Řez peckovin IV. – slivoň

Rubrika: Zahrada

Ve čtvrtém dílu seriálu o řezu peckovin poradíme, jak postupovat při řezu slivoně. U slivoně provádíme během roku tyto druhy řezu:

  1. Řez po výsadbě stromku
  2. Řez v době rašení a nakvétání
  3. Řez zmlazovací v době začínajícího růstu nových letorostů
  4. Řez v době vegetace v 6. až 8. měsíci
  5. Řez po sklizni plodů

1. Řez po výsadbě stromku

Při výsadbě slivoně postupujeme stejně jako u meruňkového stromku. U slivoní je nejlepším kmínkem čtvrtkmen. Korunka by měla být pyramidální s úhlem koruny 120°.

2 . Řez v době rašení a nakvétání

V tomto období provádíme řez výchovný a udržovací, přičemž stejně jako u ostatních ovocných dřevin dbáme na zapěstování pevných kosterních větví. Plodný obrost na kosterních větvích a terminálu by proto neměl přerůst přes třicet centimetrů. U slivoní můžeme zapěstovat buď korunu přirozenou, kdy na středním výhonu vyrůstají kosterní větve na genetické spirále v odstupech okolo dvaceti centimetrů, nebo strom s korunou patrovou, kdy spodní patro od hořejšího vymezuje odstup asi 120 centimetrů.

V patrové koruně ve spodním patře pěstujeme čtyři kosterní větve, v hořejším patře tři. U obou tvarů koruny musíme po celé délce kosterních větví zakracovat plodný obrost. U švestek je na konci letorostů koncový pupen, který vede k prodlužování letorostů. Pod ním jsou dva konkurenční pupeny se silným růstem, které je nutné řezem potlačovat. Čtvrtý a pátý pupen jsou již růstově kratší, 6. a 7. pupen už většinou nedávají žádný růst. Proto je u neprořezávané staré švestky uvnitř přerostlá houština, plná proschlých větviček.

3. Řez zmlazovací v době začínajícího růstu nových letorostů

Zmlazování plodného obrostu provádíme každoročně, jinak často přerůstá do větví. Zaměřujeme se zejména na snížení koruny stromu, tedy kosterních větví a středního výhonu.

Pokud bychom však zmlazení řezem provedli příliš silné, mohlo by dojít k odumření části kořenů i svazků pletiv v kmenu stromu. Proto při zmlazování odebíráme jen 40 % větví v koruně stromu. Dělá se to sesazením kosterních větví řezem na spodní odbočující výhony ven z koruny. Peckoviny bychom měli udržovat jen do takové výšky, kam dosáhneme z hliníkových štaflí se sedmi příčkami a s výsuvným žebříkem.

4. Řez v době vegetace: 6. až 8. měsíc

V tomto období prohlížíme a zaštipujeme mladé stromy. Zpomalujeme tak růst konkurenčních letorostů na kosterních větvích a letorosty, které na plodném obrostu mají snahu růst nadměrně. Odstraňujeme i nevhodné letorosty, které rostou dovnitř koruny, a letorosty svislé (vlky), ale i letorosty křižující, nemocné, odumřelé, zalomené.

5. Řez po sklizni plodů v září až v říjnu

Zaměřujeme se hlavně na starší stromy. V této době se nesmí řezat silnější větve od 3 do 6 cm v průměru. Řez provádíme stejný jako v době rašení až na uvedené výjimky. Takto upravené a ošetřené stromy jsou připravené na jarní ochranné postřiky i na případný mráz v zimě. Rány větší než jeden centimetr by měly být ošetřeny stromovým balzámem.

TEXT: JAROSLAV KRAUS
FOTO: JAROSLAV KRAUS A MARTINA LŽIČAŘOVÁ

Řez peckovin IV. – slivoň

Řez peckovin IV. – slivoň