U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Škůdci číhají aneb Jak na červotoče, tesaříky, dřevomorku, dřevokazné houby a plísně

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

Velké množství chatařů, chalupářů a majitelů nemovitostí každoročně řeší, jak si poradit s nepříjemnými a nezvanými hosty – škůdci v podobě dřevokazného hmyzu, dřevokazných hub a plísní. Ti napadají krovy, dřevěné podlahy, rámy oken, nábytek, historické předměty ze dřeva, zdivo atd. Škůdci napadají jak staré dřevo, tak i nové krovy. Dřevo napadené těmito škůdci ztrácí pevnost, mění vzhled, hmotnost i izolační vlastnosti. Působení škůdců velice často není na první pohled viditelné. O to větší škody pak dokáží dlouhodobým působením napáchat. V současné době lze s dřevokazným hmyzem, plísněni a houbami velmi úspěšně bojovat a dokonce svůj majetek i preventivně, dlouhodobě a efektivně chránit! Jak? To Vám dnes poradíme. Prostředků na trhu je velice mnoho. Těch vysoce účinných však již podstatně méně. Veškeré světové parametry podmínek moderní ochrany dřeva splňují zejména přípravky řady Lignofix, které garantují životnost ochrany na min. 10 let.

Lignofix -Super, koncentrát

Přípravek Lignofix -Super, koncentrát je určen k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech před dřevokaznými houbami (včetně dřevomorky domácí), dále před plísněmi a dřevokazným hmyzem a k preventivní ochraně zdiva a omítek před jejich prorůstáním dřevokaznými houbami. Má likvidační účinek na dřevokazný hmyz. Je vhodný pro rekonstrukce staveb napadených kterýmkoliv typem biotických škůdců dřeva (houby, plísně, hmyz).

Příprava dřeva před aplikací:

Povrch dřeva musí být zbaven všech zbytků starých nánosů, nečistot, barev, kůry a lýka, aby se docílilo dokonalého styku a smáčení dřeva ochranným roztokem, jeho zakotvení a penetrace účinných složek. Z povrchu je třeba odstranit veškeré zbytky chemicky rozrušeného (rozvlákněného) dřeva. Dřevo viditelně napadené dřevokazným hmyzem je nutné zbavit prachu a požerků tak, aby účinný roztok mohl proniknout do napadeného dřeva. V případě viditelně napadeného dřeva dřevokaznými houbami, zvláště dřevomorkou domácí, je nutné poškozenou část opatrně odstranit, a to nejméně s přesahem 0,5 m do jeho zdravé části. Manipulace s napadeným dřevem musí být opatrná (vkládáme jej do igelitových pytlů apod.), aby nedošlo k dalšímu rozšíření nákazy. Napadené dřevo se doporučuje likvidovat spálením.

K ochraně vzácného dřeva (barokní krovy, sošky, drobné umělecké předměty, nábytek apod.) slouží lihový Lignofix – OH a Lignofix – OH – F (F=fermež). Tyto přípravky mají kombinovanou účinnost proti dřevokazným houbám, plísním i dřevokaznému hmyzu. Potřebujeme-li ošetřit dřevo suché, napadené pouze dřevokazným hmyzem (staré trámy, nábytek), použijeme novinku z řady Lignofix, a to Lignofix – I – Profi. Tento přípravek uvítají všichni chataři a chalupáři. Novými účinnými látkami, které obsahuje, Lignofix – I – Profi předčí účinnost dosavadních insekticidních přípravků. Je určen k likvidačnímu ošetření dřeva před dřevokazným hmyzem v interiérech i exteriérech bez přímého kontaktu se zemní vlhkostí a vodou. Na rozdíl od látek použitých v jiných přípravcích, účinné látky obsažené v přípravku Lignofix – I – Profi jsou nerozpustné ve vodě, nepodléhají rozkladu vlivem tepla, světla či UV záření a nepůsobí na ně ani chemické vlivy. Tím je dána garance dlouhodobého působení.

Vzhledem k obsahu nového typu regulátoru růstu s likvidačním účinkem mají přípravky Lignofix – I – Profi trojí účinek:

* adulticidní – zabíjí spolehlivě všechny druhy dospělého dřevokazného hmyzu (červotoč, tesařík apod.)

* larvicidní – spolehlivě zabíjí larvy dřevokazného hmyzu

* ovicidní – spolehlivě zabíjí vajíčka dřevokazného hmyzu

Aplikací přípravku Lignofix zabijete dospělého jedince a zároveň přerušíte vývojový cyklus dřevokazného hmyzu. Tím zabráníte dalšímu rozmnožování škůdců!

Důsledkem popsané a doporučené aplikace je následná dlouhodobá ochrana dřeva, neboť použité regulátory růstu jsou velmi stabilní a garantují minimálně 10-letou ochranu!Ekonomické škody způsobené biotickými škůdci na dřevěných konstrukcích jsou vysoké a jejich následné odstranění mnohem složitější a dražší než prevence. Proto je důležité při každé stavbě zachovávat pravidlo preventivního ošetření dřeva. Stavíme-li rodinný dům v hodnotě 2,5 mil. Kč, představuje investice do preventivního ošetření krovů nákup 10 litrů Lignofixu-E-Profi, tedy částku cca 2000,- Kč a cenu za práci. Řekněte sami, zda se tato investice vyplatí! Minimální investice – maximální účinek a jistota.S přípravky řady Lignofix budete maximálně spokojeni.

Škůdci číhají aneb Jak na červotoče, tesaříky, dřevomorku, dřevokazné houby a plísně