U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SGRAFITO kontrast linie a plochy

Kategorie: Stavení | Autor: rab

STAVÍME

Neobyčejné bohatství forem omítek u nás vrcholilo v sgrafitových úpravách průčelí v období renesance a mnohem později znovu během neorenesance.

Pokud se rozhodneme tuto neobvyklou techniku výzdoby fasád vyzkoušet, musíme mít na paměti, že jí nelze použít všude a na všech stavbách. U venkovských staveb se ve většině případů musíme omezit jenom na velmi jednoduchá sgrafita v podobě kvádrování, vycházejícího ze středověkých výzdobných technik, které měly na venkově výraznější zastoupení než později klasické renesanční sgrafito. V žádném případě nedoporučejeme vytváření jednotlivých osamocených motivů, jakoby vytržených z celku. V nejjednodušší podobě je sgrafito dvouvrstvá omítka s kontrastním vybarvením vrstev. Do spodní, tzv. jádra, se přidávaly většinou přírodní okry, čerň zuhelnatělého dřeva a červený prášek získávaný umletím cihel. Dnes si můžeme vypomoci tzv. frontony, škálou suchých barev do omítek, prodávaných ve vybraných stavebninách. Druhá vrstva byla jemnou vápennou omítkou nebo pouze vápenným nátěrem. Tuto vrstvu lze pojmout jako vápenný štuk, a použít ihotovou štukovou omítku. Zvolený vzor se přenese pomocí šablony z tvrdšího materiálu obrytím nebo označením suchou kontrastní barvou přes šablonu děrovanou. Ryje a škrábe se do zavadnuté lícní vrstvy omítky až na podkladovou obarvenou vrstvu kovovým nástrojem, například tenkým dlátem, ale třeba i hřebíkem, šikmými vrypy, aby se srážková voda nezadržovala v ryskách. Pro trvanlivost sgrafit jsou důležité obdobné vlastnosti všech omítkových vrstev. Nelze proto očekávat dobrý výsledek na příliš cementem nastaveném podkladu a vápenném štukovém líci. Na závěr je možné vytvořené dílo konzervovat některým z hydrofobizačních prostředků.

Postup při vytváření sgrafit:

* nanesení zabarvené podkladní omítky

* nanesení lícní vrstvy z řídké vápenné malty (štuku)

* přenesení obrysu kresby ze šablony (obrytím, označením suchou kontrastní barvou přes děrovanou šablonu)

* škrábání kresby do vrstvené omítky rytím až na podkladovou vrstvu (do zavadnuté lícní vrstvy kovovým nástrojem a šikmými vrypy).

SGRAFITO kontrast linie a plochy