U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Schody nejsou věčné

Kategorie: Stavba | Autor: Tomáš Trapl, KRESBY FX, FOTO ČEŘ

Ve starých chalupách vede křivolaká cesta do sklepa většinou po kamenných schodech, v novějších stavbách bývají betonové. Hlodá na nich nejen zub času, ale většinou i vlhkost.

Jakékoli opravy betonových schodů jsou problematické. Nové vrstvy betonu se totiž s podkladem nespojí, a to ani tehdy, když složení nového materiálu bude zcela shodné s původním a spodní vrstvu zdrsníme. Schody do sklepa bývají navíc trvale vlhké a lepit se ničím nedají. Opravit však lze všechno, tedy i betonové schody ve sklepě. Nejprve na jejich hrany přivrtáme kovové úhelníky: Na dvou místech (asi 10 – 20 cm od každého kraje) musíme “majzlíkem” odseknout hranu tak, abychom získali plošku asi 2×2 cm. Do jejich středu pak vyvrtáme vždy otvor pro hmoždinku (průměr 8 nebo 10 mm). Vrtáme nejprve bez příklepu, aby hrot vrtáku nesklouzl. Doporučuje se nejprve vyvrtat otvor menšího průměru (6 mm) do hloubky 60 – 70 mm, teprve pak otvor zvětšit na požadovaný průměr.Do vyvrtaných otvorů zaklepeme hmoždinky nebo ocelové kotvy a jejich přesné umístění si přeneseme na pomocnou lať. Odřízneme kovový úhelník v potřebné délce a vyznačíme na něm otvory odpovídající umístění hmoždinek. Vrtáme zevnitř, aby nám vrták “neujel”; nejprve použijeme průměr kolem 3 mm, pak otvory zvětšíme na 4,5 (pro hmoždinku 8 mm) nebo 5,5 mm (hmoždinka 10 mm). Z vnější strany vyvrtáme zapuštění, aby hlava vrutu z úhelníku nevyčnívala. Vruty se hodí zápustné s křížovou hlavou (abychom je mohli šroubovat elektrickou vrtačkou); pro hmoždinky o průměru 8 mm by měly mít průměr 4,5 až 5,5 mm a délku 40 – 45 mm, pro hmoždinky 10 mm je vhodný průměr 6 mm a délka 55 mm.Můžeme použít buď ocelový úhelník, který opatříme vhodným nátěrem, nebo hliníkový (o rozměrech 30×30 mm a síle 2 mm), popřípadě plastový. Plastové úhelníky lze koupit např. v prodejnách OBI jako tzv. ukončovací profily ke kobercům, dřevotřískovým deskám či obkládačkám. Podobné jsou hliníkové eloxované profily ALFER, vyráběné v několika barvách. Úhelníky jsou samolepicí, na hrany schodů je však vzhledem k vysokému namáhání musíme montovat rovněž pomocí hmoždinek.Aby úhelník (zejména silnostěnný) netvořil na ploše stupnice “schůdek”, pokusíme se místa, kam jej namontujeme, osekat či zbrousit, nebo naopak horní plochu zalít vhodnou hmotou. Protože osekání betonu je pracné a schod se při tom může dále poškodit, bude vhodnější horní plochu stupně srovnat zalitím umělou pryskyřicí nebo pevným stěrkovým tmelem.Dvousložkovou pryskyřici namícháme podle návodu, vlijeme ji na plochu schodnice a špachtlí rozetřeme. Než začne polymerovat (po 4 – 6 hodinách podle teploty), posypeme ji jemným přesátým pískem, protože jinak by její hladká plocha byla nebezpečně kluzká. Pokud bychom chtěli přidat trochu pigmentu, vmícháme do pryskyřice práškovou barvu, kterou koupíme jako malířskou hlinku. Trvale vlhké schody můžeme sice rovněž opatřit úhelníky, zalít plochy se nám však zřejmě nepodaří. Je rovněž nutné, abychom s tmelem pracovali jen při teplotách doporučených výrobcem.

Když je beton v suchu

S betonovými schody například před stavením je lepší pořízení, je výhodné počkat na příchod suchého a teplého počasí a pak pro opravy použít některou z licích hmot na bázi umělých pryskyřic. Vedle jinak velmi kvalitní, ale pro tento účel poněkud drahé hmoty EPOXY 1200 (můžeme do ní ovšem přidat vhodné plnivo a tak jí spotřebovat mnohem méně), lze použít levnější a přitom pevný stěrkový tmel T-30. Tato hmota obsahuje váhově asi 30 % minerálního plniva a práci s ní zvládne každý středně zkušený kutil. Na plechovce je otištěn podrobný návod; při jeho dodržení získáme skvělou hmotu vhodnou nejen pro zalévání prasklin a spár, ale i pro lepení většiny materiálů.Vytvrzení této licí hmoty (s tvrdidly P1 až P3) trvá za normálních teplot nanejvýš 48 hodin (tuto dobu lze zkrátit zahřátím na max. 50 °C). S betonem se velmi dobře spojuje, odolává většině běžných chemikálií, konzistence namíchané hmoty vyhovuje i pro svislé plochy. Vzhledově se od betonu příliš neliší.

Schody kamenné

Také kamenné schody se opotřebí. Zejména hrany pískovcových stupňů se po letech přímo zakulatí. Můžeme je opatřit stejnými kovovými úhelníky jako betonové. Výhodou je, že kamenické opracování pískovce je snadné a úhelník zapustíme do hrany stupňů bez problémů. Rovněž zde úhelníky upevňujeme pomocí hmoždinek, s ohledem na nižší pevnost pískovce se ovšem doporučuje vyvrtat otvory hlubší a hmoždinky fixovat betonem (jeden díl cementu a tři díly jemného písku), nebo zalepit dvousložkovým (epoxidovým) lepidlem. Pokud se nám u jiných kamenných materiálů nepodaří pro tvrdost kamene (či nedostatečné vybavení) vyvrtat do stupňů potřebné otvory, můžeme se pokusit přilepit úhelníky epoxidovým lepidlem.Dobře mechanicky očištěný ocelový úhelník (brusným plátnem na vnitřní straně očištěný až na kov) opatříme slabou vrstvou pryskyřice Epoxy 1200. Stejnou pryskyřici naneseme na odpovídající místa schodů a úhelník zajistíme proti posunutí. Ke svislé části úhelníku a k podstupnici (svislé části schodu) přilepíme širokou izolepu, aby pryskyřice nestékala. Po jejím vytvrzení bychom měli horní plochu zalít stejným materiálem; úhelník opatříme nátěrem syntetickou barvou podobného odstínu jako má kámen.Aby nedošlo ke změně vzhledu schodů, vyplatí se opatřit si menší množství materiálu, ze kterého byly schody vyrobeny. Kladivem kámen rozdrtíme a úlomky prosejeme dvěma běžnými kuchyňskými cedníky s nestejnými otvory. Zcela jemný prach, který prošel oběma sítky, můžeme v omezeném množství zamíchat do pryskyřice, středně hrubý (frakci asi 0,5 mm) nasypeme ve stejnoměrné vrstvě do tuhnoucí pryskyřice (asi po čtyřech hodinách od doby zalití). Vpravíme jej prsty “pod hladinu”, potřísněné ruce si otřeme hadříkem nasáklým nitroředidlem.

Obr. 1 – Příprava plošek pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky

1 – poškozený schod,

2 – ploška pro hmoždinku,

3 – otvor pro hmoždinku,

4 – hmoždinka,

5 – vrut,

6 – úhelník,

7 – licí pryskyřice,

8 – posyp kamennou drtí nebo pískem

Obr. 2 – Úhelník vrtáme z vnitřní strany

Schody nejsou věčné