U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SANAČNÍ OMÍTKY

Kategorie: Hospodaření | Autor: ing. Pánik Jaroslav, sanace@cbox.cz

I když je zdivo izolované, nelze na ně před vyschnutím nanést běžnou omítku, ale v každém případě aplikovat sanační omítku, která eliminuje působení solí a vlhkosti ve zdivu, umožní přirozenou difuzi vlhkosti a rychlejší zprovoznění prostor.

Sanační omítky je možné zakoupit v pytlovaných směsích, kde materiál vychází na 300 – 600 Kč/m2 podle druhu. Podstatně levnější je použití sanačních přísad do malt, kde je nutné dodržet dávkování podle předpisu výrobce. Např. sanační omítkový systém POROSAN – SANOMIT prodraží běžnou omítku zhruba o 50 Kč/m2. Sanační omítka samozřejmě nenahradí izolaci proti vzlínající vlhkosti, proto sanace pouze omítkou nemá dlouhodobou životnost.

Součástí sanačních prací by měla být i kontrola kanalizace (dešťové, splaškové), která často přispívá k zavlhčování podzákladí.

V suterénních prostorách může docházet na zdivu ke kondenzaci vodních par obsažených ve vzduchu. Proto je nutné nezapomenout na regulovatelné větrání a temperování.

SANAČNÍ OMÍTKY