U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Rybářské právo nově

Kategorie: Právo | Autor:

UPOZORŇUJEME

Pokud novelu zákona o rybářství, kterou schválila Sněmovna, odsouhlasí Senát a podepíše prezident, bude okruh uživatelů rybářského práva rozšířen nejen o vlastníky některých vodních ploch, ale i o vodohospodářské organizace. Vadou dosavadního zákona z roku 1962 je právě to, že nerespektuje vlastnická práva a neumožňuje všem vlastníkům rovný přístup. Novela také upravuje možnost hospodaření na chovných rybnících. V praxi to znamená, že i na nich bude možný například rekreační lov ryb za úplatu. V souvislosti s nedávnou úpravou trestního zákona, která členům rybářské a jiných stráží přiznala statut veřejného činitele, novela napravuje opomenutí a jednoznačně stanoví jejich oprávnění zadržet povolenku.

Rybářské právo nově