Ručně tesané trámy

strop s ručně tesanými trámy

Krásné původní ručně tesané trámy je někdy potřeba nahradit stejně vyrobenými kusy. Foto: Shutterstock

Svým způsobem jsou nenahraditelné a v některých chalupách bývají například cennou součástí konstrukce. Otesat kulatinu sekerou do tvaru trámu se lze naučit.

Pomineme-li domy, u nichž to z hlediska památkové ochrany ani jinak nejde, mohou se stát ručně tesané trámy krásným a originálním výrazem úcty k řemeslné zručnosti našich předků, ale i praktickou součástí konstrukce domu. A nemusí jít o žádné nápodoby stavebních technik ve skanzenech. Trámy můžete tesat ručně i z čerstvé kulatiny a klidně s tím začněte hned!

trám v moderním interiéru

Trámy se stopami ruční výroby lze často využít i jako doplněk moderních interiérů. Foto: Shutterstock

Otesávání kulatiny bez katru

Dříve nebylo otesávání kulatiny ani tak výsledkem touhy tesařů po charakteristickém rustikálním vzhledu těchto důležitých součástí konstrukce střech, stěn a stropů, verand či mostů. Jen prostě nebyly po ruce katry či motorové pily. A přestože se odkorněná kulatina bez dalších úprav mnohdy doporučuje jako pevnější a stabilnější dřevěný materiál i ve srovnání s trámy, má otesané hranaté dřevo své výhody. Vypadá úpravněji, lze ho spojovat snadněji, než když kmen zůstane v původním tvaru, ve větších délkách se dřevu odlehčí a v konstrukcích stěn či stropů se jakkoli hraněné dřevo lehce obkládá i utěsňuje ve styčných bodech.

Vzhled trámu s nenápadnými stopami po ostří sekery nenahradíte ořezáním kulatiny řetězovou pilou

Vysoká tesařina

Otesat trámy ručně je řemeslná dovednost, kterou dříve uměl s patřičným nářadím i leckterý tesařský učedník. Tak jako u jiných tradičních technik může i u ručního tesání laiky zaskočit namáhavost a pozvolné tempo pracovních úkonů, které celý proces provázejí. Ale tak už to u ruční práce bývá, a proto se cení výsledek, který se nevyznačuje zaměnitelnou strojovou přesností, ale živoucím otiskem šikovných rukou řemeslníka.

měření kulatiny

Šířka budoucího trámu se zaměří na řezu a rovina se od zakresleného rozměru podélně označí na kulatině značkovací šňůrou. Foto: Shutterstock

Chcete-li znát postup ručního tesání a naučit se ho, přihlaste se na některý z mnoha tesařských workshopů. Základní představu vám mohou dát i videa na YouTube a pak už jen stačí pořídit si kvalitní sekeru (nemusí jít nutně o speciální drahou ručně kovanou širočinu) a můžete začít se samostudiem!

osekávání kulatiny

Vzhled trámu s nenápadnými stopami po ostří sekery nenahradíte ořezáním kulatiny řetězovou pilou. Foto: Shutterstock

Jednou z nejčastěji používaných metod je postupné odsekávání vrstev dřeva z okrajů kulatiny rozdělené záseky sekery či zářezy pily do půlmetrových či metrových úseků. Tesař, který má kulatinu položenou a pomocí kramlí zafixovanou na dřevěných kozách, pomalu odsekává vrstvy dřeva, drží se roviny vymezené na kmeni otiskem značkovací šňůry „brnkačky“, a je-li dostatečně zkušený, docílí opracování hrubého tvaru poměrně rychle. Začištění záseků do roviny, sražení hran či vytvoření výřezů nebo otvorů pro tesařské spoje vyžaduje další nářadí, ať už různě široká dláta a paličky, sekeru teslici, vrtáky, či pily. Opracovávat tímto způsobem dřevo je meditace: zastavíte se v čase, koncentrujete se a výsledkem je něco, co bude předmětem vašeho uspokojení i obdivných pohledů návštěv.

Kde je využít?

  • Pohledové části dřevěných stropů
  • Rustikální zárubně dveří na chalupě
  • Sloupy a pilíře
  • Sloupky branek
  • Lávky přes potok

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Ručně tesané trámy