U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Recept na čistou vodu a lepší životní prostředí

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

Domovní čistírny odpadních vod – vhodné i pro chataře a chalupáře

Počítač zastoupí člověka

Táborská společnost ENVI-PUR je v oboru čištění odpadních vod pojmem. Za všechny argumenty alespoň dvě skutečnosti: společnost ENVI-PUR uvede během roku 2002 do provozu čistírnu s pořadovým číslem 5000. Na trhu je již více než dva roky ČOV BIO CLEANER s řídicí jednotkou oceněná na 12. mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2001 čestným uznáním.

Jaké jsou BIO CLEANER

K uvedeným skutečnostem se ještě vrátíme, začněme však u charakteristiky čistíren BIO CLEANER, což je obchodní název, pod nímž ENVI-PUR dodává své produkty zákazníkům. Obecně platí, že čistírny BIO CLEANER jsou určeny k likvidaci odpadních vod z rodinných domů a jiných individuálních zdrojů znečištění. V souladu s požadavky moderního bydlení i požadavky ekologickými tak za velice nízkých nákladů spolehlivě čistí odpadní vodu z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí i drtičů odpadů. Technické uspořádání čistíren BIO CLEANER umožňuje v porovnání s jinými typy lépe zvládat nerovnoměrné zatížení. Funkce biologického čištění je založena na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu, což vede ke snížení jeho produkce a nutnosti odkalování. Vítáno je i úplné vyloučení jakéhokoli zápachu. Pohon čistírny zajišťuje zcela tichá membránová vzduchová pumpa s minimální spotřebou el. energie.

Zastoupí vás počítač

Všechny uvedené přednosti však přece jen měly ještě donedávna jednu drobnou vadu na kráse: spolehlivě sloužící čistírna vyžadovala alespoň jistou dávku ohleduplného zacházení a občasnou drobnou pozornost těch, pro něž pracovala. Nový typ počítačem řízené čističky BIO CLEANER představuje další významný posun této technologie. Kdysi určité komplikace přinášející střídání režimu plného zatížení se zatížením přerušovaným, víkendovým nebo třeba režimem platným pro dovolenou, se nyní elegantně řeší zvolením příslušného programu v rámci nabídky počítače (vhodné i pro chaty, chalupy, penziony a restaurace s nepravidelným provozem či rozdílným počtem hostů). Konstrukční uspořádání nového typu čistírny odpadních vod BIO CLEANER řízené počítačem umožňuje její osazení i do stávajících septiků. Moderní čistírny odpadních vod jsou mnohdy provozně tak dokonalé, že spíše než selhání z jejich strany hrozí případné nebezpečí havárie z důvodů zanedbané údržby či liknavé obsluhy. Počítačem řízená čistírna však omezuje i tento faktor na minimum a společně s vybudovanou sítí obchodních zástupců společnosti ENVI-PUR, kteří se o vaše čistírny v případě jakéhokoli problému postarají, se už nemusíte ničeho obávat. A co navíc: ENVI-PUR nabízí nové, počítačem řízené, čistírny odpadních vod zásluhou soustavného vývoje svých produktů za stejnou cenu jako čistírny obsluhované manuálně.

Kontaktní adresa:

ENVI-PUR, s. r. o.

Měšická 1725

390 01 Tábor

Tel., fax: 0361/25 17 39

E-mail: envi-pur@envi-pur.cz

Recept na čistou vodu a lepší životní prostředí