U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

RADY Z PRAXE

Kategorie: Stavba | Autor: Viktor Laika

* Zdroj vody se musí nacházet vždy výš (spád min. 1 metr, optimálně 2 metry), než je umístěn trkač a zároveň voda, vedená trkačem, musí mít zajištěn volný odtok – znamená to, že trkačem nelze čerpat vodu ze studny.

* Před trkačem je vhodné umístit lapač písku a dalších nečistot, které by zařízení zevnitř poškozovaly.

* Vzduch ve větrníku po čase ubývá – absorbuje se do vody, proto je nutné občas jej doplnit pumpičkou nebo trkač vybavit přisáváním vzduchu.

* Vstup vody do potrubí musí být řešen plynulým přechodem, aby nedocházelo ke kontrakci. Potrubí musí mít dostatečnou světlost, aby nekladlo proudící vodě odpor a ta mohla dosáhnout co možná nejvyšší rychlosti.

* Potrubí musí mít i dostatečnou délku, která

je závislá na výšce, kam má být voda dopravována. Absolutní vodní ráz s nejvyšším tlakem trvá jen tak dlouho, než tlaková vlna doběhne od trkacího ventilu po začátek potrubí a zpět k trkacímu ventilu. Při krátkém potrubí pracuje trkač v krátkých periodách a víc se opotřebovává. Platí, že účinnost trkače je tím menší, čím menší je celé zařízení.

* Potrubí musí být z nepružného materiálu (litina, ocel). Plast nebo dokonce hadice snižují účinnost trkače.

* Odbočka z hlavního potrubí na výtlačný ventil a větrník musí být co nejblíž k trkacímu ventilu. Výtlačný ventil musí být lehký a mít malou setrvačnou hmotu.

* Trkací ventil musí mít velký průměr a malý zdvih. Má-li se zavřít, musí se to odehrát v co nejkratší době. Závaží trkacího ventilu musí mít takovou váhu, aby byl sestavený ventil o trošku těžší, než prostý tlak vody, který jej přitlačuje do sedla.

* Zdvih trkacího ventilu musí být dorazem regulovatelný (matice na dříku). Jeho vzdálenost od sedla je třeba nastavit tak, aby voda ventil strhla při přibližně poloviční rychlosti, než jaké by dosáhla při volném výtoku.

* Objem větrníku musí být alespoň 5x větší, než je dávka vytlačená v jedné periodě. Nádoba musí odolávat cyklickým nárazům, její stěny nesmí pružit ani korodovat. Větrník z obyčejné oceli by měl být stavěn na téměř desetinásobný tlak, než kolik činí tlak odpovídající výtlačné výšce.

RADY Z PRAXE