U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

RYCHLE A ČISTĚ SE SÁDROKARTONEM

Kategorie: Dílna | Autor:

Chystáte se předělit pokoj příčkou, obložit stěny, rozšířit obytný prostor využitím podkroví nebo na jiné úpravy interiéru? V takovém případě jistě nepřehlédnete oblíbený materiál sádrokarton. Práce s ním je jednoduchá, rychlá, a protože se jedná o systém suché výstavby z desek, také čistá a méně náročná na úklid.

Dalšími výhodami, které použití sádrokartonu přináší, je jeho malá hmotnost, snadná manipulace, údržba i oprava. Je materiálem recyklovatelným, ekologickým a jeho použitím můžete účinně vylepšit tepelně a zvukově izolační vlastnosti svého obydlí.

   Sádrokartonové desky jsou složeny ze sádrového jádra (směs sádry a rozvlákněného papíru či skelných vláken) oboustranně opláštěného speciálním papírovým kartonem, který je odlišný u různých typů desek. Podélná hrana desky je optimálně upravená pro snadné tmelení s vysokou pevností spáry. Sádra jako přírodní produkt reguluje vlhkost v místnosti, a tím vytváří téměř ideální mikroklima pro život člověka. Není zanedbatelné, že míra zásaditosti čili pH sádry je totožná s pH lidské pokožky a sádrokarton se chemicky chová jako neutrální.

Jaké desky vybrat?

Základní součástí sádrokartonových systémů je deska, k níž je možné nakoupit i všechny další potřebné prvky (viz tabulka). V současnosti se na trhu vyskytuje několik ověřených stavebnicových systémů od různých firem. Výběr by se však měl řídit především podle účelu použití. Z toho pak vyplývají nároky na vlastnosti desek z hlediska tepelné a zvukové izolace, ochrany vůči vlhkosti nebo protipožární odolnosti. Například do koupelny či do kuchyně je vhodnější zvolit impregnované sádrokartonové desky, které mají zvýšenou odolnost proti vzdušné vlhkosti. Pro kladení suché podlahy se používají sádrovláknité desky o tloušťce 12,5 mm nebo sádrokartonové až do tloušťky 33 mm, které jsou tužší, pevnější a tvrdší. Různé typy desek se vyrábějí v několika tloušťkách 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm, 20 mm i silnější. Desky větší tloušťky se používají z důvodů požárních, akustických nebo pro zvýšení odolnosti vůči průrazu. Desky menší tloušťky se užívají pro ohýbané konstrukce či tzv. suché omítky.

Obecné zásady pro montáž

S ohledem na skutečnost, že sádrokarton není nosným materiálem, nesmí dojít k tomu, aby nahrazoval nosné konstrukce objektu. Sádrokartonové desky by měly být vystaveny teplu tak, aby povrchová teplota nepřekročila hodnotu +45 stupňů Celsia dlouhodobě a +60 stupňů Celsia po dobu maximálně jedné hodiny. Desky na opláštění musí být před montáží minimálně 48 hodin skladovány v prostoru montáže, aby došlo k vzájemnému vyrovnání vlhkosti.

   K přesnému opracování hran desek lze použít speciální nástroj – hoblík struhák. Přesné řezy se provádějí pomocí jednozubé ruční pily. Během připevňování desek je nutné dodržovat tyto zásady: Do dřevěné podkonstrukce musí být hloubka zašroubování šroubu větší nebo rovná celkové tloušťce opláštění, minimálně však 20 mm. Do kovové podkonstrukce musí být hloubka zašroubování skrz kovový profil nejméně 10 mm. Hlava šroubu musí být zapuštěna pod úroveň povrchu desky s ohledem na možnost snadného přetmelení. Přitom nesmí dojít k protržení povrchového kartonu desky hlavou šroubu. Ke šroubování je doporučeno používat speciální šroubovák s nastavitelným hloubkovým dorazem.

***

Náš tip

Montážní příručka sádrokartonáře

Tato publikace autorského týmu specialistů je užitečným pomocníkem pro všechny, kteří se rozhodli pro práci se sádrokartonem. Obsahuje montážní návody ke všem systémům suché vnitřní výstavby. Je doplněna řadou názorných nákresů a fotografií a vysvětluje konkrétní pracovní postupy. Naleznete v ní seznamy a tabulky potřebných prvků pro montáž a mnoho dalších rad. Příručku si můžete objednat prostřednictvím internetových stránek www.rigips.cz. Stojí 195 Kč.

Prvky sádrokartonových systémů

* sortiment desek (stavební, protipožární, impregnované, protipožární impregnované, tepelně izolační aj.)

* podkonstrukce (dřevěné hranoly, latě nebo systémové kovové profily včetně příslušenství)

izolační výplně

* parozábrana

* připevňovací a spojovací prostředky

* tmely, lepidla, stěrky

* těsnění, výztužné pásky, lišty do tmelu nátěry

* kazetové a lamelové podhledy

* sádrové omítky a malířské stěrky

Otázky a odpovědi

* Jakými barvami můžeme natírat sádrokarton?

   Pro sádrokartonové povrchy jsou vhodné disperzní barvy na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze aplikované natíráním, válečkováním nebo stříkáním. Optimální je nanášení pomocí válečku. K povrchovým úpravám nelze použít tradiční hlinkové nátěry a nátěry na bázi vodního skla. Povrch by se měl předtím opatřit penetračním nátěrem zředěným s vodou ve vhodném poměru s ohledem na uvažovaný nátěrový materiál.

* Je nutné tmelit všechny vrstvy opláštění?

   Ano, protože teprve po zatmelení splňuje konstrukce příčky kritéria na ni kladená.

* Musíme stěnu v koupelně před obkládáním izolovat proti vodě?

   Samotný keramický obklad nezaručuje dostatečnou ochranu sádrokartonu před kapalnou vlhkostí. Proto v místech, kde je předpoklad ostřikované vody (okolí vany, sprchový kout), doporučujeme před provedením obkladu aplikovat hydroizolační vrstvu (např. materiál LUGATO-Dusch-Abdichtung). Obzvláště je důležité dbát na řádné provedení detailů napojení a styků jednotlivých konstrukcí. pe

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO KNAUF A RIGIPS

RYCHLE A ČISTĚ SE SÁDROKARTONEM