Ptačí budky

Mají-li tyto ptačí domovy přinášet oboustrannou radost a užitek, musí být pro hnízdící opeřence bezpečné jak z hlediska jejich zdraví, tak ochrany před predátory.

Poskytnout ubytování zpěvným ptákům, kteří za to pomohou zahradu zbavit hmyzích škůdců, je výhodnou směnou, k níž ještě dostaneme okřídlené muzicírování zdarma. Budka má hnízdícím ptákům poskytnoutzákladní komfort, tzn. ochranu před nepřízní počasí, a současně je i potomstvo chránit před predátory. Není to žádná věda, stačí se řídit radami nejpovolanějších, tedy ornitologů.

ptačí budka na stromě

Ukryté ve vegetaci nelákají budky predátory (Foto: Hornbach)

Není budka jako budka

strakapoud v letu

Foto: Shutterstock

Budky pořizujeme nebo vyrábíme přesně na míru konkrétním druhům, jež do zahrady nejčastěji přilétají a o jejichž společnost stojíme. Vytažení vajec nebo mláďat savčími predátory, jako jsou kočky, kuny, případně lasičky, podstatně brání hloubka budky měřená od spodního okraje vletového otvoru. U nejčastěji instalovaných sýkorníků má být minimálně 18 cm. Počítat musíme s tím, že se zmenšuje o výšku hnízda.

Budka by měla být hladká bez bidýlek a vystupujících ozdob, jichž se můžou predátoři zachytit, a co nejméně barevná, aby nepřitahovala pozornost. Můžeme přidat osvědčené ochranné prvky, které ztíží vytahování vajíček a mláďat z budky. Může jít o kryt nebo přímo trubici z kovu či plastu, které připevníme na vletový otvor. Další možností je umístění úzké dřevěné lávky dovnitř budky pod vletový otvor.

Oplechování vletového otvoru brání strakapoudům proklovat se k mláďatům. Foto: Shutterstock

Před útokem strakapouda chrání silné stěny a zpevněné okolí vletového otvoru, aby ho nemohl klováním rozšířit. Nejběžněji se používá pozinkovaný plech, vhodný je i pevný plast. Postačí destička zhruba o rozměrech 10 × 10 cm, v jejímž středu vytvoříme otvor o 1 až 2 mm větší, než je vletový. Ostré okraje pečlivě zarovnáme, aby se o ně ptáci při vlézání do budky neporanili, a připevníme tak, aby se nikde neodchlipovala a nemohli v mezeře uvíznout drápkem. Opevnit můžeme budce i střechu, boky a dno.

ptaří budka trojúhelníkového tvaru

Úzký trojúhelníkový tvar ztěžuje predátorům přístup k vletovému otvoru (Foto: Hornbach)

Umístění a zavěšení

Pro klidné hnízdění a bezpečný pohyb mláďat vylétnutých z hnízda umisťujeme budky mimo rušnou část zahrady, v dostatečné vzdálenosti od plotu a případné komunikace za ním. Budky neinstalujeme nikdy do míst, kde se používají pesticidy či jiné jedovaté látky.

betonová ptačí budka

Betonovou budku žádný strakapoud nepokoří. Foto: Shutterstock

Volíme nenápadná místa splývající s okolím. Věšíme je ideálně na holý kmen nebo tam, kde k budce nedosahují silnější větve, po nichž se k ní může dostat predátor. Kmen stromu je možné opatřit límcem bránícím predátorům ve šplhání.

Co se týče výšky zavěšení, pro drobné pěvce se doporučuje 2 až 3 metry nad zemí, v místech s větším pohybem lidí až o 2 metry výš. Budky pro větší druhy ptáků zavěsíme do výšky minimálně 6 metrů. Pro uchycení budky můžeme použít závěsnou lištu nebo drát.

kočka u ptačí budky

Budku ve volném prostoru objeví kočky velmi rychle. Foto: Shutterstock

Vhodný čas instalace

Pokud chystáme budky sýkorám, je nejvhodnějším časem pro vyvěšování podzim. Stejně jako ostatní zimující druhy si budoucí hnízdiště vyhlížejí dopředu a budky vyvěšené až na jaře mohou ignorovat. Předjaří a brzké jaro jsou vhodné pro vyvěšování pro druhy vracející se ze zimovišť. Dáme jim tak jistotu, že nebudou všechny budky již obsazené a že budou mít kde zahnízdit.

keramická ptačí budka

Zahradu může zdobit i umělecky pojatá ptačí budka jako tato od Štěpánky Baškové. Foto: Štěpánka Bašková

Čistota půl zdraví

Vždy poté, co ptáci vyvedou mladé a budku opustí, je nutné odstranit staré hnízdo a budku vyčistit. Tím zamezíme nejen nežádoucímu navýšení hnízdního materiálu v dalším roce, ale především odstraníme parazity. Budka by proto měla mít některou část otevíratelnou.

budka pro sýkorky

Budka pro sýkorky má pro snadné čištění otevírací přední stěnu. 540 Kč (Foto: NOVAline)

Dobré rady

  • vrabec

    Foto: Shutterstock

    Nikde na povrchu ani uvnitř budky nesmí vyčnívat hřebíky nebo šrouby, o něž by se ptáci mohli zranit.

  • Predátoři si umístění budek dobře pamatují. Každoročním převěšením proto můžeme výrazně snížit jejich napadnutí.
  • Odradit můžeme predátory i zápachem, například zavěšením osvěžovače vzduchu, tzv. vonného stromečku, nebo postříkáním budky zespodu petrolejem. Prostředky je nutné střídat, aby si na ně predátoři nezvykli a nestaly se pro ně vodítkem, kde budky hledat. Ptáci mají špatný čich, takže jim zápach nevadí.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock a se svolením firem Hornbach, NOVAline, Štěpánka Bašková

Ptačí budky