Protipožární nátěry

Rubrika: Dílna

Z nabídky protipožárních nátěrů jsou pro chataře a chalupáře vhodné především nátěry na dřevo. Ty mohou zvýšit odolnost dřevěných konstrukcí vůči ohni a zpomalit jeho ničivé účinky.

Nízká odolnost dřevěných staveb proti ohni je jedním z hlavních důvodů, proč řada lidí dodnes považuje dřevostavby za méně kvalitní bydlení než zděné domy. I když je dřevo vůči ničivým plamenům méně odolné než cihly nebo kámen, mohou ho různé protipožární nátěry ochránit alespoň tak, že zpomalí jeho hoření v případě, kdy už požár vypukne. Složení protipožárních nátěrů znásobuje efekt hoření dřevěných konstrukcí, které ohořívají na povrchu a díky takto vytvořené zuhelnatělé vrstvě dále do hloubky prohořívají už pomaleji.

Kdysi a dnes

Už v dávné minulosti se zvyšovala odolnost dřevěných staveb proti ohni například máčením dřeva v mořské vodě nebo roztoku soli, vápennými nátěry, hlinkou nebo hliněnou mazaninou či volskou krví, která měla při hoření schopnost uvolňovat dusík. Účinné to příliš nebylo, stejně jako pozdější nátěry dřeva vodním sklem. To se používalo ještě za druhé světové války jako růžově obarvený roztok s názvem Betogen, který byl ostatně k dostání ještě zhruba před dvaceti lety. Není příliš účinný a ještě navíc se při rekonstrukci krovů ze dřeva velmi obtížně odstraňuje.

V současné době jsou na trhu k dispozici tzv. intumescentní (zpěňovatelné) pronátěry. Ty umožňují za určitých podmínek dosažení až patnáctiminutové ochrany proti hoření, což je hodnota odpovídající podle norem stupni A, tedy nehořlavým materiálům. Samozřejmě to neznamená, že s těmito nátěry dřevo neshoří. Jde spíše o to, že při zasažení dřeva plamenem vzniká dostatečně dlouhá doba na jeho uhašení bez toho, že by oheň konstrukci jakkoli poškodil. Odstranění následků požáru tak může být mnohem méně nákladné.

Aby byl nátěr účinný

Ať už si z nabídky na trhu vyberete jakýkoli z protipožárních nátěrů na dřevo, je nutné jeho ochrannou funkci při požáru podpořit správnou přípravou podkladu.

Dřevo nesmí být natřeno žádným předchozím přípravkem s výjimkou vodních nebo lihových roztoků proti dřevokaznému hmyzu či plísním. Je nutné zbavit dřevo stop jakýchkoli syntetických či olejových nátěrů, lazur či laků. Dřevo musí být čisté, protože nátěr do něj musí být zakotven natolik, aby vznikající pěnová vrstva v počáteční fázi nátěru po povrchu nesjížděla.

Více než u jiných typů nátěrů je v případě protipožárních prostředků nutné respektovat a dodržovat veškeré technologické postupy a doporučení výrobce. K potřebnému vypěnění dochází u některých přípravků teprve tehdy, je-li na povrchu dřeva koncentrace dostatečného množství funkčních složek. Dodržujte proto předepsané množství, koncentrace, počty vrstev, dobu zasychání i případné technologické přestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev.

Většina nátěrů je určena pouze do interiérů, protože tyto prostředky špatně snášejí vlhkost. Pokud jsou protipožární nátěry působení vlhkosti vystaveny dlouhodobě, klesá jejich účinnost a životnost. Nátěry degratipožární dují i na přímém slunci. I při dodržení všech podmínek mají omezenou dobu životnosti, která ani u těch nejlepších obvykle nepřesahuje deset let.

Životnost nátěrů snižují také krycí nátěry, a to i v případě, že jsou k použití s protipožárními prostředky přímo určeny. Používají se jako ochrana před vlhkostí nebo kvůli zvýšení lesku v případech, kdy natíráte pohledovou konstrukci, například přiznané krovy nebo dřevěné trámoví stropů.

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Protipožární nátěry

Protipožární nátěry