U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Prospěšní pomocníci

Kategorie: Stavba | Autor: fx, KRESBY JOSEF ŠŤASTNÝ

Každá stavba se začíná od základů. Pokud jde o větší objekt, postarají se o ně profesionálové, ale někdy je třeba postavit nebo přistavět něco menšího,s čímž si poradíme i svépomocí.

I když nejde o náročnou stavbu, jistě budeme chtít, aby vypadala hezky. Kdo nemá profesionální zkušenosti, rád uvítá několik praktických rad, jak se stavbou začít, aby to nebylo hned od začátku špatné.

Rovné základy

K vytýčení základů se nám dobře osvědčí jednoduché “kozlíky” z latí. Do země zatlučeme dva kolíky a ve výšce 3 – 5 cm nad terénem na ně přibijeme vodorovné latě. Měly by být poněkud širší, než je předpokládaná šířka základů (obr. 1). Mezi dva kozlíky napneme šňůry, které vymezí jejich hranici. Stejně vyměříme i základy ostatních stěn a důkladně se přesvědčíme o tom, jsou-li na sebe kolmé. Tato pomůcka nám umožní přesné odkrytí drnů z terénu a následný výkop půdy pro základy. Pomůže nám také při kontrole urovnání betonového povrchu vyzděných základů.

Nivelační přípravek

Při pokračování stavby bude nutné, aby byly stěny kolmé nejen v půdorysu, ale i k vodorovné rovině. Zde nám bude dobrým pomocníkem jednoduchý nivelační přípravek (obr. 2). K jeho výrobě můžeme po-užít běžné úhelníky nebo rovnoramenné tenkostěnné profily L. Můžeme pochopitelně využíti odpad ze železného šrotu.Z tohoto materiálu zhotovíme svislou stojinu a z užšího profilu podpěry. Z plechu uděláme podle obrázku tři podložky. Na jednu z nich přivaříme stojinu a hrot olovnice (det. B). Do stojiny vyvrtáme 600 mm od horního okraje dva otvory o průměru8 mm, do kterých zanýtujeme postranní podpěry tak, aby zůstaly výkyvné. Dolní konce podpěr seřízneme, aby dosedaly oběma hranami na podložky,a potom je také přivaříme.

Zdíme s přípravkem

Pod podložku stojiny rozestřeme trochu malty a zatížíme ji první rohovou cihlou. Stojinu vyvážíme pomocí olovnice do svislé polohy a požádáme pomocníka, aby ji podržel. Potom maltou podmažeme podložky vzpěr a zatížíme je také cihlami, které už budou tvořit základní vrstvu zdiva. Než dokončíme kladení celé vrstvy cihel, bude už konstrukce natolik pevná, že snese značné napětí šňůry, podle které kontrolujeme další průběh zdění. Po dostavění konstrukci lehce uvolníme, poklepeme-li ze strany na podložky.V průběhu zdění si do spár mezi vrstvy cihel upevníme šňůru, abychom mohli kontrolovat podélnou rovinu zdi. Do spáry můžeme také vložit plech, který má vystřižené zuby, jimiž střídavě provlékneme šňůru tak, aby se neprověšovala (3 a). Po vyzdění asi tří vrstev cihel si můžeme z latě zhotovit měřítko s pravidelnými dílky, kterými potom můžeme po celé délce kontrolovat, zda dodržujeme tloušťku vrstvy malty a v místech, kde nám zeď začíná “utíkat”, její množství upravit (3 b).

Obr. 1. Pomůcka pro vytvoření základů

Obr. 2. Nivelační přípravek

Obr. 3. Nápady pro rovné zdění

Prospěšní pomocníci