U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Komíny ve znamení systémů

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor: – trn –

Moderní kotel téměř dokonale spálí dodané palivo a navíc dokáže využít teplo z odcházejících spalin. Tím se ovšem spaliny výrazně ochlazují a není výjimkou, že jejich teplota postupně klesne (například u kondenzačních kotlů) až na 40 °C. Částečně pak kondenzují na stěnách komína. Moderní komín musí proto odolávat nejen vysoké teplotě, ale i vlhkosti a agresivitě kondenzátů. Kromě toho by měl zvládnout spaliny z různých typů topidel a druhů paliva. Na tyto úkoly již obyčejný komín z cihel nestačí. Proto se dnes při stavbě a rekonstrukci domů téměř výhradně používají univerzální komínové systémy se zadním odvětráním s keramickou nebo nerezovou ocelovou vložkou. Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a navazujícího nařízení vlády č. 178, musí být všechny komínové systémy certifikovány. Osvědčením se určuje i způsob použití systému. Odpovědnost za výrobek (správnost použitých materiálů, technického řešení i stanovení montážního postupu) nese výrobce a autorizovaný zkušební ústav. Výrobci nabízejí komíny ve formě stavebnic. Podle návodu si jej zručný stavebník (údajně) dokáže postavit i sám. Vícevrstevné konstrukce však musí být sestaveny přesně podle požadavků výrobce. To svépomocní stavebníci mnohdy nerespektují: originální ověřené komponenty nahrazují jinými prvky, porušují systém nevhodnou improvizací a podobně. Montáž komínových těles a vložkování by proto měly provádět jen odborné firmy či osoby poskytující záruky za správnou funkci. Za stav komína a všech kouřovodů nese odpovědnost majitel domu. Ten také musí zajistit jejich pravidelnou revizi. Revize se ale musí udělat i v případě, že se mění způsob vytápění – například kotel na uhlí se mění za olejový. Revize je nutná i při kolaudaci nového nebo opraveného komína a po opravě střešní krytiny. Komín bychom měli mít i tehdy, když jej zdánlivě vůbec nepotřebujeme – například topíme-li elektřinou. Při výpadku proudu uprostřed kruté zimy se bez záložního topidla s komínem můžeme dostat do velkých problémů. Komínovou šachtu můžeme kromě toho využít i jinak – například pro různé instalace při rekonstrukci půdy.

FOTO 1 – Univerzální komínový systém SCHIDEL UNI*** pro všechny typy paliv a spotřebičů je odolný proti vlhkosti, kyselinám, vyhoření a korozi. Záruka 20 let a cena (bez řešení nadstřešní části) asi25 000 Kč

* kónus

* komínový plášť

* betonové tvárnice

* šamotová vložka pod kouřovod

* čelní deska

* dvoudílná dvířka

* mřížka pro přívod vzduchu

* podstavec

* pro odvod kondenzátu

FOTO 2 – Vzduch (1) odvádí vlhkost (2) do ovzduší a tepelná izolace (3) ani tvárnice (4) není poškozena

FOTO 3 – Akumulační komín s nerezovou vložkou (RETAP, s. r. o.). Unikátní řešení využívá až 70 % odpadního tepla

FOTO 4 – Šamotové komínové vložky Schiedel jsou vyráběné izostatickým lisováním

FOTO 5 – Moderní komíny pro uzavřené systémy plynových kotlů mají místo klasického zadního odvětrávání protiproudový systém výměny tepla: studený venkovní vzduch se cestou ke spotřebiči ohřívá, což uspoří energii na vytápění (Schiedel)

Komíny ve znamení systémů