U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PROČ POTŘEBUJEME KOMÍN?

Kategorie: Stavba | Autor: MARIE RUBEŠOVÁ

S rozvojem elektrického vytápění, leckde podporovaným obecními úřady, se některým stavebníkům zdálo, že komíny ztrácejí na významu. Zvyšování cen energií nás však přesvědčuje o tom, že dům bez komína je řešením velice krátkozrakým.

Můžeme si to demonstrovat například na stále rostoucí oblibě kachlových či krbových kamen a krbů. Ty se za určitých podmínek mohou stát i hlavním zdrojem tepla -a nahradit topidla, která komín nepotřebovala. Jde o přitažlivou variantu i proto, že vytvářejí dobrou pohodu a optimálně využívají dřevních paliv. V porovnání s elektřinou i plynem tak lze ušetřit ročně tisíce korun.

   Také zaústění plynového spotřebiče do komína přispěje ke snížení nákladů. Kondenzát, který vzniká na stěně kouřové cesty, nestéká jako při odvodu spalin nad střechu svislým kouřovodem do spotřebiče, ale je sváděn do paty komína a odtud pak odveden. Zabrání se znečištění a zanesení spotřebiče kondenzátem a podstatně se zredukuje potřeba jeho údržby za současného zvýšení životnosti.

   Je jedno, pro kterou formu topení se stavebník rozhodne, komín se vždy z hlediska plánování vyplatí. A v případě prodeje domu má chybějící komín vždy vliv na snížení jeho hodnoty.

Univerzální je nejlepší

Komín neomezuje vestavbu střešních oken, vikýřů nebo jiných nezbytných osvětlovacích otvorů. Zvolíme-li kvalitní univerzální komín, nejsme ničím omezeni ani při volbě či výměně spotřebiče. Optimální pro majitele úsporných topidel, ať už kotlů nebo krbů a kachlových kamen, je komínový systém Schiedel Absolut.

   Zabezpečí nejen odvod spalin od všech druhů spotřebičů, včetně těch na tuhá paliva, ale také přívod vzduchu pro ně. Je totiž vybaven přidruženou šachtou mezi vložkou a komínovým pláštěm, v níž proudí v protisměru do topidla vzduch (utěsněná okna a dveře jej nepropustí dostatek). Uvedená schopnost rozšiřuje použitelnost takového systému i pro nízkoenergetické domy. Originální konstrukce komínového systému Absolut a jeho vlastnosti zjednodušují plánování, přípravu i realizaci jakéhokoli způsobu vytápění.

   Moderní univerzální komín musí umět odvést spaliny s vysokou teplotou od topidel na tuhá paliva a také si poradit s vysokou vlhkostí kondenzačních plynových spotřebičů. Měl by umožnit i připojení turbokotlů, které jsou na vzduchu v místnosti nezávislé.

„Průlezňák“ v nové podobě Chcete si postavit kamna nebo krb s vložkou a váš komín – nejen ta paráda na střeše, ale i komínový průduch – pamatují předminulé století? Žádný strach, i do starého průlezného komína se dá instalovat moderní topidlo. Samozřejmě jen za určitých podmínek. Záleží hlavně na stavu komína (měl být pod pravidelnou kontrolou nejen při změnách kamen) a druhu topidla, které chceme instalovat.

   Při úsporném topení s maximálním využitím energie dřeva, jaké nabízejí moderní kamnové a krbové vložky, teplota spalin i tah výrazně klesají. Starý zděný komín, často již rozrušený povětrnostními vlivy, je v takovém případě nevhodný. Komínový průduch musí být nenasákavý, odolný proti vlhkosti a zejména v partii nad střechou mrazuvzdorný. Do většiny starých komínů, v mnoha chalupách ještě průlezných, však lze instalovat komínovou vložku (průměr závisí na druhu topidla).

   Keramické tvarovky, které do sebe přesně dosedají, se spouštějí shora do komínového průduchu a pak se do nich vsune nejlépe nerezová flexibilní roura, která se napojí přes sopouch na kouřovod kamen. Specializované firmy vám poradí a zjistí, zda je váš komín pro tento v zásadě jednoduchý a rychlý zásah vhodný. Tam, kde by starý komín neměl pro komínovou vložku dostatečný průměr, lze jeho útroby vyfrézovat – bez sekání a zásahu do vnějšího zdiva komína.

www.schiedel.cz, www.kominsos.cz, www.frevloko.cz

***

JAK NA TO

1. Kontrolovat

Staré chalupy a chaty moderní komínové průduchy nemívají. A právě zde se odehraje převaha z 300 až 400 požárů, které v ČR ročně způsobí vadné komíny. Škody ve výši 30 až 50 mil. Kč jsou alarmující. Jak jim zabránit? Odpověď je jednoduchá. Stávající komíny je třeba pravidelně kontrolovat a čistit.

2. Čistit

Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW se mají čistit šestkrát za rok, při výkonu nad 50 kW čtyřikrát za toto období. Při použití komínových tvárnic a komínových vložek je komíny podstatně méně spár, a proto je i příčina požárů potlačována.

3. Zabezpečit

Vícevrstvé systémové komíny určené pro odvod spalin od spotřebičů, kde vzniká riziko tvorby sazí ve spalinové cestě, jsou konstruovány jako odolné při vyhoření sazí. Pro vytápění spotřebičem s nízkou účinností (otevřený krb nebo starý typ kamen), kdy horké spaliny obsahují i jiskry, je možné komín vybavit jejich lapačem.

VÝHODY MODERNÍCH SYSTÉMŮ

1) Zvolíme-li při výstavbě moderní dvousložkový komínový systém,můžeme do jednoho komína napojit více topidel

2) Komín Schiedel Absolut přisává mezi vložkou a komínovým pláštěm vzduch potřebný pro dobré hoření topidla

Popisy k obrázkům

Krasavec, zakončující zastaralý průlezný komínový průduch, bude po jeho vyvložkování střechu chalupy zdobit dál

Autor fotografií: FOTO: AUTORKA A SCHIEDEL

PROČ POTŘEBUJEME KOMÍN?