U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PROBLÉMY s terasou

Kategorie: Stavba | Autor: Vladimír Procházka

* Mám chatu ve stráni, u níž jsem si nad předsunutým sklípkem vydláždil terasu. Spáry mezi dlaždicemi jsem vymazal cementovou maltou, ale ta se po zimě vydrolila a do sklepa teče. Poraďte, co s tím?

(J. Horský, Přerov)

Problémy, o nichž píšete, mohou nastat s podsklepenými terasami nebo těmi v patře nad obytnými místnostmi, ale i s balkony nad arkýři, pokud nebyly dodrženy stavební a hydroizolační postupy při tvorbě podkladu. Za prvé: jde o to, jak tuhá je konstrukce podkladu. Měl by to být kvalitní a správ- ně dimenzovaný železobeton. Strop sklepa nebo místnosti zkrátka nesmí být pružný, houpavý. Na “měkkém” stropě se špatně dimenzovanou tloušťkou betonu a řídkou a slabou armaturou nebo dokonce na stropě dřevěném či třeba jen bedněném půlcoulovými prkny na sraz prakticky nelze chodit, natož na něj zalít do betonu jakoukoliv dlažbu. Musela by popraskat pod prvními kroky už při pokládce. Takže podmínkou č. 1 je dokonale tuhý železobetonový, eventuálně zaklenutý strop. Za druhé: každá terasa by měla mít někam spád, aby se z ní dobře odváděla dešťová voda – třeba do okrajových žlabů okapu. Spád terasy se dělá od 0,5 % (ten ovšem velmi obtížně, protože jde o 5 mm výšky na 1 m délky) až do 2 %. Větší spád by sice odvedl dešťovou vodu rychleji, ale sklenky nebo hrníčky s kávou už by se mohly při neopatrném položení na stůl či jiném pohybu zvrhávat. Doporučit lze spád 1,5 %, což znamená 15 mm výšky na každý 1 m délky. Jestliže má terasa nebo balkon okapní hranu jen na jedné straně, pak je vyspádování jednoznačné. Když jsou hrany dvě, je dobré rozdělit spád po úhlopříčce plochy na obě hrany odtoku stejně. Vy-tvoříme jej nabetonováním “hubenější” mazaniny nebo potěru (beton o poměru 1 : 4 až 1 : 6) a necháme vrstvu asi týden s rosením a kropením zrát; nesmí rychle zbělet, to by se beton spálil a museli bychom začít znovu). Na okapní hrany terasy, obzvlášť nebudou-li na ně osazeny okapy se svody, je dobré osadit na celou výšku hrany terasy oplechování a zabudovat je 15 – 25 cm do její plochy. Místní klempíř jistě poradí, popřípadě se práce – včetně dodávky materiálu – ujme. Za třetí: je třeba položit kvalitní silnou hydroizolaci (méně zdatný kutil si asi pozve odbornou firmu). Tu je dobré zaseknout do zdi a ukončit ji ve výšce 10 – 15 cm (omítka se odřízne a otluče, zeď se lehce srovná tenkým omítnutím, aby se přichytila izolace a po jejím provedení s osazením horního oplechování se omítka upraví do původního stavu, tedy asi 8 – 10 cm nad budoucí dlažbu; dolní hrana omítky bude šikmá, aby z ní dobře odkapávala dešťová voda z fasády). Spádový beton několikrát dobře napenetrujeme a pak na něj navaříme IPU, Sklobit nebo jiné kvalitní hydroizolační materiály (fólii by raději měla pokládat firma). Nejde o levnou záležitost a neznalost technologie zpracování by mohla celou práci znehodnotit. Konec izolace bude na okapní hraně oplechování a přes ni bude přesahovat už jen 2 – 4 cm hrany dlaždic. Za čtvrté: teď teprve můžeme pokládat dlažbu různých druhů, tvarů i velikosti. Dnes už ji nemusíme klást do klasického cementového potěru – mazaniny. Na trhu jsou různé mrazuvzdorné tmely a na vyspárování i mnoho barevných. Výrobků i výrobců je řada. Nezapomeňte hlavně, že všechno, jak dlažba tak maltoviny, tmely a hmoty musí být mrazuvzdorné! Tato podmínka je zárukou, že se nám dlažba na venkovní terase po zimě neodfoukne. V poslední době se ujímá metoda suchého kladení dlaždic (raději větší formáty od 30 x 30 cm) na umělohmotné podložky s vystupujícím distančním křížkem. Ty se kladou buď do tmelu nebo na izolaci rovnou. Dešťová voda protéká spárami na podklad pod dlažbou a po izolaci do žlabů. Spadne-li do spáry smetí, prostě se zvedne dlaždice a podklad vyčistí. Dodržíme-li tyto čtyři podmínky, nemělo by pod terasu dlouhá desetiletí zatékat a mrazuvzdorné materiály se nebudou uvolňovat.

JEDNA Z MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ DLAŽBY TERASY (řez)

1 – železobetonová deska stropu pod terasou, 2 – spádový beton,

3 – hydroizolace, 4 – oplechování dolní hrany terasy, 5 – eventuální oplechování celé tloušťky desky terasy, není-li zde okap, 6 – oplechování u zdi budovy, 7 – upravená omítka se šikmou okapní hranou, 8 – dlažba,

9 – ukončovací pásek pásek dlažby (není nutný), 10 – spárovací hmota,

11 – zdivo spodní místnosti 12 – sloupek zábradlí, 13 – zdivo domu,

14 – mazanina nebo tmel, do kterého klademe dlažbu.

A – jeden spád do rovného okapního žlabu,

B – tři směry stejného spádu do lomených okapních žlabů se dvěma svody

KRESBY AUTOR, FOTO ARCHIV

PROBLÉMY s terasou