Přírodní tepelné izolace

Izolace z přírodních materiálů představují trend, který je pro mnoho majitelů chat a chalup zajímavý kvůli možnosti vrátit se k materiálům, jež jsou v domě vlastně odjakživa.

Úvod ovšem berte jako mírnou nadsázku, protože přírodní izolace jsou produkty velmi moderní a sofistikované, připravené k použití v celé řadě typů staveb a vytvořené pro kombinaci se širokou škálou současných stavebních technologií. Ale jsou i jistým druhem návratu ke kořenům, protože umožňují vytvářet kombinace tradičních a po staletí využívaných surovin, které spolu mohou fungovat v dokonalé harmonii. Mají-li například dřevo, hlína či pálené cihly správně dýchat, nejlépe jim to umožní právě ekologické izolace z přírodních materiálů.

Konopná izolace

Konopí je plodina odolná proti škůdcům, zlepšuje kvalitu půdy a lze ji pěstovat bez použití hnojiv. Můžeme ji považovat za tuzemskou plodinu. Konopné vlákno má dobré izolační vlastnosti a chrání také před hlukem a vibracemi. Konopí se pro tepelnou izolaci používá ve formě desek či rouna, ale také v sypké struktuře pro izolaci foukáním. Konopné materiály mohou díky srovnatelným vlastnostem nahradit například minerální vlnu.
Je použitelná pro novostavby i starou zástavbu, je vhodná jako izolace vnitřních i vnějších stěn, stropů, podlah a jako mezikrokevní či nadkrokevní izolace.
Výhody: Vyznačuje se výbornými akumulačními schopnostmi a nevyvolává alergické reakce. Nízký faktor difúzního odporu předurčuje konopí jako izolaci vhodnou pro difúzně otevřené dřevostavby. Další výhodou konopné izolace je její rozměrová stabilita a nesléhavost. Konopí je snadno recyklovatelné a obnovitelné, za výhodu lze považovat i jeho schopnost distribuce vlhkosti ve větší ploše, takže se případná pronikající vlhkost nekoncentruje v jednom místě.

Lněná izolace

Len je surovinou pěstovanou v našich zeměpisných šířkách a je odolnou plodinou, kterou lze pěstovat bez použití hnojiv. To je důležitý argument pro stavebníky, kteří zohledňují ekologické parametry zvolených materiálů. Len neobsahuje žádnou živočišnou bílkovinu a díky tomu je odolný proti škůdcům, například molům.
Lněná izolace tvoří plnohodnotnou, ale cenově příznivější alternativu ke konopným izolacím. Používá se pro zateplení střech, stěn, stropů i podlah a parametrově je srovnatelná například s minerální vlnou.
Výhody: Len se dá recyklovat a znovu použít. Je snadno kompostovatelný a lze ho v případě potřeby spálit bez vedlejších škodlivých produktů. Je odolný proti napadení plísněmi a odolává i hmyzu. Předpokládaná trvanlivost lněných izolací je 50 let.

Izolace na bázi dřeva

Předností dřevovláknitých izolačních materiálů je dokonalá akustická a tepelná izolace a vysoká odolnost v tlaku. Dřevovláknité materiály příznivě ovlivňují vnitřní klima a mají vysokou schopnost zpomalovat prostup tepla do objektu v létě. Účinně chrání proti větru, prachu, vlhkosti a hluku. Izolační desky jsou vyráběny lisováním dřevěných vláken za působení vysoké teploty. Dalšími surovinami jsou pojiva na bázi pryskyřic a látky odpuzující vodu vyrobené z přírodních produktů. Izolace se nejčastěji používá ve formě desek v tloušťkách od 80 do 200 mm, které se spojují na pero a drážku a upevňují pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek.
Výhody: Hlavní předností dřevovláknitých desek je schopnost tepelné akumulace, která zabraňuje v interiéru letnímu přehřívání a rychlému vychládání v podzimních a zimních měsících. Díky difúzní propustnosti těchto izolací umožňuje konstruovat difúzně otevřené skladby obvodových plášťů dřevostaveb a střešních plášťů. Tlumí hluk šířený vzduchem i kročejový hluk a díky své pórovité struktuře dokáže absorbovat ze vzduchu vlhkost až do objemu 1/5 své hmotnosti.

Ovčí vlna

Ovčí vlna se pro výrobu izolačních materiálů pere a míchá s pojivovými vlákny. Výsledkem je ekologicky nezávadný produkt, dodávaný ve formě měkké desky (v rolích např. 10 m) a ošetřený přísadami, které zajišťují odolnost proti hmyzu, molům či plísním. Ovčí vlna je vhodná pro izolace podkroví, používá se i v roubených stavbách, a kromě jiného se vyznačuje schopností stabilizace vlhkostního režimu v interiéru.
Výhody: Izolace z ovčí vlny má schopnost čistit vzduch, protože z něho pohlcuje škodlivé látky. Má dobré hygroskopické parametry, takže se i přes opakovaný tlak vždy po odlehčení vrátí do původního stavu. Vydrží až několik set let a má rovněž samozhášivé schopnosti.

Orientační ceny

Konopná izolace: cca 410 Kč / m2 / tl.100 mm
Lněná izolace: cca 300 Kč / m2 / tl.100 mm
Ovčí vlna: cca 510 Kč / m2 / tl.100 mm
Dřevitá izolace: cca 530 Kč / m2 / tl.100 mm

Další izolační materiály

  • Kamenná vlna se vyrábí tavením čediče. Vzniklé vlákno je trvanlivé, odolné proti vodě a ohni. Vyrobený polotovar putuje do usazovací komory a dále do pece, kde se hmota vlivem tepla vytvrdí. Vlastnosti kamenné vlny určuje izolační schopnost vzduchových komůrek uzavřených mezi vlákny kamenné vlny, které významně snižují tepelné ztráty. Kamenná vlna při správném použití těsně přilne k zateplované konstrukci a omezí tak vznik tepelných mostů. Je nehořlavá, odolává vysokým teplotám a vyznačuje se i dobrými akustickými izolačními schopnostmi, tedy schopností omezovat pronikání hluku.
  • Skelná vlna se vyrábí podobně jako kamenná vlna a vyznačuje se srovnatelnými vlastnostmi.
  • Pěnové sklo patří mezi nenasákavé izolační materiály, vhodné izolace střech, podlah a dalších částí konstrukce vystavených působení trvalé vlhkosti. Vyrábí se z hlinitosilikátového skla rozemletého na prášek a smíchaného s uhlíkovým prachem. Vzniklý materiál obsahuje strukturu drobných uzavřených bublinek, díky níž je hmota zcela nehořlavá a parotěsná.
  • Extrudovaný polystyren XPS se dodává ve formě desek s polodrážkou nebo hranou. Kromě tepelných má i účinné hydroizolační vlastnosti, lze ho tedy použít i ve vlhkých prostorách, například při izolacích sklepních stropů.

když se řekne

Součinitel tepelné vodivosti

Je označován symbolem „λ“ a je základním parametrem pro posouzení tepelně-technických vlastností izolace a údajem, který slouží pro orientaci a porovnání při výběru a nákupu izolací. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota λ nižší, tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Přírodní tepelné izolace