Příprava půdy pro trávník

Rubrika: Zahrada

Sjednocujícím prvkem každé zahrady je trávník. Nemusí být přímo anglický, stačí když bude svěží a hustý tak, aby si při chůzi po něm bosá noha libovala.

Travnaté koberce, které lze získat ve speciálních pěstebních školkách

Aby vyrostla hustá a šťavnatá tráva, musíme dobře připravit půdu ještě před založením zeleného koberce. Velký nebo malý, vždy propojuje obytný prostor s okolím.

Založení trávníku

Stejně jako každá rostlina, i traviny vyžadují pro zdárný vývoj základní podmínky – tedy přiměřené světlo a vláhu. Proto bychom trávník neměli zakládat na místech, která jsou částečně nebo zcela zastíněná (i když i pro taková stanoviště existují speciální směsi travních semen), nebo na strmých svazích, kde nebude možné trávník udržovat. Samotné založení trávníku lze realizovat dvěma způsoby: výsevem travní směsi, nebo položením předpěstovaného drnového koberce.

Vysévaný trávník je levnější, což však neznamená, že bychom měli nakoupit to nejlevnější travní semeno. Naopak! Obstarat bychom si měli osivo certifikované. Naproti tomu pokládkou drnového koberce ušetříme mnoho času. Trávníkový koberec vám vyroste během jednoho dne a okamžitě udělá radost.

Příprava půdy

Oba způsoby založení trávníku vyžadují důkladnou přípravu půdy, která je základem budoucího úspěchu. Přípravu pozemku je ideální zahájit již v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že se trávníkům nejlépe daří na středních, popřípadě středně těžkých půdách, je právě v této fázi vhodné přidat do písčitých podkladů jílovité minerály; těžkou zem vylehčit pískem nebo jiným materiálem, zvyšujícím podíl vzduchu v půdě.

Sjednocujícím prvkem každé zahrady je trávník

Opomenout nesmíme ani pH půdy. Optimální kyselost pro pěstování trávníku se pohybuje v rozmezí 5,5 – 6,5. Nižší hodnoty pH upravíme dodáním adekvátního množství vápníku do půdy, a to ve formě jemně mletého dolomitického vápence.

Ve fázi hrubé přípravy a modelace pozemku zapravíme do země kompost, hnůj či jiné humusovité substráty, aby se do doby výsevu stačila vegetační vrstva dostatečně slehnout. Můžeme také použít speciální trávníková hnojiva, například Král trávníků.

Stejně důležité jako hnojení je i důkladné odplevelení pozemku, ručně nebo za pomoci vertikutátoru. Plevele odstraňujeme opakovaně, pomoci si můžeme i „totálními“ herbicidy.

Pokud je připravený pozemek rovinatý, uvláčíme ho do co nejrovnějšího tvaru. Naopak na zahradě s modelovaným terénem, provedeme jen vyrovnání tak, aby se při pozdějším sekání na jedné straně trávník nevyholoval, zatímco na druhé by stála tráva.

Kdy vysévat trávník

Pro výsev trávníků jsou dva vhodné termíny, a to od poloviny dubna do poloviny až konce května a od půlky srpna do poloviny září. Samozřejmě, že lze vysévat i mezi těmito hlavními termíny, ale v letním suchém období je třeba počítat s intenzivní umělou závlahou.

Výsevné množství travní směsi se pohybuje v rozmezí od 1,5 kg/100 m2, pokud preferujeme méně hustý trávník do 3 kg /100 m2 u okrasných trávníků.

Hustěji setý trávník je odolnější proti mechanické zátěži a lze ho stříhat nakrátko.

TEXT: RADKA BOROVIČKOVÁ
FOTO: ARCHIV AGRO CS A ZDENĚK ROLLER

Příprava půdy pro trávník