U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

EXPERIMENTÁLNÍ AKTIVNÍ STAVBA

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Na západ od Vídně byla nedávno představena unikátní stavba Sluneční dům. Je energeticky efektivní (vyrábí více energie, než sama spotřebuje), nabízí zdravé vnitřní prostředí, uživatelský komfort i ohleduplnost k životnímu prostředí.

Sluneční dům je již třetí experimentální stavbou v rámci celoevropského projektu Velux Model Home 2020, která je postavena na principu aktivního domu. Zohledňuje klimatické, kulturní a architektonické podmínky země, ve které stojí, a je postavena na principu aktivního domu, stejné jako další stavby v rámci projektu. Experimentální budova navazuje i na zkušenosti, které partneři projektu Velux Model Home 2020 načerpali při stavbě prvních dvou aktivních domů – Domu pro život a Zeleného majáku, které stojí od roku 2009 v Dánsku.

ATRIUM JAKO ZÁKLAD

Architektonicky zajímavý aktivní Sluneční dům zapadá do okolní krajiny a zástavby typické pro tuto část Evropy. Svažitý pozemek, který byl pro stavbu vybrán, leží v blízkosti lesa a poskytuje výhled na jezero Wienerwaldsee. Skutečnost, že pozemek neumožňuje budovu orientovat ideálně k jihu, připravila v kombinaci s velkým sklonem svahu opravdovou výzvu pro architekty. Autoři návrhu – studio Hein-TroyArchitekten -v projektu zohlednili obtížné podmínky a rozhodli se pro podélnou dřevostavbu s vnitřním atriem vetknutou do svahu. Právě atrium umožnilo otevřít fasádu směrem k jihu a umístit tak na tuto stranu více oken, která zajišťují optimální prosvětlení a dostatek čerstvého vzduchu v interiérech. Současně se tím vytvořil hodnotný venkovní prostor. Přes minimalistickou vnější podobu vyniká dům právě svým inteligentním řešením.

ŠTĚDRÉ PROSKLENÍ

Vysoko umístěnými střešními okny proniká denní světlo i hluboko do interiéru Slunečního domu. Okenní otvory – jak střešní, tak vertikální okna s tepelně izolačním zasklením – jsou rozmístěny tak, aby umožňovaly cílené výhledy do okolí, a navíc maximalizovaly pasivní solární zisky, a tím přispívaly ke snížení spotřeby energie za vytápění. Možná vás překvapí, že navržené množství prosklených ploch v domě odpovídá 42 % podlahové plochy. Optimální množství denního světla v obou patrech domu umožňuje snížení spotřeby elektrické energie pro umělé osvětlení.

MÍRA SOUKROMÍ

Cíleně navržené prosklené plochy zohledňují i soukromí budoucích obyvatel. Jsou orientovány buď do privátního atria, nebo umožňují krásné výhledy do lesa, který je součástí pozemku patřícího k domu. Okna jsou samozřejmě vybavena vnitřním i venkovním stíněním, která i ve stažené poloze propouštějí do místností dostatek denního světla.

ŘÍZENÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN

Sluneční dům je v průběhu celého roku přirozeně větrán okny. Kvalitu vzduchu kontrolují čidla umístěná na fasádě a uvnitř domu, která vyhodnocují průběžně teplotu a množství C02, dále vlhkost v interiéru a povětrnostní podmínky venku. Tyto informace předávají automatickému systému, který řídí otevírání a zavírání oken. Obyvatelé však mohou okna v případě potřeby otevírat i manuálně. V chladnějších obdobích je používána mechanická ventilace s rekuperací tepla. Případnému přehřívání interiéru brání během horkého léta automaticky řízené venkovní markýzy instalované jak na střešních oknech, tak na oknech fasádních.

   V kombinaci s řízeným větráním okny na základě hodnot naměřených senzory a také s využitím komínového provětrávání a ochlazování v noci by teplota ani v tom nejteplejším letním dni neměla v interiéru překročit hranici 26 °C. Konstrukční řešení domu také počítá s akumulací tepla pro teplotní setrvačnost budovy. Je zkrátka myšleno na všechno do posledních detailů.

VYROBÍ VÍCE, NEŽ SPOTŘEBUJE

Cílem Slunečního domu je udržet celkovou spotřebu energie na co nejnižší úrovni. Pokrytí energetických nároků se uskutečňuje výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie. Minimální potřebu vytápění v Slunečním domě zajišťuje tepelné čerpadlo, elektřinu vyrábějí střešní fotovoltaické panely, ohřev teplé užitkové vody obstarají solární kolektory. Díky tomu Sluneční dům vyrobí více energie, než sám spotřebuje. *

BUDOUCNOST? ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BYDLENÍ!

Evropané tráví 90 % svého času uvnitř budov, proto je nezbytné, aby jim budovy poskytovaly to nejlepší možné a zdravé vnitřní klima k životu a práci. Budovy rovněž konzumují 40 % z celkové spotřeby energie v Evropě. Cílem budoucího udržitelného stavění je tedy výrazné snížení energetické spotřeby a pokrytí zbývající potřeby energie z obnovitelných zdrojů. To jsou cíle konceptu zdravého, ekologicky šetrného a komfortního bydleni 21. století. O PROJEKTU VELUX MODEL HOME 2020:

* Tento experimentální projekt naplňuje vizi C02 neutrálních budov, které představují řešení pro budoucí generace staveb. V těchto budovách vytváří zdravé a pohodlné prostředí pro život právě dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. Všechny budovy projektu spojuje vizionářská architektura. * Princip aktivního domu, který se tu uplatňuje, je postaven na čtyřech pilířích – na energetické úspornosti, komfortu bydlení, zdravém vnitřním klimatu a na šetrnosti k životnímu prostředí. Toho lze dosáhnout i prostřednictvím dnes běžně používaných a dostupných technologií, materiálů a výrobků. * Každý aktivní dům projektu odráží specifické klimatické, kulturní a architektonické podmínky země, ve které jsou a budou postaveny. První dva aktivní domy – Dům pro život a Zelený maják – stojí od roku 2009 v Dánsku. Po rakouském Slunečním domě budou následovat ještě tři domy, a to v Německu, ve Velké Británii a Francii. Aktivní domy jsou budovány v úzké spolupráci s místními a regionálními partnery, dodavateli, architekty, inženýry a vědeckými pracovníky.

JSTE ZVÁNI DO RAKOUSKA

Sluneční dům můžete v nadcházejících měsících osobně navštívit, nabídnut k prodeji bude až poté. Partneři projektu však budou experimentální’ dům i nadále sledovat. Adresa: Grenzgasse 9, Pressbaum-Bartberg, Rakousko.

Popisy k obrázkům

Střecha Slunečního domu je pokrytá fotovoltaickými panely a solárními kolektory, mezi nimiž jsou nainstalována střešní okna Velux. Tvoříš nimi harmonický celek.

Sluneční dům – první rakouský CO2 neutrální dům – se vyznačuje vizionářskou architekturou, kdy stavba citlivě zapadá do okolní krajiny a respektuje místní klimatické a kulturní podmínky.

Optimální množství prosklených ploch umožňuje maximální využití slunečního světla a tepla. Tím pomáhá minimalizovat spotřebu energie na umělé osvětlení a vytápění.

Dostatek přirozeného světla dopadá i do prostoru schodiště.

Ložnice. V horkém létě je možné okna zastínit venkovními markýzami, které zabraňují přehřívání interiéru.

Kreslicí prkno pod střešním oknem představuje ideální místo k práci.

Do ložnice dopadá světlo zvenku ze tří stran.

Střešní okna Ve lux přivádějí hluboko do interiéru Slunečního domu nejen důležité denní světlo, ale i maximální množství čerstvého vzduchu, který je nezbytný pro psychickou pohodu a zdraví obyvatel.

EXPERIMENTÁLNÍ AKTIVNÍ STAVBA