U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘIPOMÍNÁME

Kategorie: Právo | Autor:

Podporu z Programu péče o krajinu MŽP lze získat až do výše 100 % nákladů podle rozpočtové části příslušné dokumentace, a to na opatření, která odsouhlasí orgán ochrany přírody. Podpořit však lze jen opatření, na která se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství ČR. Předmětem podpory jsou pro rok 2000 tato opatření: Ochrana krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny (cílem je udržet typický krajinný ráz) a podpora druhových rozmanitostí (jejich ochrana, uchování a obnova).

PŘIPOMÍNÁME