U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘEPOČET MĚRNÝCH JEDNOTEK

Kategorie: Dílna | Autor:

Téměř každý den se v tisku, odborné literatuře nebo v televizi setkáváme s anglickými a americkými měrnými jednotkami a ne vždy máme představu o co jde. Pro informaci proto uvádíme porovnání s běžnými metrickými jednotkami. V každém řádku tabulky je uvedena základní jednotka, odpovídající počet různých menších jednotek a nakonec hodnota v metrických jednotkách.

Anglické délkové míry

1 inch (palec)    
   
   –    
   
   25,39998 mm

1 foot (stopa)    
   
   12 inch    
   
   30,47983 cm

1 yard    
   
   
   3 foots    
   
   91,4399 cm

1 mile    
   
   
   1760 yard    
   1609,34 m

1 anglická mořská míle    
   –    
   
   1855 m

Americké délkové míry

1 inch    
   
   
   –    
   
   25,4001 mm

1 foot    
   
   
   12 inch    
   
   30,4801 cm

1 yard    
   
   
   3 ft    
   
   91,4402 cm

1 statue mile    
   
   1760 yd    
   
   1609,35 m

Anglické plošné míry

1 square inch    
   
   –   
   
   6,4516 cm 2

1 square foot    
   
   –    
   
   9,2903 dm 2

1 square yard    
   
   –    
   
   0,836126 m 2

1 acre    
   
   
   4840 square yd.    
   160 roods 4046,849 m 2

1 square mile    
   
   640 acres    
   2 589 998 m 2

Americké plošné míry

1 square inch    
   
   –    
   
   6,452 cm 2

1 square foot    
   
   –    
   
   9,290341 dm 2

1 square yard    
   
   –    
   
   0,836131 m 2

1 acre    
   
   
   4840 square yd.    
   4046,873 m 2

1 square mile    
   
   640 acres    
   2 590 000 m 2

Anglické kubické míry

1 cubic inch    
   
   –    
   
   16,387025 cm 3

1 pinta    
   
   
   –    
   
   0,5683 l

1 cubic foot    
   
   –    
   
   28,31677 l

1 cubic yard    
   
   –    
   
   764,55285 l

1 gallon    
   4 quarts 8 pints 32 gills 1600 ounces    4,545963 l

1 quarter    
   
   8 bushels    
   290,9 l

Americké kubické míry

1 cubic inch    
   
   –    
   
   16,387162 cm 3

1 pinta    
   
   
   –    
   
   0,4732 l

1 cubic foot    
   
   –    
   
   28,317 l

1 cubic yard    
   
   –    
   
   764,5594 l

PŘEPOČET MĚRNÝCH JEDNOTEK