U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jezírko s vodotryskem

Kategorie: Zahrada | Autor: rum

Existuje jediná věc, která působí větší uspokojení než zahrada plná květin, keřů a stromů. Je to tatáž zahrada, v níž je navíc nějaká vodní nádrž. Může jít o rybníček, jezírko či potok.

Jednoduchá vodní nádrž obklopená vodními rostlinami oživí zahradu a nám zpříjemní chvíle relaxace. Když se dá voda do pohybu, naše příjemné prožitky se ještě prohloubí.

Kam s ním?

To je velmi důležitá otázka, která stojí na začátku úvah o stavbě jakékoli vodní nádrže. Musíme na ni mít samozřejmě místo. Pokud bychom jezírko vtěsnali do tak malé zahrádky, že bychom vedle něj ztěží hledali místo pro posezení, není nám k ničemu. Máme-li prostoru dostatek, počítejme zase s tím, že bude příjemné na ně vidět nejen z křesílka či lavičky, ale také z okna (pozor ovšem na stín budovy), z cestičky atd. Nepostavíme je tedy někde v koutě nebo u sousedova plotu. Je prospěšné představit si, že vodní plocha je zrcadlo, v níž se bude – poněkud méně zřetelně, ale přece – z různých úhlů jevit jeho okolí. Bude rozhodně příjemnější, když se v ní bude zrcadlit okolní rostlinstvo než sousedovy šňůry na prádlo. Ani s rostlinami to však ne-ní jednoduché. Pokud máme představu, že se na hladině budou pohupovat lekníny, měli bychom zvolit slunnou polohu, chceme-li vodní stavbičku obklopit žíhanými listy bohyšek, bude vhodný částečný polostín atd. Stromy jsou v tomto kontextu zvláštní kapitolou. Ve hře je stín, v němž se rychle množí řasy, i listí, které vodě nesvědčí nejen z estetického hlediska, i další omezení. Musíme samozřejmě počítat s napojením vodního díla na infrastrukturu, a pokud chceme vytvořit vodotrysk, fontánku nebo kaskádu i na elektřinu. Pro jezírko s vodotryskem platí ve zvýšené míře i požadavek ochrany před větrem, na který jsou choulostivé nejen lekníny, ale i sloupce vody stoupající vzhůru.

Typy nádrží

Nejpracnější je výstavba betonového jezírka, která vyžaduje stavbu šalování, zkušenost s armováním a dalšími postupy. Hodí se pouze tam, kde je pevný podklad a hladina spodní vody není blízko povrchu. Avšak v místech, kde hrozí pohyb půdy, může nádrž prasknout a voda bude unikat. Jde-li o malé praskliny, je navíc velmi těžké je najít. Nejlevnější nádrž se dá pořídit z plastové fólie, kterou vložíme do vyhloubeného prostoru s kvalitním jemným podkladem, zbaveným ostrých kamenů a hran. Vyrábí se ze čtyř hlavních typů materiálů různé hmotnosti a tloušťky. Čím je materiál silnější, tím bude trvanlivější, ale pochopitelně i dražší. Nejkvalitnější jsou fólie z butylkaučuku. Pro nižší cenu jsou oblíbené plachty z PVC a polyetylenu, ale nevydrží tak dlouho. Pomocí fólie můžeme vytvořit jezírko jakéhokoli tvaru či velikosti. Potřebnou velikost fólie zjistíme jednoduše: k délce vodní stavbičky připočteme dvojnásobek jeho hloubky a stejně tak sečteme dvojnásobek hloubky se šířkou. Nejjednodušší je “výstavba” s využitím předlisované nádrže. Jsou k dispozici ve velké paletě tvarů a velikostí. Jsou ze sklolaminátu anebo z různých plastických hmot, které jsou levnější, ale mají také kratší životnost, obvykle 10 až 20 let. Výhodou předlisovaných nádrží je, že se velmi snadno instalují. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, zda jste si vybrali správnou. Police pro květiny by měly být široké alespoň 22 cm, aby se na ně vešel dostatečně velký kvě-tináč. A minimální hloubka 45 cm a pokud chceme vysadit rybky, alespoň 60 cm. Měli bychom si uvědomit také to, že v obchodě vypadají nádrže větší než potom v zahradě.

Voda v pohybu

Oko a duši potěší samozřejmě i klidná hladina, ale pohyb jí dodá další dimenzi. Dopadající kapky zvětšují plochu vody, která přichází do styku se vzduchem, okysličuje se a zároveň jej zvlhčuje, mírně ochlazuje a zbavuje prachu. Velmi příjemný je samozřejmě i zvuk vody dopadající na hladinu. K tomu, aby nás mohla okouzlovat gejzírem, malou bublající fontánkou nebo i vodopádem, samozřejmě potřebujeme elektrické čerpadlo. Můžeme zvolit ponorné nebo povrchové. Volit budeme logicky podle množství vody, které chceme čerpat, a výšky, do níž ji budeme dopravovat. Výrobci obvykle udávají objem čerpané vody v litrech v závislosti na maximální výšce, do které lze čerpadlo použít. Jestliže stavíme menší jezírko a nechceme vyhnat gejzír do větší výšky než 3 – 4 metry, hovoří snadnost instalace pro ponorné čerpadlo. Je levnější a méně hlučné než povrchové a není třeba pro ně budovat speciální šachty. Bude-li pohánět fontánu, je třeba je v hlubším jezírku podložit soklem nebo dlaždicí, aby ústí bylo těsně nad vodou. Má-li zajišťovat pouze provoz vodopádu, můžeme je umístit prakticky na jakémkoli vhodném místě. Při výběru nebo stavbě těchto zařízení musíme mít na paměti velikost zahrady; malý vodotrysk bude vypadat uprostřed většího jezírka nebo rybníčku uboze a gejzír jako na Islandu v malé zahrádce směšně. Je zkrátka o čem uvažovat. Pokud si chcete jezírko či rybníček postavit ještě letos, doporučujeme některou z uvedených knížek. Nezapomeňte, že pokud hodláte budovat nádrž o větší hloubce než jeden metr, musíte si vyžádat na stavebním odboru povolení.

***

JAK SPOČÍTAT PRŮTOK VODY

Výšku, kam by měla dosáhnout voda z našeho vodotrysku, a jeho sílu lze odvodit z výkonu čerpadla. Ovšem jak silné zvolit čerpadlo, když chceme aby nevypadal uboze náš vodopád nebo kaskáda? K odpovědi na tuto otázku dojdeme jednoduchým výpočtem. Změříme, kolik litrů vody nateče z hadice za jednu minutu do kbelíku. Tuto hodnotu vynásobíme 60 a získáme hodinový průtok. Pak budeme pouštět stejnou intenzitou vodu z hadice na připravenou desku, na níž ohraničíme laťkami předpokládanou šířku budoucího koryta vodopádu. Pokud odpovídá síla proudu naší představě, známe potřebný hodinový výkon čerpadla. Jestliže jsme měli jinou představu upravujeme nahoru nebo dolů.

Zahradní jezírka jsou jednou z trojice knížek, v níž se nakladatelství Slovart věnuje vodě a jejím živočichům. Akvarijní rostliny a Ryby ve společném akváriu jistě ocení akvaristé – zahradníci sáhnou spíše po zobrazeném titulu, v němž najdou inspiraci pro stavbu jezírka i výběr jeho obyvatel z říše rostlinné i živočišné (každá po 149 Kč).

Vodní zahrady, náš další tip pro stavitele konvenčního či nekonvenčního jezírka, vám přiblíží historii uplatnění vodních prvků v zahradě, jejich návrh, umístění i konstrukci. Velmi podrobně se věnuje též vodním i pobřežním rostlinám, jejich množení a ochraně a také nasazení ryb, které by měly být s rostlinami ve zdravé rovnováze. Vydalo nakladatelství Computer press v edici Krásná zahrada. Koupíte ji za 349 Kč.

Pozemek ve svahu si přímo říká o několik stupňů vodní kaskády

Povrchové čerpadlo, které nasává vodu z jezírka a vrací ji po naznačených trasách zpět, je třeba umístit do zvláštní skříně

K čerpání vody do retenční nádržky nad kaskádou je nejvhodnější ponorné čerpadlo

TRYSKAJÍCÍ PARÁDA

Zároveň s podvodním čerpadlem si můžete vybrat i tvar vodotrysku, který se bude do vašeho jezírka nejlépe hodit. Představujeme vám odleva: vodní hříbek, zřídlo a vodní stěnu

I malá fontánka oživí pohybem vody a jejím zvukem poměrně statickou zahradní pasáž

FOTO MARTIN MAŠÍN A ARCHIV

Jezírko s vodotryskem