U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NATÍRÁME DŘEVĚNÝ nábytek

Kategorie: Dílna | Autor: Tomáš Trapl

RENOVACE

Povětrnostním podmínkám ve venkovních prostorech nemůže dlouhodobě odolávat ani kámen, natož dřevo. Všechny výrobky ze dřeva umístěné venku trpí zejména střídáním teploty, ultrafialovými paprsky obsaženými ve slunečním světle a mrznutím vody v povrchových vrstvách. Životnost jejich dřeva můžeme výrazně prodloužit impregnacemi a nátěry, ty však musíme po několika letech (někdy i po roce) obnovovat, protože povětrnostní vlivy poškozují i je.

Dřevěný nábytek, se kterým se setkáváme, bývá buď opatřen kryvým (neprůsvitným, barevným) nátěrem, nebo lazurou. V prvním případě bývá dřevo napuštěno některým z prostředků proti hmyzu, plísním a dřevokazným houbám a opatřeno některým z barevných nátěrů. V případě druhém je na nábytek nanesen některý z lazurovacích prostředků, kam patří zejména známý Luxol a podobné materiály.

Kryvé nátěry

Barvami a emaily natíráme zejména tehdy, když renovujeme nábytek, který už tímto způsobem natřený byl, a ve chvíli, kdy jeho povrch je, zejména pokud jde o zahradní nábytek, poznamenán povětrnostními vlivy, stářím, nebo mechanicky poškozen. Kryvých nátěrů se vyrábí velké množství; v našem případě však musíme použít některý z nátěrů venkovních. Interiérové barvy nemívají v sobě UV filtry a jejich odolnost vůči venkovnímu prostředí je velmi nízká, takže bychom nátěry museli obnovovat již po několika měsících. Pro kryvé nátěry můžeme použít buď barvy syntetické, nebo disperzní, které jsou ředitelné vodou. Barvy syntetické mají zpravidla delší dobu zasychání a pro jejich ředění či vymývání štětců potřebujeme syntetické ředidlo, které páchne. To by nám však při práci venku vadit nemělo; naopak u těchto barev oceníme, že se dokonale slévají, vytvářejí kvalitní hladké plochy (zejména barvy tixotropní), jsou zpravidla vysoce kryvé a mechanicky odolné. Disperzní barvy (akrylátové, popř. polyuretanové) mají sice nespornou výhodu v tom, že se dají ředit a ze štětců vypírat vodou, vyznačují se však zatím mnohem nižší kryvostí (kvalitní nátěr vyžaduje víc vrstev), horší schopností rozlévat se i menší odolností vůči povětrnostním vlivům. Proto je vhodné používat je například tehdy, máme-li ve zvyku občas změnit barvu zahradního nábytku, aby se nám “neokoukal”.

Přípravné práce

Před natíráním zahradního nábytku bychom měli prohlédnout, zda dosavadní nátěr na něm místy drží, jestli není napaden plísní a popraskán. Starý, pokud se neloupe, není nutno odstraňovat; špachtlí a drátěným kartáčem jej odškrábeme jen tam, kde nedrží. Potom brusným papírem o zrnění asi 120 hranici nátěru s ostrůvky chybějící barvy přebrousíme tak, aby nábytek byl na dotyk hladký. Doporučuje se celý renovovaný kus přebrousit pak ještě jemnějším brusným papírem (zrnění asi 180). V místech, kde chyběla původní barva, nebo jsme ji škrabkou strhli, objevují se často tmavá místa, kde je dřevo pravděpodobně napadeno plísněmi. V tomto případě musíme provést jednoduchou zkoušku: hrotitým předmětem (hrot kružítka, rýsovací jehla) ověříme, jestli tu dřevo není méně pevné než na zdravých místech. Pokud je jeho tvrdost srovnatelná, postižené místo ošetříme vhodným přípravkem (např. Savo proti plísním) a necháme vyschnout. Jestliže do tohoto místa hrot nástroje pronikl lehce, ověříme, zda jde o díl, jehož snížená pevnost může přivodit zničení celého nábytkového kusu. V tomto případě raději zakoupíme nový. Renovovat pracně například zahradní lavici a pak skrz ni propadnout, je k vzteku. Praskliny, které při prohlídce ve dřevě objevíme, lze ignorovat jen tehdy, jsou-li drobné a nepříliš početné. Větší spáry (šířka i hloubka nad milimetr) musíme vhodným tmelem zaretušovat zejména z “kosmetických” důvodů. Praskliny větší, s délkou několika centimetrů, je třeba každopádně svědomitě vytmelit, aby se ve dřevě nedržela vlhkost, která časem naruší nátěr, takže by dovnitř vnikly plísně rozrušující materiál. Protože však klasický olejový tmel (plavená křída vmíchaná do fermeže), který se zatím používá nejčastěji, nedovede sledovat rozměrové změny dřeva závislé na teplotě i na vlhkosti (vlhké dřevo oproti suchému zvětšuje objem), je bohužel vysoce pravděpodobné, že se ze dřeva časem vydrolí. Z tohoto důvodu je vhodné používat tmelicí materiály, které zůstávají trvale pružné, například tmel silikon-akrylový, vyznačující se dobrou přilnavostí ke všem materiálům. Ačkoli je původně určen pro tmelení prasklin v sádrokartonu a ve zdivu, je možno jej na dřevo používat také. Silikon-akrylový tmel se dá přetírat syntetickými i vodou ředitelnými barvami, takže další povrchová úprava je možná.

Základní nátěr

Před nátěrem dřeva kryvou barvou je vhodné jako základní (spíš podkladní) vrstvu použít silněji zředěnou barvu, kterou budeme používat i jako vrchní. Tento penetrační nátěr umožní lepší spojení nátěrových materiálů se dřevem a přispívá ke zlepšení celkové kvality povrchu natíraného předmětu. Také můžeme použít syntetickou základní barvu (např. S 2000, S 2003, S 2070, S 2129), z dovozových například Bondex Fondo, Valtti Wood Primer – Jehu, Otex, Stormshield Flexible Primer/Undercoat, Wood Primer, Undercoat, Brillux 868, Duralbin Vorlack weiss. Základní nátěr nanášíme zpravidla ve dvou vrstvách; první nátěr víc zředíme, aby se lépe vsakoval. Po dokonalém vytvrzení základu jej zbrousíme (brusný papír 120 až 150), pokud jeho kvalita není dokonalá, natřeme podruhé. Po vyschnutí ředidla opět povrch přebrousíme a můžeme nanést vrchní barvu, pokud možno tu, kterou uvádí výrobce.

Místo barvy napouštědlo

Výhodnější a zpravidla i levnější je použít pro první nátěr napouštědlo obsahující chemikálie chránící dřevo před plísněmi a dřevokaznými houbami. Pro tento účel je možno ze syntetických napouštědel použít například prostředek Sadolin Base s biocidy, Xylamon – impregnační základ, Timber Preservative, který dřevo chrání i proti škůdcům, plísním a modrání dřeva, nebo Holzgrundierung Feidal. Pod syntetické nátěry je však možno použít i napouštědla akrylová (Sadolin Aqua Base s biocidy, Novalis sanificante rovněž s biocidy, Sokrates Primer Brisk s fungicidy, ochranný základ Brillux 230 rovněž s fungicidem). V případě, že pro nátěr menšího kusu zahradního nábytku nebudeme chtít kupovat napouštědlo (kterého spotřebujeme poměrně málo), můžeme použít libovolný akrylátový email (např. V 2037), do něhož přikápneme několik kapek některého z protiplísňových prostředků (Pregnolit D, koncentrát Lignofix-I-Profi, Bochemit QB, Sanal 1406, Insektizol V 1407, Silet – Algicid, Mykobicid V 1408, Funalgin-N V 1410).

Fermežový nátěr

Pro základní nátěr použijeme napouštěcí fermež 0 1000 jen tehdy, když víme, že zahradní nábytek byl původně také fermežovým základem opatřen. Fermež je však prostředkem, který se aplikuje obtížně. Natírané dřevo musí být dokonale proschlé, nátěr se musí předehřívat (ve vodní lázni a za dodržení bezpečnostních předpisů; jde o hořlavinu!) a nanášet opakovaně, dokud se vsakuje. Protože fermež dlouho vysychá, jde o práci trvající minimálně týden. Navíc na tento základ nelze nanášet barvy vodou ředitelné. Proto doporučujeme používat spíše moderní napouštědla, jejichž fungicidní účinek je prokázán a na které lze nanášet krycí barvy syntetické, olejové, dvousložkové i disperzní.

Lazura jako základ

Jinou možností je provedení penetračního nátěru libovolným lazurovacím lakem. Lazurovací nátěr může být jak syntetický – přesněji: s alkydovou pryskyřicí v rozpustidlech (u nás je to zejména řada S 1023, tj. Luxol, Loxul, Kralux, Baloxul, Lusonol Plus, ovšem na ně nelze nanášet krycí barvy ředitelné vodou), tak disperzní (akrylátové lazury řady V 1402, V 1407 Fortelux Aqua, Ekohost V 1409, V 1412 Luxonol extra, lazurovací lak Dixol V 1600, akrylátové mořidlo Diamo V 1603, Telux V 1620, Lazura Hobby apod.; na tento podklad lze nanášet kryvé nátěry syntetické i vodou ředitelné). Napouštědlo naředíme tak, aby snadno zateklo i do všech drobných prasklin a spár. Naneseme je měkčím štětcem v jedné až dvou vrstvách. Po každém nátěru zlehka přebrousíme smirkovým papírem se zrněním asi 120.

Krycí nátěr

Krycí barvu požadovaného odstínu je vhodné naředit tak, aby se dobře roztírala i rozlévala. Syntetickou barvou natíráme nejlépe až druhý den po ošetření napouštědlem a pokud možno za suchého počasí. Pokud můžeme, pak natíráme všechny plochy ve vodorovné poloze. Zahradní nábytek tak musíme natírat několik dnů (zejména pokud používáme nátěr syntetický). Ze syntetických barev a emailů lze použít například S 2013, S 2066, S 2071, S 2072, S 2161, S 2221, z dovozových např. Bondex Satin Finish, Stormshield Gloss, Gloss Finish, High Gloss, Duralbin Weisslack, Email Impredur 840, Glanzcolor a další. Po dokonalém vytvrzení prvního krycího nátěru všechny plochy zlehka přebrousíme smirkovým papírem č. 120 až 150 a naneseme další vrstvu. Syntetické barvy natíráme ve dvou až třech vrstvách, u barev ředitelných vodou přidáme ještě čtvrtý.

Lazurovací nátěry

Zatímco kryvé nátěry mohou časem přesychat, popraskávat, křídovat a odprýskávat, lazury tuto nectnost nemají. Po nanesení na dřevo je nejen chrání před vlhkostí a hnilobou, ale také znatelně zlepšují jeho vzhled tím, že zvýrazňují kresbu let. Původně šlo výhradně o mastné laky s vysokou schopností pronikat do pórů dřeva, s pigmentem, UV filtrem a biocidními látkami (zmíněné syntetické lazury řady S 1023, případně dovozové Xyladecor, Timber Defence, Chemolux S 1040, Xylaroyal, Valtti Color, Sadolin Classic, Dulux Woodsheen a jiné). Tyto syntetické lazury se na dřevo nanášejí opakovaně nejméně ve dvou vrstvách, po zaschnutí každé vrstvy se nátěr zlehka přebrousí. Dnes se vyrábějí i lazurovací laky vodou ředitelné, což jsou vodné roztoky kopolymerů akrylátových disperzí. Jejich vlastnosti se blíží lazurám syntetickým a mají proti nim tu výhodu, že nepáchnou. Z našich výrobků jsou to například lazury řady V 1402, V 1303, V 1407, V 1409, V 1412, V 1600, V 1620, V 2071, V 2035, z dovozových Imestex DL, Consolan, Valtti Akvacolor, Acryl Zaunlasur, Aqua Holzlasur L12, Protective Woodstein, Weatherschield Aquatech Woodstain. Tenkovrstvé lazury obsahují biocidní látky; jestliže budeme zahradní nábytek natřený touto lazurou používat i v interiérech, doporučuje se opatřit jej nakonec lazurou silnovrstvou.

Silnovrstvé lazury

Silnovrstvé lazury představují jakousi kombinaci běžných lazurovacích laků a bezbarvých vrchních laků. Neobsahují fungicidy, takže jsou vhodné pro překrytí běžných lazur tenkovrstvých. Jestliže chceme použít lazurování vodou ředitelnými nátěry, pak bychom měli nejdřív jeden nebo dva nátěry provést tenkovrstvou lazurou zředěnou vodou v poměru asi 1 : 3. Po zaschnutí základ přebrousíme a naneseme dvě vrstvy tenkovrstvé lazury, po dalším jemném přebroušení pak jednu vrstvu lazury silnovrstvé. Z tuzemských je pro tento účel možno použít silnovrstvou lazuru Hobby (Teluria), Impranal(r) SL, z dovážených např. Oversol (syntetická), Valtti Color Extra, Herbol Offenporig.

* * *

Několik upozornění

* Před natíráním musíme dřevo odmastit – ze suků vymyjeme nitroředidlem nebo perchlorem pryskyřici.

* Nábytek před nátěrem očistíme a zpevníme spoje jeho dílů.

* Pro nátěry používáme jen barvy a lazury vhodného typu a nemícháme je s jinými.

* Barvy (i lazury) před aplikací promícháme a přefiltrujeme (nejlépe přes vyřazenou silonovou punčochu).

* Máme-li v úmyslu použít disperzní nátěry, nesmíme dřevo napouštět fermeží či syntetickými lazurovacími laky.

* Syntetickými materiály natíráme zásadně venku, protože hrozí nebezpečí přiotrávení parami ředidel.

* První nátěr musí být dostatečně zředěný, aby do dřeva dobře pronikl.

* Nátěry by měly být celkem nejméně tři (syntetické) až čtyři (vodou ředitelné).

* Každá vrstva nátěru musí dokonale proschnout.

* Po dokončení každého z nátěrů lehce plochu přebrousíme.

* Nátěrové materiály ředitelné vodou musíme chránit před zmrznutím.

* Ve specializovaných prodejnách, často i v menších, vám dokonce barvy namíchají na počkání. Podle vašeho přání lze namíchat odstín laku, mořidla, lazurovacího laku na dřevo, přírodního oleje, vosků, vodou ředitelných emailů, syntetických barev; můžete si vybrat tu pravou barvu i pro nátěry stěn a fasády.

NATÍRÁME DŘEVĚNÝ nábytek