U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘEDNÁŠKY PRO ZAHRÁDKÁŘE

Kategorie: | Autor:

ZO ČSZ Vinohrady pořádá v sále Ústavu Vědeckotechnické společnosti pro zemědělce „UVIZ“ na adrese Slezská 7, Praha 2 přednášky, které se konají vždy v úterý od 17 do 19 h. Vstupné 15 Kč.

2. 2. Štíhlé vřeteno – solax systém – sloupovité tvary. Jaké tvary do naší zahrádky,

přednáší ing. J. Sus.

9. 2. Rady pro ochranu ovoce a zeleniny. Rušené a nově zaváděné postřiky,

ing. J. Hasman.

16. 2. Jahody – jarní ošetření od výsadby po sklizeň, RNDr. St. Peleška.

23. 2. Červené a modré peckoviny. Práce v sadech od jara do zimy. J. Kraus.

PŘEDNÁŠKY PRO ZAHRÁDKÁŘE