Pozor na falešné kominíky, řádí po celé republice!

V posledních dvou letech po domech v Česku obcházejí nájezdní kominíci a ohrožují naše životy a majetky nekvalitní prací. Společenstvo kominíků České republiky se tvrdě distancuje od těchto podvodníků a vybízí majitele a provozovatele palivových spotřebičů k obezřetnosti.

 

 

„Tyto spanilé jízdy dnes bohužel křižují celou zemi. Nájezdníci zneužívají důvěřivosti občanů a inkasují nezanedbatelné peníze za špatnou či vůbec žádnou práci. Důsledky mohou být katastrofální, od milionových škod na majetku po ztráty lidských životů. Hrát s lidmi ruskou ruletu kvůli vlastnímu obohacení je odporné,“ stěžuje si prezident Společenstva kominíků ČR Emil Morávek.

 

Podnikání jen na oko
Situace je o to závažnější, že nájezdníci většinou podnikají zcela legálně. Využívají totiž mezery v živnostenském zákoně a provozují kominické služby díky tzv. institutu odpovědného zástupce. Tato osoba může ručit za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů až čtyřem podnikatelům, kteří do té doby nemuseli ke kominickému řemeslu ani přičichnout. V jejich případě tedy často nelze hovořit ani o praxi ani o řádném vyučení.

„Kominictví je řemeslná živnost, ke které si kvůli stávající podobě živnostenského zákona může opatřit oprávnění prakticky kdokoliv. Mnohdy stačí podpis nějakého důchodce, který se třeba i před padesáti lety vyučil kominíkem. Na ministerstvu průmyslu a obchodu by se měli vážně zabývat otázkou, jak takový odpovědný zástupce dokáže uhlídat až čtyři rádoby kominíky najednou. V důsledku stát vesele rozdává živnosti, aniž by garantoval nějakou odbornost,“ říká viceprezident pro legislativu Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön.

 

Nenechte se zneužívat podvodníky
Nájezdníci používají ještě jednu důmyslnou taktiku: v propagačních materiálech mystifikují veřejnost „povinnými každoročními kontrolami“ a s odkazem na údajně vysoké ceny za běžné kominické služby odrazují občany od jejich využívání. Místo nich nabízejí vlastní služby (zpravidla lacinější, ale nekvalitní), či dokonce otevřeně lákají občany do svých řad!

Péči o spalinové cesty od roku 2011 reguluje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (viz příloha). Byť jde o prosté konstatování státu, za jakých podmínek se považuje provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, v médiích se stále objevují zmatené informace o povinných ročních kontrolách komínů pod hrozbou pokuty.

„V návaznosti na to bohužel vznikl mylný dojem, že platí: co kominík, to milionář. Rázem se vyrojili různí podvodníci, kteří často vlastní i několik desítek živnostenských listů. Vycítili novou příležitost, jak se obohatit, a stali se nájezdními kominíky,“ říká František Jiřík. „Pokud s tím stát nic neudělá, nezbývá občanům než pečlivě prověřovat identitu a profesní kvalifikaci každého kominíka.“

 

 

Jak poznat poctivého kominíka?
Rozpoznat poctivého kominíka od falešného je přitom pro laickou veřejnost čím dál tím složitější. Profesní způsobilost kominíka sice zaručuje například členství ve Společenstvu kominíků ČR, dobrovolné profesní organizaci, která zajišťuje mimo jiné celoživotní odborné vzdělávání. Nedávno se ovšem objevily falešné průkazy Společenstva v rukou nájezdníků…

„Pokud nemáte svého kominíka, zkuste se obrátit třeba na souseda, zda by vám nějakého nedoporučil. Nebo si můžete najít kominíka na  webových stránkách www.skcr.cz a po telefonu si s ním domluvit návštěvu. Je vhodné dohodnout se předem také na ceně,“ radí Emil Morávek. „Pokud by mi ale někdo zaklepal na dveře s tím, že je kominík, a vnucoval mi své služby, s klidným svědomím bych ty dveře zase zavřel a dal bych pozor, aby on zůstal za nimi.“

Ačkoliv laik běžně netuší, jak by měla vypadat běžná kominická činnost, jisté poznávací znaky identifikuje snadno. „Správný kominík přichází výhradně na pozvání a kontrolu provádí na místě minimálně dvacet minut. Falešní kominíci běžně nekontrolují ani nečistí spalinovou cestu, v podstatě pouze inkasují peníze a vypíší kus papíru, který stejně v případě nějakého problému není věrohodným dokladem ani pro soud ani pro pojišťovny,“ vysvětluje soudní znalec a revizní technik komínů František Jiřík.

TEXT: REDAKCE
FOTO: THINKSTOCK, MARTINA LŽIČAŘOVÁ A MARTIN MAŠÍN

 

 

 

Pozor na falešné kominíky, řádí po celé republice!