Jak poznat kvalitu podlahy

Pořízení podlahové krytiny s sebou často přináší nemalý zásah do finančního rozpočtu, proto je důležité se před koupí dostatečně informovat a požadovat kvalitní produkt. Aby podlaha dobře sloužila řadu let, měla by splňovat nejen požadavek atraktivního designu a přiměřené ceny, avšak musí nabídnout i odpovídající materiálové a konstrukční provedení. Možná si říkáte, že z pozice „laika“ je těžké jakost posoudit, a máte pravdu. Na pohled lze úroveň zpracování produktu rozeznat velmi obtížně. Přičemž ani cena nemusí být rozhodujícím faktorem, přestože většinou dobře napoví.

 

 

Cena tedy může být určitým ukazatelem kvality, ale nikoli 100%. Každopádně pořídíte-li si například v hobby marketu výrazně levnou podlahovinu, pak od ní nelze očekávat stejnou kvalitu jako u sortimentu od specializovaných prodejců. Ceny kvalitních a nekvalitních produktů se totiž mohou lišit o desítky až stovky procent, záleží na prodejcích a typech materiálů. Odborní prodejci vám navíc zajistí i související servis k pokládce či následné dlouhodobé údržbě. Ať už se vydáte tam či tam, určitě se vyplatí informovat se o původu krytiny, její struktuře a provedení. Doporučujeme si vzorky lamel prohlédnout a zkusit si je přiložit k sobě, zacvaknout zámkový spoj, uvidíte tak těsnost spoje i celkovou kompatibilitu dílců. U vícevrstvých konstrukcí, kterým se ve článku převážně věnujeme, bývá obecně největším problémem tzv. delaminace, tedy oddělení jednotlivých vrstev krytiny. Tato vada je však okem jen těžko rozpoznatelná, nedochází-li k problému již u vzorku. Dále lze poznamenat, že čím delší má výrobce podlahovin tradici a zkušenosti, tím kvalitnější produkty od něho můžeme očekávat, neboť s velkou pravděpodobností investoval do vývoje a inovací. Podívejme se nyní blíže na specifika u jednotlivých typů materiálů.

 

DŘEVO (lamely vícevrstvé se zámkovým spojem pro plovoucí pokládku)
Častým zdrojem problémů u dřevěných krytin bývá nesprávné vysušení podlahy při výrobě. Přičemž komplikace se objevují zejména u asijských výrobců, neboť klima v místě výroby je od toho středoevropského odlišné. Ke vzniku spár mezi lamelami, trhlin v nášlapné vrstvě, kroucení prken či zmiňované delaminaci tak může dojít, přestože se dodrží správný postup pokládky včetně aklimatizace krytiny. Špatnou kvalitu lze někdy rozpoznat ještě před samotnou pokládkou, často se jedná o nepřirozeně zkroucené lamely či s výskytem plísně, zejména na spodní straně lamel. Přičemž potíže u dřevěných podlah nastávají při jejich nedostatečném vysušení nebo naopak přesušení.
Velmi důležitou součástí vícevrstvých dřevěných podlah jsou zámkové spoje, u nekvalitních zámků dochází ke vzniku spár mezi lamelami či nadměrnému křupání při chůzi, nikoli přirozenému mírnému vrzání, které je pro dřevěné podlahy typické a jehož úroveň ovlivňuje i klima v místnosti. Nekvalitní zámek může spolu s působením nesprávného klimatu v místnosti vést k netěsnosti a následnému vzniku skvrn nebo zašlých spár mezi lamelami.
Lamely musejí být přesné z výroby, nesmějí mít výškové přesahy ani spáry větší, než povoluje norma. Drobným nepřesnostem se dá předejít volbou dřevěných lamel s V-drážkou.
Dále upozorněme na kvalitu povrchové úpravy. Při výběru se nenechte zmýlit počtem vrstev laků, neboť pokud má krytina 8 vrstev laku, rozhodně to neznamená, že je kvalitnější než alternativa se 6 vrstvami. Naopak, více vrstev způsobuje křehkost a tím i snazší vznik prasklin. Například švédský výrobce Kährs standardně používá 5 tenkých vrstev mimořádně odolného laku. Kvalita je tedy založena na technologii nikoliv na počtu vrstev.
Samotný povrch musí být v závislosti na dekoru „čistý“, bez samovolného uvolňování třísek. Pokud k tomuto dochází, pak došlo k přesušení dřeviny ve výrobě. Upozorněme ale, že u rustikálních dekorů může být výrazně strukturovaný povrch a na první pohled nedokonalé zpracování záměrem.

 

LAMINÁT (vícevrstvé lamely se zámkovým spojem pro plovoucí pokládku)
Stejně jako u podlah dřevěných je u těch laminátových důležitým prvkem kvalita zámkového spoje. Kromě vzniku spár, ve kterých se postupně zadržuje a začernává špína a prach, se u nekvalitních zámků mohou vyskytnout nepříjemné a „neoprávněné“ zvuky při chůzi. Řada výrobců nabízí zámkové spoje s impregnací proti vlhkosti. Spoj chrání vrstva vosku, zabraňující protečení vody do spár a následnému poškození krytiny. S větším nánosem vody (klasická louže), která by na krytině zůstala delší dobu, si ani impregnace neporadí.
Lamely by měly být vyrobeny přesně, bez výškových přesahů, při pokládce k sobě musejí na všech stranách dokonale pasovat.
Důležitá je i samotná struktura lamel, určitě volte tzv. HDF (High Density Fibreboard) nosnou desku. Značkoví výrobci většinou přicházejí s nabídkou typů se sníženou nasákavostí. Konkrétním příkladem může být technologie Aqua-Protect, kterou používá německá značka Wineo Witex. Setkáte-li se s nosnou deskou MDF, která většinou pochází od asijských výrobců, raději krytinu nepořizujte. Tato deska je příliš měkká a krytina nebude sloužit tak, jak by měla.
U laminátových podlah se při pokládce nevyhnete kročejové podložce, někteří výrobci (např. zmiňovaný Wineo Witex) ji nabízejí jako automatickou součást konstrukce. Tyto podlahy jsou tišší než standardní lamináty, zákazník má jistotu kvalitní podložky a pokládka je rychlejší.

 

VINYL (tvrzený, vícevrstvý (heterogenní) se zámkovým spojem i bez)
Rozpoznání kvality „laickým“ okem je nejtěžší právě u krytin z vinylu, myšleno tvrzených vinylových pod označením Luxury Vinyl Tiles (LVT), nikoli měkčené PVC prodávané v rolích.
Kvalitě vinylů nahrává sama podstata materiálu, je elastický, nehlučný, voděodolný (nejedná-li se o konstrukci s dřevovláknitým HDF nosičem). K odolnosti přispívá PU tvrzený povrch, který u značkových vinylů bývá samozřejmostí.
Při koupi je třeba si dát pozor na rozměrovou stálost, která je uvedena v technickém listu. Platí, že čím menší hodnota, tím lépe. Někteří výrobci nabízejí hodnotu až 0,15 % (při délce dílce 1200 mm se krytina může působením tepla protáhnout až o 1,8 mm), na trhu však seženete i kolekce s hodnotou 0,05 % (např. značka Wineo DESIGNline).
Podobná, okem nerozeznatelná, vlastnost je odolnost vůči bodovému zatížení, kterou rovněž najdete uvedenou v technickém listě. Příměr je stejný, čím menší hodnota, tím lépe. Parametr určuje, jaké protlačení vznikne v podlaze působením těžkých předmětů. Hodnota uvádí hloubku případného protlaku.
Důležitá je také tloušťka nášlapné vrstvy, čím tlustší tato vrstva je, tím vyšší zátěži dokáže krytina čelit. Například podlaha s tloušťkou nášlapu 0,3 mm značí odolnost do málo zatěžovaných komerčních prostor, tím pádem je vhodná do všech bytových prostor.
Jednotlivé vinylové dílce musejí být přesné, rovné a pravoúhlé. Při přiložení k sobě by mezi dílci neměly vznikat mezery.
Pozor si můžete dát na obsah ftalátů, které při výrobě slouží jako rozpouštědla. Evropští výrobci vinylů standardně užívají zdraví nezávadné ftaláty, exkluzivně u značky Wineo DESIGNline má zákazník jistotu 100% bezftalátové podlahy.

Tip!
Pro snížení skluznosti krytiny například kolem interiérového bazénu existuje pod označením Antislip speciální přípravek pro zvýšení protiskluznosti.

 

Měkčené PVC (prodávané v rolích)
U tohoto typu krytiny upozorněme především na riziko obsahu ftalátů a rozpouštědel obecně. Velmi levné a nekvalitní podlahy mohou nepříjemně zapáchat (nikoli klasická „vůně“ novoty). Pokud tento zápach přetrvává několik dní a týdnů, pak to rozhodně není v pořádku a existuje i riziko negativního vlivu na zdraví člověka.
Druhým bodem je tvarová paměť, která ani u kvalitních PVC krytin není 100%. Avšak u kvalitního produktu se po zátěži krytina vrátí / co nejvíce přiblíží původnímu stavu, u nekvalitních promáčklina zůstává. Nekvalitní materiál má dále tendenci se trhat a ztrácet původní odstín.

 

Nebojte se podlahu reklamovat
Reklamovat lze jak vady, na které jste narazili při koupi, ještě před pokládkou, i vady, které se objeví v průběhu užívání. Narazíte-li po rozbalení krytiny poškozené či jinak neodpovídající dílce, neměli byste je používat, máte totiž nárok na výměnu u prodejce (za předpokladu, že nedošlo k jejich poškození na straně zákazníka, např. při dopravě). U vad skrytých, které se projeví při užívání (bez zavinění uživatele), je důležité prodejce informovat co možná nejdříve, ten pak reklamaci řeší dle zákona. Pokud zákazník s verdiktem prodejce nesouhlasí, má možnost si nechat zpracovat nezávislý znalecký posudek, na jehož základě se buď potvrdí stanovisko prodejce, nebo naopak vyvrátí. V takovém případě se zákazník znovu obrací na prodejce, který posudek buď uzná, nebo si nechá vypracovat „vlastní“ znalecký posudek. Nedojde-li ke shodě, pak nezbývá než k řešení problému využít soudní cestu.

AUTOR: KRATOCHVIL PARKET PROFI
FOTO: KPP

Jak poznat kvalitu podlahy