Pořízení tepelného čerpadla a jeho financování

Rubrika: Market
Tepelné čerpadlo Schlieger

Tepelné čerpadlo Schlieger

Tepelné čerpadlo je moderní zařízení, které zajišťuje ekologické a ekonomické vytápění, slouží k ohřevu vody i k chlazení budov v letních měsících. Jeho pořízení bez dotací stojí podle jeho výkonu orientačně 220 000 až 350 000 Kč včetně DPH a instalace a s jeho financováním může majitelům nemovitostí pomoci řada zajímavých dotačních titulů a aktuálně i akčních slev.

Kotlíková dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Jednotlivé kraje ČR a hlavní město Praha od léta 2023 spustily dotační program Kotlíkové dotace, který je určený pro domácnosti s nižšími příjmy. Dotace usnadňuje náhradu původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v emisní třídě 3 nebo vyšší. Cílem je pomoci nízkopříjmovým domácnostem místo těchto kotlů získat ekologický zdroj vytápění, například tepelné čerpadlo.

Pro získání finančních prostředků z kotlíkové dotace je třeba splnit několik podmínek. Žadatelem o dotaci a příjemcem této dotace může být výhradně fyzická osoba, která vlastní nebo spoluvlastní rodinný dům, bytovou jednotku v bytovém domě nebo trvale obývanou stavbu pro rodinnou rekreaci.

 

Mezi nízkopříjmové domácnosti pro účely tohoto dotačního programu patří domácnosti, v nichž žadatel a její všichni členové pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Patří mezi ně i domácnosti, v nichž žadatel nebo její člen v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro získání dotací je třeba předložit formulář žádosti o poskytnutí dotace, doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla, doklad o vlastnictví nemovitosti, kde je/bude nový zdroj tepla realizován. Dále je třeba přidat fotodokumentaci dosavadního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Ovládání přes mobilní aplikaci

Ovládání přes mobilní aplikaci

„Naše tepelná čerpadla patří k ekologickým zdrojům tepla, na které lze získat až 95 % způsobilých výdajů v maximální výši dotace 180 000 Kč,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger. „Zájemcům pomůžeme s volbou tepelného čerpadla, které bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám, stejně jako s přípravou potřebných dokumentů, fotodokumentací i s podáním žádosti o dotaci.“ Společnost Schlieger je na trhu 13 let a za tu dobu realizovala více než 15 000 instalací OZE. Její zkušený dotační tým pomáhá svých zákazníkům s vyřízením žádostí v rámci programu Kotlíkových dotací a Nová zelená úsporám

Výše kotlíkové dotace může v jednotlivých krajích dosáhnout 180 000 až 187 500 Kč, a pokrýt tak až 95 % nákladů na pořízení tepelného čerpadla. Jako první vyhlásil podmínky Jihočeský kraj (podání elektronické žádosti od 26. 6. 2023) a posledním krajem, kde byl program otevřen 12. 9. 2023, byl Zlínský. Dotační titul potrvá do 31. 8. 2024.

Tepelné čerpadlo Schlieger

Tepelné čerpadlo Schlieger

Nová zelená úsporám

Pokud nesplňujete podmínky nízkopříjmové domácnosti a netýká se vás kotlíková dotace, může vám s pořízením tepelného čerpadla pomoci dotační program Nová zelená úsporám, ze kterého můžete získat až 50 % pořizovacích nákladů. Výše dotace se liší podle typu tepelného čerpadla a jeho využití. V případě tepelných čerpadel můžete získat 80 000 Kč na tepelné čerpadlo pro vytápění, ale bez přípravy teplé vody. Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění, přípravou teplé vody je podporováno částkou 100 000 Kč. Pokud je toto tepelné čerpadlo současně připojeno k fotovoltaickému systému, pohybuje se dotace až ve výši 140 000 Kč. O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti v ČR a na rozdíl od kotlíkové dotace jím může být jak fyzická, tak právnická osoba (žádat tedy mohou i firmy).

Oprav dům po babičce

Na dotaci tepelného čerpadla můžete dosáhnout i v rámci nového programu Oprav dům po babičce, který je součástí Nové zelené úsporám. Ten je určen vlastníkům rodinných domů nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, včetně rodičů na mateřské dovolené. Podmínkou pro čerpání této zálohové dotace je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor. V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba výměna zdroje tepla. Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až milion korun. Ve hře je i rodinný bonus, který dostane žadatel ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě. Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem dostanou navíc ještě bonus 10 % z celkové výše dotace.

Dotační programy jsou možností, jak získat finanční prostředky na instalaci tepelného čerpadla. Jistě existují situace, kdy majitel nemovitosti na žádný z dotačních titulů nedosáhne, protože nesplňuje podmínky pro jejich získání. V takovém případě musí spoléhat na vlastní úspory nebo na bankovní půjčky. I zde je vždy ale cesta k úspoře. Řada značek totiž aktuálně nabízí zajímavé slevy. „Pokud se dnes rozhodnete pro naše tepelné čerpadlo, kromě dotačního titulu získáte i slevu přes 50 tisíc Kč. Například u našeho nejvýkonnějšího čerpadla Schlieger Premium X21 se ze základní ceny 322 243 Kč dostanete díky státní dotaci 80 000 Kč a Schlieger slevě 57 500 Kč na pořizovací cenu již od 184 743 Kč, a u modelu X11 dokonce na 159 907 Kč,“ doplňuje Pavel Matějovič.

Komerční prezentace

Pořízení tepelného čerpadla a jeho financování