U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nedodržení technologie při výstavbě znamená drahé komplikace

Kategorie: Domov na půdě | Autor:

Radost z právě dokončené stavby skutečně může pokazit jen málo co. I když se po krátké době začnou objevovat první drobné nedostatky, většina majitelů novostaveb je přejde pouhým mávnutím ruky. Tyto maličkostí však mohou být předzvěstí skutečně velkých problémů, jejichž odstranění bude stát mnoho sil, nervů, času a hlavně peněz.

Prohřešky “odborníků”

Popraskaná omítka, výkvěty, plíseň či tepelné mosty nejsou na stavbách žádnou výjimkou. Za vzniklé problémy přitom většinou může jen nedbalost zedníků a nedodržování technologií při hrubé stavbě. Mezi již “klasické prohřešky” patří nesprávná tloušťka maltového lože, dozdívání rohů a vyplňování otvorů plnými cihlami, používání ocelových překladů, zbytečné sekání a řezání jednotlivých prvků a jejich nastavování maltou a mnohé další. Oblíbeným “kouskem” je i výměna značkového zdiva za méně kvalitní, vše bez cenového vyrovnání. Mnohé zednické firmy tak dokáží svojí neznalostí zničit i unikátní vlastnosti značkových stavebních materiálů.

Soutěž pro kvalitnější bydlení

“Podle našich zkušeností je osm z deseti domů vyzděno nekvalitně,” říká ing. Jiří Vlk ze společnosti Wienerberger Cihlářský průmysl vyrábějící kompletní cihlový systém POROTHERM. Pro zlepšení současného stavu proto firma zdarma nabízí vyškolení, videokazety, i mnohé další informace. “Rádi bychom také ocenili všechny ty firmy, které již zdí kvalitně a doporučenými technologiemi,” doplňuje Jiří Ulk. “Letos již proto potřetí opakujeme soutěž pro stavební firmy “O nejlépe vyzděnou stavbu z POROTHERMU” a věříme, že výhercům získá další zákazníky.”

Když se spojí konkurence

Další šanci na kvalitní bydlení lze získat i díky “obyčejné” brožurce. Publikace “Základní zásady pro zdění a omítání” vznikla společnými silami tří velkých producentů značkových stavebních materiálů (a jinak konkurentů) – společností Wienerberger, Lias a Ytong. Jejím cílem je bojovat proti všem výše uvedeným nešvarům a poskytnout zájemcům o kvalitní bydlení rady, jaká pravidla je nutné dodržovat při stavbě domu a čemu věnovat zvýšenou pozornost. Brožurku lze u vše tří výrobců získat zdarma.

Desatero pro spokojené bydlení

Málokdo ví, na co je nutné dávat při stavbě pozor. Základní pravidla lze přitom uvést v několika málo bodech.

1. Důležitým faktorem je už samotné uložení materiálu před stavbou. Cihly nebo tvárnice (dále jen tvarovky) musí být až do okamžiku zabudování chráněny proti dešti krycí fólií. Tvarovky, u nichž vlhkost přesahuje více než 10 % hmotnosti, se nesmí do zdiva použít.

2. Pokud je nutné provést ve zdi vodorovnou izolaci proti vlhkostí, pásy izolačního materiálu položené na ztvrdlou maltu musí přesahovat hranu zdí minimálně o 150 mm.

3. Samotné zdění by nemělo probíhat za podmínek, kdy je teplota prostředí nižší než +5°C. Pro zdění se také nesmí použít zmrzlé tvarovky.

4. Požadovaná tloušťka u ložných spár je 8 -15 mm, v případě pórobetonových tvarovek 1 – 3 mm. Svislé spáry u tvarovek se spojením na pero a drážku se zásadně nemaltují, u tvarovek s kapsou se maltuje pouze kapsa uprostřed zdiva.

5. Při zdění se musí dodržovat pravidla vazby. Tvarovky musí být převázány o 0,4násobek výšky tvárnice, minimálně ale o 40 mm.

6. Příčky musí být založeny na separační podložce a odděleny od stropní konstrukce poddajnou vrstvou. S obvodovým zdivem, nosnými stěnami či sloupy by měly být spojovány pomocí nerezových spon nebo plochých kotev. Spojovat takové stěny pomocí vazby není vhodné. U příček delších než 6 m se doporučuje vkládat do každé druhé spáry pomocnou výztuž pro zdivo.

7. Nutné je také chránit jak rozpracovanou, tak hotovou zeď před provlhnutím. Zabrání se tím situaci, kdy se například v komůrkách svisle děrovaných tvarovek nakumuluje voda, jejíž vysychání pak trvá velice dlouhou dobu.

8. Pro bezvadné spojení omítky s podkladem by měl být povrch suchý a drsný. Hladké povrchy jako odpadové potrubí či dřevo musí být proto přetaženy vhodným materiálem, např. výztužným pletivem.

9. Při omítání zdiva se doporučuje používat omítkové směsi s objemovou hmotností max. 0 40 vyšší, než je objemová hmotnost tvarovek.

10. Jednotlivé vrstvy omítek by měly být prováděny postupně, aby mohly dostatečně vyzrát a proschnout. Všechny druhy omítek by měly zrát jeden den na každý milimetr tloušťky (nejméně však 14 dní).

Nedodržení technologie při výstavbě znamená drahé komplikace