U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nápady do svahu

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Alena Vlachová, FOTO ARCHIV

STAVÍME SCHODY

Je hezké, když jsou schody, po kterých kráčíme zahradou, organicky zasazeny do přírody. Stejně jako pohled na stromy, keře, květiny, udržovaný trávník, i pěkné schodiště potěší zrak. Připravili jsme pro vás několik nápadů s využitím různých materiálů.

“Jenom” dřevo

Rozhodně neberte přírodě co její jest! Schody by s ní měly co nejlépe splynout a být nenápadné. Dobrý nápad: použijte dřevo, které do přírody patří. Tento obrázek je sice inspirativní, ale raději si povíme, jak se dřevěné schodiště postaví.Vyberte raději dřevo “urozené”, tvrdé a dobře vyzrálé. Optimální je dub. Lze jej koupit na pile i ve tvaru špalků (asi 30 cm v průměru). Protože je musíme zasadit polovinou do země, je třeba tuto část napustit konzervačním přípravkem (např. dehtem), který prodlouží trvanlivost schodiště.První schod zůstane vcelku. Na dalších uděláme zářez od spodní části do poloviny a asi do hloubky 10 cm. Díky těmto zářezům se každý schod napojí na další. První z dubových špalíků položíme na půdu rovnou a další dáváme již na připravené stupně. Zem sahá vždy do poloviny jejich výšky a každý další schod překrývá zadní část předchozího. Postupně s pokládáním jednotlivých stupňů pěchujeme zem okolo.

Kamenná tradice

Toto schodiště umístěné mezi dvě zídky otevírá cestu do zahrady. Má stupně pevné a pohodlné. Je to důležité, obzvláště když je musíte při cestě do zahrady nebo zpět na terasu před domem zdolávat několikrát denně.Sklon, počet schodů a jejich hloubka záleží na výšce zídky. Aby byly pohodlné, měly by mít převýšení 20 cm. Výšku zídky tedy vydělíme dvaceti a dostaneme počet schodů. Průměrná hloubka stupně je 30 cm. Vynásobíme počtem schodů a dostaneme délku schodiště.

To na obrázku je vyrobeno ze stavebního kamene. Je spojováno cementovou maltou, spáry vyplněny vápennou maltou (podobně jsou vyzděny i zídky). Terén příštího schodiště upravíme lopatou. Na maltový podklad klademe postupně kameny vedle sebe. Po dokonalém zatvrdnutí malty můžeme vyplnit spáry. Pak její zbytky očistíme z povrchu kamenů a spár, ale dáme pozor, abychom spáry nenarušili.

Beton může překvapit

Tyto dlažební kostky jsou sice odlité z betonu, ale připomínají kámen. Hrany schodů připomínající pálenou hlínu jsou ze stejného materiálu. Celek, pevný a trvanlivý, je pěkný i barevně a časem ještě dostane patinu. A pokud rostliny začnou prorůstat, bude to ještě hezčí! Ale dejme se do stavby. Nejdříve si pomocí rýče připravíme terén, kudy povede budoucí schodiště. Na každý schod nasypeme písek a vyrovnáme pomocí dřevěného pravítka podle dvou vodicích lišt. Na pískové podloží (tloušťka 5 – 6 cm) klademe jednotlivé kostky zpředu dozadu schodu těsně vedle sebe. Kontrolujeme jejich horizontální polohu po každé řadě. Upevněny jsou pomocí hrany z betonu, která je uložena na maltovém podloží (tloušťka 3 – 5 cm). Tato výška, tedy maltové podloží a hrana z betonu, nesmí přesahovat uvažovanou výšku schodu, tvořeného pískem a kostkami.Abychom nepohnuli s již umístěnými kostkami, dáme přes ně dřevěné prkno a na něm klečíme. Výšku dlažebních kostek srovnáme gumovou paličkou. Nakonec nasypeme na povrch písek, koštětem jej zameteme do spár a pokropíme. Po dvou dnech přisypeme opět písek a spáry mezi kostkami zcela vyplníme. Boky schodiště zpevníme cementovou maltou. Překryjeme ji zemí, kterou později osázíme rostlinami.

Jako koryta bystřiny

Na svahu připomínají tyto schody skutečně kameny v korytu bystřiny a jejich přirozený vzhled je velice zdařilý. Splynutí s přírodou nám dává pocit, že je zde toto schodiště již odjakživa. Jediným problémem jeho stavby je nalézt v blízkosti potřebné kameny a dopravit je na místo.Svah hloubíme postupně a ihned umisťujeme kamenné bloky. Vzhledem k jejich nepravidelnosti nelze předem vyhloubit všechny stupně. Kameny budou držet vlastní vahou. Pokud bude třeba, zajistíme je horizontálně menšími kameny. Na zhruba 15 cm volné plochy mezi kameny dáme prostor přírodě, která již vykoná své. Bude se hodit trávník i květiny.Strany “řečiště” upravíme, abychom zabránili posuvu půdy v případě dešťů: na každou stranu dáme vertikálně kámen a částečně jej zahloubíme do půdy. Pak přidáme z obou stran ještě směs kamení a země.

Chvála nepravidelnosti

Přestože jsou stejné, vytvářejí malé dlažební žulové kostky nepravidelný povrch, který je pro venkovní schodiště velice vhodný: na rozdíl od průmyslově vyráběných napodobenin, které jsou často velice hladké, totiž neklouže. Jednotlivé stupně oddělují dubové hranoly. Lze použít vyřazené trámy, záleží na tom, co seženeme. Ani tentokrát nesmíme zapomenout na vhodnou impregnaci.Výšku jednotlivých stupňů odvodíme od tvaru dřevěného trámu, tvořícího hranu schodu, hloubka pak závisí na počtu řad kostek.Malé dlažební žulové kostky pokládáme volně na pískový základ. Pro zpevnění vmetáme písek koštětem také všemi směry mezi kostky. Stále jej při tom kropíme a pěchujeme do spár. Poslední vrstvu tvoří zem, aby spáry barevně splynuly se žulou.První stupeň tohoto schodiště zpevníme hranou z kamene, který mírně přesahuje jeho šíři a vytvoří přirozenou oporu. Hrany dalších schodů jsou již ze dřeva a zpevňuje je na každé straně velký kámen, částečně zapuštěný do země. Tak nemusíme použít maltu a zároveň zabráníme sesuvu půdy na svahu, který je osázen hustě rostlinami.

Je to kámen nebo ne?

Na první pohled byste hádali pískovec. Schody jsou elegantní a bezpečné, protože za špatného počasí díky nenápadnému reliéfu na povrchu nekloužou. Je to skutečně zdařilá napodobenina! Osazení se provede stejně jako u lomového kamene.Protože jednotlivé bloky umělého kamene, který stavitel použil, jsou vysoké 10 cm, stačí vydělit předpokládanou výšku schodiště deseti a dostaneme počet stupňů. Pokud znásobíme jejich počet pětatřiceti, dostaneme rozměr, který schodiště zabere na délku. A když počítáme se 45 cm šířky, zjistíme, že na jeden stupeň stačí jeden kámen. Chceme-li schodiště dvakrát či třikrát širší, použijeme tolikrát více kvádrů.Stavbu zahájíme tím, že terén upravíme do sklonu budoucího schodiště. Odspodu nahoru vybetonujeme základy, na které pak bloky klademe jeden za druhým do maltového lože.

Nápady do svahu