U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Plyn, elektřina, nebo biomasa?

Kategorie: Teplo domova – příloha | Autor:

Kolikrát jste již slyšeli spojení „teplo domova“? Je to právě systém vytápění, který rozhodne, jakým způsobem si ho dokážete udržet. Ideální topení sice neexistuje, ale pečlivým zvážením všech okolností a individuálním přístupem právě ke stavu vašeho domu zcela jistě přijdete na nejlepší řešení. Pojďte se přesvědčit, že kotlem ve sklepě vaše možnosti zdaleka nekončí.

Rozhodujícím faktorem při vážení všech dostupných variant vytápění je především dostupnost energie v dané lokalitě, pro mnohé z vás samozřejmě pořizovací cena a následné provozní náklady, stejně tak jako časová náročnost nebo i technická zručnost, kterou bude obsluha za řízení vyžadovat. Ekologicky šetrné vytápění budou zastávat ti, kterým není lhostejné životní prostředí, ekonomicky výhodné zase ti, kteří se snaží své výdaje za teplo snížit a ne hodlají jen přihlížet neustálému vzestupu cen elektřiny a plynu. Ale i kdybyste stáli pouze o atmosféru praskajícího krbu a těšili se z pohledu do plamenů živého ohně, nejdříve si o typech topných zařízení udělejte širší obrázek.

KLASIKA – PLYNOVÝ KOTEL

Přestože by se mohlo zdát, že moderní technika už nabízí jiné a lepší zdroje tepelné energie, topení plynem je stále jedním z nejefektivnějších a vypadá to, že i v budoucnu si své postavení udrží. Především je ekologické, neboť spalováním zemního plynu se do ovzduší dostává minimum škodlivých zplodin. Pokud se rozhodnete investovat do moderního a vysoce účinného kondenzačního zařízení, stane se vytápění kotlem i velmi šetrným k vašim financím. Jestliže tedy máte možnost připojit se k lokální síti zemního plynu, máte vyhráno. Jeho obsluha je navíc zcela bez práce, zvlášť když i instalace kotle je podmíněna zákrokem zkušeného profesionála. Na druhou stranu, je-li vaše nemovitost umístěna na hůře dostupném místě bez možnosti napojení na tamější rozvod, budete si muset pořídit samostatný zásobník propanu nebo propan-butanu, který je nutné doplňovat a je také o něco dražší.

VYPLATÍ SE MODERNĚJŠÍ

Existují dva druhy plynových kotlů, a to běžný teplovodní nebo kondenzační. Rozdíl nespočívá jen v pořizovací ceně, která je příznivější pro klasický a zaběhnutý model teplovodního kotle, ale především v účinnosti a ekonomické výhodnosti provozních nákladů, které jsou naopak výhodou kotle kondenzačního. Vyšší výkon kondenzačních kotlů je způsoben tím, že využívají navíc latentního tepla, což je teplo, které vyzařují už spálené, tedy odcházející spaliny. Jejich výkon tedy podle konvenčních měřítek dokonce přesahuje sto procent! Investujete-li na počátku o takových 30 % více

** do kondenzačního kotle, do čtyř let se vám vaše peníze vrátí. Přesto nemusí tato doporučení platit pro všechny případy a je velice důležité nechat si vypracovat podrobnou zprávu o vašem bydlišti a ekonomický rozbor jednotlivých zařízení od projektanta.

   Výběr kotle neovlivní pouze výše vašeho rozpočtu, ale také možnosti odvodu spalin. Běžný kotel se umísťuje tak, aby vyústil do komína, který je pro tento účel opatřen speciální vložkou. Ne každý obytný prostor ale disponuje komínem, proto je tu další varianta, tzv. turbokotel. Ten je napojen na dvojité nebo trojité potrubí, které zaručuje nasávání vzduchu a odtah spalin.

NENÍ NAD TEPLOU VANU

Uvažujete o plynovém kotli zároveň jako o zdroji topení a ohřevu vody v jednom? Ze všeho nejdříve je nutné zjistit, jak byla voda ohřívána dosud, a podle toho postupovat. Jestliže se rozhodujete o zdroji teplé vody v novostavbě, máte opět na výběr. Řeší se buď průtokovým, nebo nepřímým ohřevem vody v zásobníku. Obecně se lidé kvůli ceně přiklánějí k první variantě, ale ta není zdaleka vhodná pro domácnosti, kde se teplá voda používá často a ve více místnostech najednou. Průtokový systém ohřívá vodu jen ve chvíli spotřeby a dokáže posloužit nanejvýš dvěma místnostem, například koupelně a kuchyni, zároveň. Z tohoto pohledu se jako daleko komfortnější zdá být nepřímý ohřev vody v zásobníku, který svou větší kapacitou utáhne nejen používání dřezu v kuchyni, ale i sprchu a teplou vodu do vany. Ušetřit můžete i nastavením regulace, která zařídí ohřev jen v čase, který si zvolíte, tedy například ráno a ve večerních hodinách, kdy je spotřeba teplé vody největší. Ale stále platí, že pokud chcete omezit výdaje na teplo co nejvíce, nejdřív vše dvakrát přepočítejte. Může se stát, že právě v případě vás a vaší rodiny bude výhodnější zkombinovat plynový kotel například s elektrickým bojlerem, který může odebírat levnější energii v nočním tarifu.

JAK REGULOVAT?

V zásadě se můžeme setkat se dvěma typy regulace topení. Dvoubodový systém dokáže nastavit kotel pouze do dvou poloh, a to vypnuto nebo zapnuto. Tento systém je typický pro stacionární kotle, které jsou však téměř vytlačeny z trhu kotli závěsnými. Jejich plynule regulovatelný systém zkrátka umožňuje jednoduché upravování teploty podle vaší aktuální potřeby, což je nesmírně pohodlné a především daleko úspornější. A protože člověk neustále přemýšlí, jak si svou práci usnadnit, žádnou novinkou nejsou ani prostorové regulátory a termostaty. Dokážou měřit stávající teplotu v místnosti a podle vámi zadaných instrukcí výkon kotle upravovat, udržovat zadanou teplotu, ztlumit topení v určitou hodinu nebo přepnout do úsporného režimu, když jste na dovolené.

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Elektrické vytápění je velice komfortní, nevyžaduje složitou obsluhu, velmi dobře se reguluje, je možné jej přizpůsobit charakteru vytápěného prostoru bez složitých zásahů do stavby a různě kombinovat, nevznikají ani žádné odpady a škodlivé spaliny. Vlastně zmáčknete knoflík a za chvíli je teplo! Na druhou stranu není elektrická energie považována za obnovitelný zdroj, její výroba je drahá, ne zrovna šetrná k životnímu prostředí a ani ceny elektřiny rozhodně klesat nebudou. Jak topit elektřinou úsporně a jaké možnosti máte?

KONVEKTORY A AKUMULAČKY

Jednou z možností je přímotopné elektrické vytápění, které se dá sehnat za tu nejnižší pořizovací cenu, ale háček spočívá jen v limitovaném odběru elektřiny v nízkém tarifu a naopak v nejvyšších cenách elektřiny v ta -rifu vysokém. Asi nejtypičtějším příkladem přímotopů jsou konvektory, které pracují na bázi přirozené cirkulace vzduchu v míst -nosti. Elektrická energie se v těle konvektoru přeměňuje na energii tepelnou, která ohřívá studený vzduch přiváděný ze spodní části zařízení. Ohřátý vzduch poté odchází horní větrací mřížkou. Konvektory se instalují nejčastěji pod okna. Příjemně poslouží také otopná tělesa, zvlášť v koupelnách. Tělesa dokážou prohřát malé místnosti a zá roveň třeba vysušit vlhké ručníky. Druhým typem elektrického vytápění jsou akumulační kamna. Díky speciálnímu akumulačnímu materiálu a topným tělesům hromadí tepelnou energii, kterou v případě potřeby předávají okolnímu vzduchu a tím ho ohřívají. Výhodné je vytápění akumulačními kamny z toho důvodu, že využívá levnějšího (nočního) tarifu za elektřinu. V době nízkého tarifu se kamna nahřívají a teplo se postupně akumuluje. Kolem je tepelná izolace, která co nejvíce zabraňuje samovolnému úniku tepla z kamen skrz plášť spotřebiče. Správně navržená akumulační kamna tak mohou po celý den uvolňovat levně získané teplo do místnosti. Ale všechny výhody s sebou nesou zákonitě i negativa. Je to například malá pružnost celého systému, který jen pomalu reaguje na regulaci, nebo složité napojení domácí přípojky k síti a v neposlední řadě také velikost a vysoká váha kamen.

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Kotle na pevná paliva jsou zajímavou alternativou k ostatním zažitým zdrojům tepla. V moderních kotlích se palivo nejdříve zplynuje a teprve poté shoří. I proto dosahují účinnosti až 85 %, a protože dřevo a uhlí jsou dnes nejlevnějšími palivy vůbec, stávají se kotle na pevná paliva plnohodnotným alternativním zdrojem, který dokáže snížit náklady.

   Pevnými palivy se v zásadě rozumí uhlí nebo biomasa. Hovoříme-li o biomase jako topivu, jde u nás zásadně o biomasu rostlinného původu, především dřevní hmotu. Konkrétně to mohou být celá polena (topení na dřevoplyn), dřevní štěpka (odpad z pily), dřevěné brikety, hobliny, piliny nebo peletky. V zásadě ale vždy přikládejte tím palivem, pro které je kotel konstruovaný. Největší výhoda biomasy spočívá v její ekologické šetrnosti, protože vydává zanedbatelné množství škodlivých zplodin při spalování. Zároveň jde o ještě stále levnější palivo v porovnání s plynem a elektřinou. V ně kte -rých případech lze dokonce získat dřevo zdarma svépomocnou těžbou. Ovšem opět – nejde o řešení pro každého. Nemusíte být milovníkem práce v lese, štípání polen a samotné dřevo má také obrovské nároky na prostor a uskladnění. Pokud vám ale vůně dřeva a fyzická aktivita v moderním shonu chybí, je pro vás kotel na pevná paliva dobrou volbou. Jeho obsluha v konečné fázi není nijak složitá, protože všechny nové kotle disponují zásobníkem, který sám doplňuje masu do kotle.

POUŽIJTE UHLÍ

Když se zaměříme na uhlí, jeho účinek na životní prostředí by se mohl zdát o dost horší, především pak ve starých kotlích, kdy účinnost spalování klesá hluboko pod stanovené limity pro emise oxidu uhličitého. Ovšem u moderních zařízení se tohoto efektu není třeba tolik obávat. Uhlí lze dělit podle druhu na černé, hnědé a koks. Podle velikosti je dělíme na průmyslové směsi, drobné krupice, hrášek, ořech, kostku a topnou směs. I když jsou kotle na uhlí poměrně velké a nevejdou se kamkoliv, jejich obsluha je nenáročná a stejně jako u dřeva je cena stále nižší než u plynu a elektřiny. Nebude tomu tak ale dlouho, protože uhlí s největší pravděpodobností čeká ještě tužší ekologická daň.

ŽIVÝ OHEŇ V BYTĚ

Jak klasický otevřený krb, tak krbová vložka nebo kamna musí vyústit do komína. Staví se tedy zásadně ke zdi, ve které je komín zabudovaný. V nejhorším si ho můžete nechat postavit dodatečně, ale nezapomeňte na správný průměr, který musí odpovídat kouřovodu. Další podmínkou je dostatečná účinná výška komínového tělesa. Na dobrý tah komína má vliv i směr, rychlost a síla větru v okolí a správné stavebně-technické řešení krbu. O minimální výšce komína je vhodné se poradit s prodejcem a často také s kominíky, kteří mají s čištěním zanesených a nefunkčních komínů bohaté zkušenosti. Nemusíte si ale zoufat, dnes jsou bez problémů k dostání například speciální ventilátory, které uměle zajišťují dobrý odtah komínů i s malou účinnou výškou.

OHEŇ ZA SKLEM

Uzavřením ohně výrazně zvýšíte efektivitu a výhřevnost topného tělesa, protože sálavé teplo otevřeného krbu ztrácí intenzitu s tím, jak se od něj vzdalujete. V uza vře -né krbové vložce s účinností až 80 % vý raz -ně klesá produkce popela, významně klesá spotřeba paliva a snižují se emise spalin.

Situace s pořízením krbové vložky je o bec ně trochu složitější než třeba u krbových kamen. Jednoduše řečeno: nemůžeme ji jen přivézt, zapojit a hned topit. Krbová vložka se musí obestavět nebo i obložit, a je proto rozumné její stavbu plánovat dopředu. Za určitých okolností je možné vložku instalovat i přímo do bývalého otevřeného krbu, čímž opět zvýšíme účinnost spalování.

   Trh nabízí dva druhy krbových vložek. Jednoplášťové fungují na principu samovolné regulace vzduchu a jejich výhoda spočívá v lepších akumulačních vlastnostech. Déle se zahřívají, ale zůstávají teplé, i když už palivo nehoří. K chodu a rozvodu tepla si vystačí bez ventilátoru, tím pádem jsou méně hlučné. Oproti tomu dvouplášťové krbové vložky využívají nuceného oběhu teplého vzduchu, který se ohřívá mezi dvěma plášti a poté je rozváděn po místnosti. S pomocí ventilátorů je schopná vytopit i více místností najednou.

KRBOVÁ KAMNA

Krbová kamna přinášejí bezesporu hned několik výhod. Jejich zabudování do interiéru je v porovnání s krby nebo vložkami podstatně jednodušší a odborník ho provede téměř okamžitě. Nejsou tolik náročná na prostor ani na průměr komína, který často nemusí být větší než 100 – 150 mm. Spotřeba dřeva je tím pádem úměrně menší, asi 1,5 – 3,5 kg za hodinu podle výkonu, účinnosti nebo kvality dřeva. V nabídce lze nalézt i kamna se sklem velikosti krbových vložek. Vysoké popularitě krbových kamen také nahrává jejich dostupná cena, která se vám při správném přitápění vrátí v podobě ušetřených peněz za běžné energie. Oproti vytápění zem ním plynem se dá například v běžném domě ročně ušetřit i dvacet tisíc korun a při porovnání s topením elektřinou ještě více. Moderní krbová kamna mají totiž až 83% účinnost hoření, při kterém vzniká minimum popela.

MALÝ, NEBO VELKÝ VÝKON?

Jak ale vybrat ta správná? Plánujete je jako hlavní zdroj tepla na chatu či chalupu? Nebo uvažujete o snížení nákladů na topení ve svém bytě či domě a s pomocí krbu se budete snažit ušetřit na plynu a elektřině? Možná ale jen milujete zvuk praskajícího dřeva a svůj obývací pokoj, jídelnu nebo pracovnu si už bez této dekorace nedokážete představit. Na základě účelu totiž zvolíte výkon krbových kamen, který je pro jejich komfortní fungování nemálo důležitý. Rozhodující je, kolik kubických metrů si přejete kamny vyhřát. Obecně se můžete řídit vodítkem, že 1 kW výkonu kamen stačí k vytopení 20 m3 prostoru. Zvýšenou pozornost věnujte v tomto případě také komínu, který musí danému výkonu odpovídat. A proč si přiměřený výkon tolik hlídat? Předimenzovaná kamna, která mají pro vaše potřeby příliš velký výkon, nemůžete pořádně roztopit -v místnosti by bylo příliš horko. Proto vám nezbývá nic jiného než neustále škrtit přívod vzduchu, což má nepříjemné následky. Kamna dehtují a kouří, nadměrně špiní skleněná dvířka, a navíc si mnohem rychleji zanesete komín. Opakem jsou přirozeně poddimenzovaná kamna, tedy s příliš malým výkonem, která vytopení místnosti neutáhnou. Kamna tedy chtě nechtě neustále přetápíme, což je postupem času poškozuje a některé díly mohou popraskat nebo se zkroutit.

DVA DRUHY

Účinnost krbových kamen se pohybuje mezi 40 a 80 %. Teplo mohou v pokoji kumulovat dvěma způsoby, podle nichž se také dělí na dva typy. Jednoplášťová sálavá kamna jsou vhodná pro vytápění pouze jedné místnosti, ale jejich sálající teplo rychleji prohřeje místnost. Oproti tomu dvouplášťová konvekční kamna ohřívají vzduch v mezeře mezi dvojitým pláštěm, ten stoupá a šíří se po místnosti.

TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY

Kamna se dají využít i na plný úvazek pro vytápění více místností. Dosáhnout se toho dá pomocí teplovodního výměníku. Kamna nebo krb s teplovodním výměníkem umožňují napojení na teplovodní trubky a rozvedení tepla do radiátorů v okolních místnostech. Díky teplovodnímu výměníku tak lze využít získanou energii z kamen či krbu k vytápění celého domu.

   Při vytápění pomocí výměníku je důležité vhodně zvolit optimální výkon kamen. Jde jak o volbu výkonu kamen „do vzduchu“ (výkon předávaný do prostoru, kde jsou kamna umístěna), tak zejména o vý -kon kamen do „do vody“ (výkon zajištěný teplovodním výměníkem napojeným na systém topení). Při nízkém výkonu výměníku je nemožné vytápět všechny prostory, při příliš vysokém bude docházet naopak k přetápění místností, znečišťování kamen a nadměrnému zanášení komína. Řešením při nadměrném výkonu kamen „do vody“ je akumulační nádrž, kde se díky výkonu výměníku vytvoří dostatek zásob teplé vody pro chvíle, kdy nebude možné do kamen pravidelně přikládat.

***

SROVNÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ VYTÁPĚNÍ

VÝHODY

PLYN ekologický,

minimální

investiční náklady,

snadná obsluha,

dobrá regulace

ELEKTŘINA komfortní,

přímotop dobrá regulace,

velmi nízká

pořizovací cena

ELEKTŘINA využití nízkého

akumulační i vysokého tarifu

vytápění podle potřeb

odběratele

PEVNÁ ekologická

PALIVA šetrnost (u uhlí

ale naopak

emise!), nízké

náklady na

vytápění

KRBOVÁ nízké provozní

KAMNA náklady,

ekologické topení,

estetická hodnota,

živý oheň

NEVÝHODY CENA: 42,4 GJ/rok

(běžná domácnost)

vysoké náklady zemní plyn cca

na vytápění, závislost 19 000 Kč

na rozvodné síti, propan cca

malá účinnost 22 000 Kč

starých kotlů

vysoké náklady cca 31 000 Kč

na vytápění, nešetrná

k živ. prostředí,

drahá výroba

pomalá regulace, cca 25 000 Kč

velikost, nutnost

odděleného

ohřevu vody

nutnost černé uhlí cca

pravidelného 14 000 Kč

přikládání, vytvoření hnědé uhlí

skladovacího cca 10 000 Kč

prostoru, dřevo, štěpka

ekologická daň cca 8 000 Kč

na uhlí pelety, brikety

cca 13 000 Kč

pravidelné dřevo cca 11 000 Kč

přikládání, dřev. brikety

velká prašnost cca 20 000 Kč

v místnosti, štěpka cca

suchý vzduch 14 000 Kč

60 GJ/rok

26 000 Kč

31 000 Kč

42 000 Kč

34 500 Kč

19 000 Kč

15 000 Kč

11 000 Kč

17 000 Kč

16 000 Kč

28 000 Kč

19 000 Kč

Termostatickými ventily lze regulovat teplotu v každé místnosti zvlášť podle konkrétních požadavků. Kotle na uhlí jsou velké, ale obsluha nenáročná a cena uhlí zatím příznivá.

Popisy k obrázkům

Plynového kondenzačního kotle jsou sice dražší než klasické, ale zato účinnější. Junkers.

Tyto kotle je výhodné kombinovat se solární přípravou teplé vody. Nutný je kombinovaný zásobník, který akumuluje energii pro vytápění a zároveň zajistí přípravu teplé vody. Junkers.

Elektrický tlakový bojler Perla s dvojitou sklokeramickou vrstvou uvnitř. Anoda zabraňuje korozi. Cena 2 799 Kč (100 l). OBI.

Elektrický sušák ručníků je otočný nebo pevný. Cena 1 999 a 1 599 Kč. OBI.

Nástěnný konvektor 2400 W, rozměr 470 x 1 390 mm. Cena 2 499 Kč. OBI. Prostorový termostat PT 30 má přepínač funkcí. Cena 1 999 Kč. OBI.

Kotel Prity na dfievo a uhlí, výkon 36 kW, barva černá nebo zelená. Cena 26 290 Kč. OBI.

Dobře viditelný oheň krbů i krbových vložek vytváří útulnou atmosféru. Semaco.

Krbová kamna Odin na dfievo nebo ekobrikety. Výkon 7 – 10 kW. Cena 15 990 Kč. OBI.

Krbová vložka Uyut na dfievo s litinovým roštem. Výkon 14 – 21 kW. Cena 11 990 Kč. OBI.

Uzavřené krbové vložky mají účinnost až 80 % a klesá v nich tvorba popela. Semaco.

Plyn, elektřina, nebo biomasa?