Plánování a založení okrasných záhonů

Rubrika: rss-feed, Zahrada

Jen do detailu promyšlená a správně zrealizovaná výsadba je zárukou působivého harmonického celku, jehož efekt zůstane neměnný po všechna roční období.

Není nic snazšího než si nechat vypracovat návrh zahradním architektem a realizaci zadat zahradnické firmě. Ale pak se připravíte o radost z tvůrčího procesu a dobrý pocit, že vše je jen vaše dílo. Nezanedbatelná je samozřejmě úspora financí. Aby se dílo zdařilo, mějte po ruce tematickou literaturu, kde se dovíte, jak při plánování záhonů postupovat a jaké pěstitelské nároky vyžaduje ta která rostlinka. Návrh si můžete nakreslit na čtverečkový papír nebo použít přímo k tomu určený počítačový program. Některé mají obsáhlou databázi rostlin, v níž si vyberete podle zamýšleného stanoviště, zobrazíte je v jednotlivých ročních obdobích nebo v postupném růstu.

výsadba rostlin

Rostliny nevysazujte těsně k sobě, aby se neutlačovaly. Foto: Shutterstock

Čím začít

Řešíte-li pouze obnovu či rozšíření stávajících záhonů, nebudete potřebovat nákres. Postačí, když se zaměříte na výběr vhodných druhů pro doplnění již existujících rostlin a jejich optimální počet.

návrh výsadby

Návrh výsadby si můžete nakreslit na papír anebo použijte počítačový program. Foto: Shutterstock

Při zakládání nové zahrady je nejlepší cestou zakreslit nejprve do plánku pozemku všechny stávající stavby a zeleň, které do ní chcete zakomponovat. Vhodné je myslet také na pozadí budoucích záhonů tvořené skupinkami dřevin, živým plotem, treláží apod. Poté si nakreslete v návrhu záhony v odpovídajícím měřítku ke skutečnosti. Mohou mít pravidelné či organické tvary, kopírovat hranici pozemku a staveb, být ve stejné rovině jako okolní terén, vyvýšené nebo v několika výškových úrovních.
Poté se musíte rozhodnout, v jakém stylu je chcete pojmout. Zda jako klasickou venkovskou zahrádku, nebo půjdete cestou několika typů, kde může hrát roli například různá intenzita oslunění a vlhkost půdy, zdobnost rostlin buď květy, nebo listy.

plánování zahrady

Rovinatý pozemek oživí záhony v několika výškových úrovních. Foto: Shutterstock

Výběr druhů

Udělejte si nejprve seznam všech rostlin a dřevin, které vás zaujaly, a zjistěte si, jaké podmínky pro úspěšný růst potřebují. Pokud jim je nemůžete zajistit, ze seznamu je škrtněte. Máte-li jich stále vysoký počet, zredukujte ho podle míry oblíbenosti. Nezapomínejte na fakt, že se i malé rostlinky rozrostou, a zapište si přímo k nim optimální počet sazenic. Část záhonů můžete ponechat pro výsadbu letniček k řezu. V tomto případě nevadí, bude-li na nich květin více, protože jejich průběžné řezání záhon provzdušní.

organicky tvarované záhony

Organicky tvarované záhony působí přirozeně. Foto: Shutterstock

Ladění barev

Čím větší plochu bude záhon zabírat, tím více je třeba myslet na harmonii barev, aby nevznikla nekontrolovaná změť. Pokud toužíte po uklidňujícím pohledu, volte na nejexponovanějších místech barevné ladění květů tón v tónu. Klidněji bude také působit výsadba pouze z rostlin zdobných listem. Nevadí, že s podzimem může barevnost zintenzivnit, půjde o teplé tóny. Naopak veselou letní atmosféru vyvolá pestřejší barevná paleta květů.

Současně je nutné vzít v úvahu nástup a délku kvetení jednotlivých druhů, protože v různých obdobích se bude barevnost záhonu měnit. Vždy by měla zaujmout, v zimním období se o to postarají jak časně kvetoucí, tak stálezelené rostliny.

záhon ve venkovském stylu

K chalupám se hodí záhony ve venkovském stylu. Foto: Shutterstock

Kompozice

Důležité je, aby všechny rostliny byly nejen vidět, ale také měly dostatek světla a vzduchu. Z toho důvodu vysoké druhy umístěte do zadní části záhonu a každou další řadu směrem dopředu osaďte o něco nižšími druhy. Okraj záhonu mohou tvořit nízké bochánky půdokryvných rostlin. Další možností použití dominantních druhů je vytvořit z nich pilíře celé výsadby, například vysazením ve středu kruhového záhonu.

příprava půdy k výsadbě

Půda v místě budoucích záhonů potřebuje zrýt, odplevelit a pohnojit. Foto: Shutterstock

Příprava a osázení záhonů

Záhony si vyměřte pomocí pásma a vytyčte provázkem napnutým mezi kolíky v rozích záhonu. Pokud není půda vyhovující, pomůže navezení nové zeminy ve vyšší vrstvě či upravení půdní reakce a dodání živin. Na přípravu záhonů ale myslete s předstihem. Nejvhodnějším časem je podzim, kdy půdu zryjete, odplevelíte, necháte odpočinout a následně obohatíte ještě kompostem, aby se do jarního sázení plně rozložil.
Před výsadbou ze záhonů odstraňte nově vzešlé plevele, zeminu uhrabte a podle nákresu vykopejte odpovídající jamky, do nichž vložíte sazenice. Vhodným časem je duben až květen podle choulostivosti rostlin. U letniček můžete provést výsev přímo do půdy, a to už od března, dvouletky vysejte v květnu či červnu. Nezapomeňte na zálivku nejen těsně po výsadbě, ale minimálně do doby, než se sazenice uchytí. Poté je pěstujte dle nároků jednotlivých druhů.

Dopřejte si vůni

Bylo by škoda vnímat rostliny na záhonech jen zrakem, když můžete zapojit i další ze smyslů, a to čich. Brzy z jara zahradu provoní například hyacinty, konvalinky, později pivoňky či keře pustorylu, léto bude patřit levandulím, hvozdíkům, růžím, liliím, nocenkám či mečíkům.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Plánování a založení okrasných záhonů