Pěstování bez rašeliny

Přidávání rašeliny bylo léta běžným způsobem zlepšování vlastností půdy, aniž se kdokoliv zabýval tím, jaké důsledky pro přírodu má její masivní těžba. Náhražky přitom máme na zahradě po ruce.

Rašelina vzniká velmi pomalým tempem tlením rostlinného materiálu, je nejranější etapou v tvorbě uhlí. Většina dnes známých rašelinišť pochází z konce poslední doby ledové. Vzhledem k využití rašeliny v zemědělství, energetice i dalších odvětvích jich ubývá přímo závratnou rychlostí. Mizení mokřadů, z nichž se těží, má za následek problém se zadržením vody v krajině, dochází také ke zničení životního prostoru pro různé živočichy a rostliny. Těžbou se navíc do ovzduší uvolňuje velký objem oxidu uhličitého. Všechny tyto důvody jednoznačně ukazují, že bychom rašelinu v zájmu přírody i nás samotných měli používat co nejméně.

zahradní kolečko

Kompost dodá zemině živiny a prokypří ji obdobně jako rašelina. Foto: Shutterstock

K čemu rašelina v zahradě slouží

Rašelina se přidává do zeminy kvůli své schopnosti zadržovat vodu, čímž brání jejímu vysychání. Dalším přínosem je provzdušnění půdy. Díky nízkému pH se využívá k úpravě půdy pro vřesovištní rostliny, pěnišníky, hortenzie, borůvky atd., které vyžadují kyselé půdy. Vyrábí se z ní také sadbovací květináčky a vložky do výsadbových košů, kde je rovněž využívána její schopnost zadržovat vodu.

Čím rašelinu v zahradě nahradit

rašelina

Rašelina se při pěstování používá pro svou schopnost zadržovat vodu a prokypřit půdu. Foto: Shutterstock

Udržet v půdě vlhkost a prokypřit ji můžeme namísto rašeliny mulčováním posekanou trávou, slámou či podrcenou kůrou a přidáváním kompostu, který si sami snadno připravíme z rostlinného odpadu a kuchyňských zbytků. Stačí, když kompost do těžké půdy zapravíme jednou na podzim a jednou na jaře. Bezrašelinové substráty již bývají obohaceny kompostem, pro účely výsevu do těchto substrátů přidáme písek. K rostlinám a dřevinám, které vyžadují okyselení půdy, přisypeme štěpku z jehličnatých dřevin.

Víte, že…

Pokud je rašelina součástí substrátů, musí se při jejich výrobě zvyšovat pH přidáváním dalších složek. Neděje se to pouze u substrátů pro kyselomilné rostliny.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Pěstování bez rašeliny