Montáž dveřních pantů

Zadlabací čepové závěsy

Zadlabací čepové závěsy se nejsnáze instalují na rám dveří ještě předtím, než se zárubeň namontuje do stavebního otvoru. Foto: Shutterstock

Pantům se vlastně správně říká závěsy a je tomu tak proto, že jsou na nich dveře zavěšeny. Je důležité správně je vybrat a namontovat, aby se dveře otevíraly rovně a hladce.

Existují víceméně jen dvě základní situace, v nichž montáž pantů řešíme: buď měníme nebo instalujeme interiérové či vchodové dveře do standardních zárubní, nebo potřebujeme opatřit panty vrátka, svépomocí či na zakázku vyrobené netradiční dveře nebo dvířka, u nichž není k dispozici zárubeň se zavrtanými či zadlabanými závěsy.
V prvním případě je situace poměrně jednoduchá, protože samotná montáž spočívá pouze v případném povolení či dotažení zavrtaných válcových závěsů, jimiž bývají dveře opatřeny už z výroby. Ocelové zárubně mají panty navařené a závěsy na dveřích mají panty odpovídající velikosti, které se na čepy navařených závěsů jednoduše shora nasadí.

Jakákoli nestandardní situace, tzn. nekompatibilní rozměry závěsů na zárubni a dveřích nebo jiná vzdálenost mezi panty na zárubni a na dveřích, vyžaduje přemontování pantů právě na dveřích. Není to nijak složité. Řešíme-li pouze rozdíl mezi velikostí závěsů na zárubních a dveřích, je jednodušší vyměnit dveřní panty tak, že vyšroubujete ty stávající a do předvrtaných otvorů zašroubujete závěsy rozměrově odpovídající šířce čepů.

Pokud se liší rozteč na dveřích a zárubních, je potřeba dveřní panty převrtat. Je-li rám dveří dřevěný, lze samozřejmě vyměnit i závěsy na zárubni.

Montáž zadlabaných závěsů je náročnější, ale tento tradiční typ upevnění pantů zajistí i těžkým či dvoukřídlým dveřím maximální stabilitu. Panty tohoto typu běžně seženete. Tradičně se zádlab pro zapuštění vysekává dlátem, ale je možné využít i horní frézku, což připadá v úvahu v situaci, kdy se zárubeň upravuje ještě před usazením do stavebního (dveřního) otvoru.

Na chalupách často nastává situace, kdy se vyměňují dveře a nové se zavěšují do staré zárubně osazené právě zadlabacími panty. Pokud tyto původní panty pevně drží, není důvod je měnit a závěsy se v případě potřeby vymění či převrtají jen na dveřích.

Ploché panty

Většinou se montují na branky a vrátka se závorou či petlicí, na vyrobené dveře z fošen opatřené zámkem „myšákem“ či na dvířka, která mohou sloužit třeba pro vstup na půdu nebo do sklepa. Na výběr jsou kombinované závěsy, u nichž se plochý pant různé délky (na dva, tři či více vrutů nebo vratových šroubů) nasazuje na čep v rámu dveří, nebo napevno spojené ploché panty našroubované na dveře i na rám. Montáž takových závěsů je velmi jednoduchá, a aby takto zavěšené dveře dobře fungovaly, je nutné zvolit správně dimenzovaný produkt s potřebnou nosností.

Dobré rady

  • Válečkové panty jsou kombinací válečku či čepu s vrutem. Vrtáte-li pro ně otvor, musí být o něco menší než tloušťka vrutu.
  • Pevné a stabilní uchycení plochých pantů zajistí tzv. vratové šrouby s hranatou částí pod kloboučkem, která se doklepne. Je třeba vybrat pant s hranatými otvory pro zapuštění vratových šroubů.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Montáž dveřních pantů