U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Palubky bez hrebíčku

Kategorie: Stavba | Autor: Pavel Zeman

OBKLADOVÉ MATERIÁLY (3)

Také nemáte rádi, když z hezkého dřevěného obkladu koukají hlavičky šroubků nebo hřebíčků? Moderní upevňovací systém se bez.nich neobejde, umí je však šikovně skrýt.

K obložení stěn či stropů lze použít nejenom palubky, ale i obkladové lamely, které přírodní materiál věrně imitují. Jsou totiž dlouhé, lehké, bez suků, nekroutí se, neteče z nich pryskyřice a není třeba je povrchově upravovat. Vzhledově lamely napodobují nejpoužívanější druhy dřevin, jako jsou dub, buk, smrk nebo borovice, a také mramor nebo kámen. Využít je můžeme jak k obložení dětského pokoje, tak i kuchyně nebo před- síně, lze s nimi snížit strop nebo zakrýt nevzhledné stoupačky. Některé druhy jsou vhodné i do vlhčích prostor, jako jsou koupelny. Ideální jsou obkladové lamely pro úpravy v podkroví. Snadno do nich vyvrtáme nebo vyřízneme otvor pro vložení zásuvky nebo pro zapuštění halogenové- ho osvětlení. Zachází se s nimi stejně jako s palubkami.

OBKLAD STĚNY NEBO STROPU

1 Lamely připevňujeme na rošt, který na stěnu přišroubujeme pomocí hmoždinek a vrutů. Vzdálenost latí roštu od sebe by měla být asi 50 cm. Pomocí vodováhy vyznačíme polohu jednotlivých lišt a předvrtáme do nich otvory pro vruty. Přes otvory si označíme na stěně místa pro hmoždinky. Pak připevníme latě na stěnu.

2 Rošt je připevněný a lamely přesně zkrácené pomocí ostré pilky. Můžeme začít s připevňováním kotvicích spon na rošt. Začáteční spony přitlučeme postupně na latě pod sebou. První založení a svislou linii kontrolujeme pomocí vodováhy, aby nám obklad “neutíkal”. Hřebíčky musí být vždy o něco kratší než síla podkladní latě.

3 První řadu začínáme na kraji podkladní latě. Odměříme a připevníme první sponku v ploše. Krajní stranu lamely upevníme začáteční sponkou, nebo první hranu palubky připevníme malými hřebíčky nebo vruty. Měly by být tak na okraji, aby je rohová dokončovací lišta posléze skryla.

4 První sponka v ploše musí být tak daleko, aby obklad po nasunuti do ní lícoval na začátku s podkladním roštem. Po připevnění první palubky nebo dílu je spona pevně zakousnutá v drážce. Nasadíme druhou palubku a pevně ji dorazíme na sponu a do drážky.

5 Perko následující lamely se do předchozí pevně zakousne a zároveň schová kotvicí sponky, l druhé strany palubky opět připevníme kotvicí sponku: nasuneme ji do drážky a zajistíme hřebíčky. Správně usazené obkladové lamely do sebe přesně pasují. Spoj je neviditelný. 6 U krajů a v rozích zúžíme lamely přímočarou nebo ruční pilkou. Okraje obložení i vnitřní či vnější rohy nakonec začistíme rohovými či rovnými dokončovacími lištami a profily. Ty nařežeme pod úhlem v dřevěné nebo kovové pokosnici jemnou čepovacípilkou nebo pilkou na kov.

DRUHY OBKLADOVÝCH PALUBEK

Palubky se liší nejenom materiálem, ale i šířkou, sílou a prodávanými délkami. Mají i různé profilování. Mohou být hladké, do oblouku nebo drážkované profilový- mi frézami. Podle potřeby kupujeme vhodnou délku palubek tak, aby byl prořez co nejmenší. Palubky se nejčastěji prodávají v délce od 2 do 4 m, většinou po půlmetrových krocích. Někteří výrobci palubky ze zadní strany drážkují nebo frézují do hloubky. Tím se odstraňuje vnitřní pnutí dřeva a zmenšuje případné kroucení při objemových změnách materiálu. Palubky je možné dávat na sraz nebo mezi nimi nechávat rozestupy. Vše je dané délkou perka palubek a jejich profilováním.

Popisy k obrázkům

Palubka s krátkým perem, které umožňuje montáž na sraz, se zcela skrytým drážkováním a zakulacenými hranami

Palubka se širším perem s rovnou zadní stranou bez drážkování

Palubka se širším perem a drážkováním zadní strany

Palubka se širším perem a hlubším půlkulatým vybráním ze zadní strany

K připevnění panelů nebo palubek na stěnu či strop potřebujeme kotvicí sponky o vhodné velikosti, malé hřebíčky a středně těžké kladívko

Ke spojení a kotvení palubek nebo obkladových panelů slouží systém neviditelných sponek a kotev. Velikosti jsou uvedeny na balení. Musí odpovídat velikosti a šířce pera a drážky obkladového panelu nebo palubky

Autor fotografií: Foto autor

Palubky bez hrebíčku