U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Niky a výklenky mají své kouzlo

Kategorie: Stavba | Autor: Marie Rubešová, FOTO M. MAŠÍN, ING. Z. PRCHLÍK, P. VESELÝ a ARCHIV

Historikové a architekti je navíc rozlišují podle tvaru na niky a výklenky. Klasická nika má mít poloválcový tvar s půlkruhovou nebo půleliptickou základnou; v horní části bývá zakončena tzv. konchou, což je vlastně čtvrtvýseč koule. Výklenek by tedy měly být všechny ostatní varianty zapuštěné stěny. Mají na rozdíl od niky rovnou zadní stěnu a překlad rovný, klenutý nebo jinak upravený.

Pro světce i lucerny

Již stavitelé ve středověku si uvědomovali působivost podobných prostorů. Obdivovali jejich kouzlo na místech přírodních náboženských shromaždišť, kde bývaly stánkem pro kultovní předměty, a začali je záměrně používat pro dotvoření architektury; buď s podobnými kultovními účely, anebo již také jako prvky čistě okrasné. Niky a výklenky můžeme spatřit v kostelích, na hradech a zámcích, ale také ve starých chalupách, selských usedlostech a mlýnech. Objevovaly se na vnějším líci staveb, například v horní části nebo v centru štítových zdí, ale i v ohradních zdech dvorů, kde sloužily k odkládání ručního nářadí, a na sloupech vchodů a bran; zde se nabízely k postavení svítilny. Uvnitř domů je najdeme v síních a komůrkách. Stály v nich sošky svatých, především Maria s jezulátkem, či další patroni, kteří se zde uctívali.

Dodají interiéru jedinečnost

V interiérech byly výklenky nejčastěji situovány kolem kamen nebo pece ve velké jizbě. Lze mezi ně počítat i tak zvané krbečky, které sloužily k osvětlení místnosti otevřeným ohněm. Později, když tuto funkci ztratily, začaly se využívat k ukládání dřeva, košů a podobných potřeb. V dalších, výše položených “okénkách” našlo místo nádobí, ale také keramika a umělecké předměty všeho druhu.

Ani v současné architektuře tento zajímavý prvek nezanikl. Je sice pravda, že po určitý čas, zejména v období úsporné panelové výstavby, nepatřil mezi často používané, ale dnes se znovu niky a výklenky objevují – třeba vedle kamen a krbů pro uložení dřeva a krbového nářadí, jako netradiční poličky na uložení skla, porcelánu a knížek, lze do nich také aranžovat květiny a dekorativní předměty. Dodají interiéru jedinečnost a pokud jsou zajímavě nasvíceny i neopakovatelné kouzlo.

FOTO 1 – Slovník cizích slov uvádí, že nika je pravoúhlý nebo okrouhlý výklenek v tloušťce zdi. Je to informace přinejmenším strohá – představíme-li si množství jejích variant, jež zdobí interiéry i exteriéry staveb.

FOTO 2 – Původní výklenek ve světnici venkovské chalupy slouží i dnes k ukládání nádobí

FOTO 3 – Původní krbeček k osvětlování místnosti dnes slouží k umístění dekoračních předmětů

FOTO 4 – Neobvyklý výklenek dělí uprostřed zděný sloupek a vytváří dojem okna. Okraje poliček zdobí paličkované bordury

FOTO 5 – Původní výklenek v ložnici se starou malovanou keramikou

FOTO 6 – Kámen, několik svíček, břečťan – jak působivé…

FOTO 7 – Praktické i dekorativní využití: ve spodní části prostoru lze ukládat víno, horní část slouží pro vystavení sbírky

FOTO 8 – I venkovní zdi se nabízely k budování výklenků; jejich dřívější praktická funkce se dnes většinou změnila na dekorativní

FOTO 9 – Na jedné z návštěv jsme objevili nově postavený výklenek, který se stal – i díky působivému květinovému aranžmá – dominantou vstupní haly

Niky a výklenky mají své kouzlo