Osvětlení dílny

Rubrika: Dílna

Domácí dílna, v níž něco vyrábíme, opravujeme nebo natíráme a podobně, musí být vybavena nejen nezbytným nářadím, ale také vhodným osvětlením.

Pro osvětlení pracovních strojů jsou vhodné žárovky, u nichž nehrozí stroboskopický efekt. Musí být opatřeny stínidlem, aby neoslňovaly, a zaměřeny na pracovní místo

Nízká hodnota osvětlení, jeho nevhodné umístění nebo špatná kvalita (tvrdé stíny, blikání světelného zdroje) nejenže nepřispěje k dobrému finálnímu vzhledu výrobku, ale může zavinit i pracovní úraz. Volba vhodného svítidla by proto neměla být podceňována.

Svítidlo pro dílnu musí odolávat prachu i mechanickému poškození, mělo by svítit dostatečně intenzivně, ale nesmí oslňovat. Důležité je správné umístění ohledně ideálního rozptýlení světla, nesmí vrhat nežádoucí stíny a v neposlední řadě musí být zcela bezpečné, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Osvědčená kombinace

Energeticky úsporná výbojka

V praxi se osvědčila kombinace osvětlení velkoplošnými světelnými zdroji (zářivkovými svítidly s kryty) se světly směrovanými na pracovní plochu (žárovkami v reflektorech).

Svítidla musí být umístěna tak, abychom se o ně nezranili, aby neoslňovala a nemohla být zdrojem požáru (ten často způsobuje kondenzátor v soklu lineárních zářivek, nebo žárovkové svítidlo, kterému chybí kryt, popřípadě je osazeno příliš silnou žárovkou).

Jaký příkon svítidel?

Podle Mezinárodní komise pro osvětlování CIE má být v dílnách hodnota intenzity světla minimálně 500 luxů; luxmetr má však málokdo, takže uvádíme i jiný způsob určení počtu a „velikosti“ svítidel: počet zářivkových trubic by měl být takový, aby na každý čtvereční metr připadalo aspoň 50 W příkonu zářivky.

Čidlo luxmetru umístíme při měření na plochu, kde pracujeme. Naměřená hodnota musí být minimálně 500 luxů

Dílna o ploše 16 m2 bude tedy potřebovat celkový instalovaný výkon 800 W, na stropě by tedy mělo být celkem 20 zářivkových trubic 40 W. Zvolíme-li menší hodnotu, musíme celkovou osvětlenost „dohnat“ lokálními svítidly, stolními nebo upevněnými u strojů.

Zabarvení osvětlení

Odlišná barva jednotlivých světelných zdrojů by nám většinou vadit neměla, pokud se ovšem nezabýváme restaurováním obrazů či nejsme například textilními výtvarníky. Jestliže však máme pocit, že barvy osvětlení vzájemně „neladí“, můžeme namísto stávajících zářivkových trubic použít jiné.

K osvětlení pro práci na soustruhu je vhodné svítidlo se směrovanými žárovkami

Do dílny jsou nejvhodnější zářivkové trubice, jejichž číselné značení je zakončeno trojčíslím 840 nebo 940 či 954. V prodejně jsou povinni nám jejich barvu světla předvést.

Doplnění stávajících svítidel

V odborné prodejně lze zakoupit žárovkové svítidlo s ochranným sklem a krycí mřížkou; jeho montáž je snadná. Kabel typu CYKY 3J x 1,5 mm 2 zakoupíme v takové délce, aby stačil od zamýšleného umístění svítidla k nejbližší instalační krabici. Ze svítidla sejmeme kryt, gumové průchodky přizpůsobíme průměru kabelu a svítidlo upevníme pomocí hmoždinek a vrutů na stěnu. Kabel nám musí v každém případě zapojit elektrikář.

TEXT: KAREL ŠTECH
FOTO: AUTOR A ARCHIV

Osvětlení dílny

Osvětlení dílny