U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Orientujete se mezi plechovkami?

Kategorie: Speciál – malujeme, natíráme | Autor: Richard Dener, Michal Fajfr

Když přijdete do obchodu s barvami a laky, obklopí vás regály plné plechovek. Kromě slovního názvu, stručné charakteristiky a návodu na použití na nich najdete ještě další symboly, napsané poměrně velkými písmeny a číslicemi.

Současný sortiment nátěrových hmot je značně široký. Snadnější orientaci mezi nimi umožňuje poměrně vžitý systém jejich značení. Počáteční písmeno označuje základní surovinovou bázi výrobku. I když v současnosti jsou téměř všechny pojivové báze prakticky “syntetické” (uměle připravené), značení písmenem se snaží o určité členění, spojené s vžitým názvem, rozlišením skupin výrobků.

A – asfaltové nátěrové hmoty

B – bezrozpouštědlové nátěrové hmoty

C – celulózové (nitrocelulozové) nátěrové hmoty

H – chlorkaučukové nátěrové hmoty

K – silikonové nátěrové hmoty

L – lihové nátěrové hmoty

O – olejové nátěrové hmoty

S – syntetické nátěrové hmoty

U – polyuretanové nátěrové hmoty

V – vodou ředitelné nátěrové hmoty

P – pomocné prostředky

Že toto členění je pouze základní, orientační, je patrné zejména ve skupině “S” – syntetické nátěrové hmoty. Převážná část veřejnosti má pojem syntetická nátěrová hmota spojený s dnes již klasickými syntetickými nátěrovými hmotami schnoucími na vzduchu za normální teploty, jako jsou například snad nejznámější základní antikorozní barva S 2000 PRAGOPRIMER a vrchní email S 2013 INDUSTROL. Ve skutečnosti tato skupina pod označením “S” zahrnuje celou řadu dalších typů výrobků, vypalovací, epoxidové dvousložkové, epoxyesterové, polymerátové, polystyrenové a další “podskupiny” charakteristické pojivovou bází a výslednými vlastnostmi nátěrového filmu. Za písmenem následuje čtyřmístné číselné označení a případně ještě slovní název, obchodní označení nátěrové hmoty (jako např. S 2160 HOSTAGRUND), které zejména v poslední době nabývá na významu. Někteří výrobci do-konce upouštějí od číselného označení nebo jej posouvají do pozadí jako doplňující údaj a upřednostňují slovní označení, název výrobku. První číslice tohoto čtyřmístného čísla udává druh nátěrové hmoty:

1000 – bezbarvé, případně transparentně zbarvené laky, fermeže

2000 – nátěrové hmoty pigmentované (barvy a emaily)

3000 – pasty

5000 – tmely

6000 – ředidla

7000 – tužidla, iniciátory, sušidla

8000 – pomocné přípravky

a jiné

Za první skupinou čtyř čísel oddělených lomítkem následuje další řada čtyř čísel, která označuje odstíny. Tato řada “čísel odstínů” navazuje na v naší zemi vžité značení podle ČSN 67 30 67, kdy první číslice udává barevný tón :

1000 – 1999 bílé, šedé, černé

2000 – 2999 hnědé

3000 – 3999 fialové

4000 – 4999 modré

5000 – 5999 zelené

6000 – 6999 žluté

7000 – 7999 oranžové

8000 – 8999 červené

9000 – 9999 hliníkové

a ostatní

Základní, podkladové a případně i některé další nátěrové hmoty jsou vyráběny pouze v přibližných odstínech. V těchto případech je přibližný odstín označen čtyřmístným číslem začínajícím nulou a druhá číslice vyjadřuje barevný tón podle uvedeného rozdělení odstínů. Další dvě číslice označují podobnost s číslem barevného odstínu ve vzorkovnici (např. základní antikorozní barva FORMEX S 2003/0110 je podobná přesnému šedému odstínu 1100).

Odstíny transparentně zbarvených laků jsou opět označeny čtyřmístným číslem, kdy na začátku jsou dvě nuly, třetí číslice udává barevný tón a čtvrtá číslice intenzitu zbarvení jako např. LAZUROL S 1023/0021 (ořech) udává hnědý odstín odlišné intenzity (světlejší) než 0022 (palisandr) tm. hnědý.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO ARCHIV

Orientujete se mezi plechovkami?