U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TIBETSKÝ běh

Kategorie: Víkend | Autor: suk

Jistě jste už někdy slyšeli o tibetských běžcích, kteří ve stavu jistého vytržení překonávají obrovské vzdálenosti desítek kilometrů, aby nesli zprávu z jednoho kláštera do druhého. S pohledem upřeným k obzoru, hlubokým dechem neustále opakujíce svou mantru, se jakoby vznášejí nad cestou. Můžeme si jejich pocity vyzkoušet při hře, která však vyžaduje citlivé a jasné uvedení a je nutné k ní vybízet s vědomím, že se jedná o hluboký zážitek. Po navrácení je nutné se k příchozím chovat v souladu s tímto zaměřením. Můžeme zažít ticho a samotu se svými myšlenkami a pocity, jemnější vnímání všech probíhajících dějů, prožitek sebe jako součástí přírody – splynutí, neobvyklé seznámení s krajinou, sebepoznání. S rozedníváním začínáme po jednom budit účastníky. Každý vyslechne libreto a dostává následující instrukce: “Také ty teď máš možnost prožít si něco podobného jako tibetský běžec: Utíkej libovolným směrem dokud budeš mít dostatek sil a vůle. Na místě, kde už opravdu nebudeš mít sil jít dál, zanech zprávu o tom, na co v tuto chvíli myslíš. Napiš ji na papír, který jsi dostal, a zanech na místě pro náhodného nálezce. Potom se jakýmkoliv způsobem vrať zpátky”. (Zde by mělo následovat upozornění, že hra je limitována např. časem oběda.) Vzhledem k rozdílnosti psychických a fyzických schopností jednotlivých účastníků je nutno počítat s velkým časovým rozptylem při jejich návratu. Pro příchozí může být nachystán nějaký prostor k rozjímání, zbytek dopoledne lze věnovat masážím, relaxaci, spánku a jiným tichým a odpočinkovým činnostem.

TIBETSKÝ běh