U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Opravovat, ale neubližovat

Kategorie: Stavba | Autor:

Venkovský dům, rodinný či rekreační, nikdy nemůže existovat zcela nezávisle na svém okolí, vydělen z obce, krajiny, regionu, ač se o to mnozí majitelé úpěnlivě snaží. Na jejich straně stojí argumenty typu soukromý majetek, vlastnické právo, demokracie, vlastní názor: “Co je komu do toho, jak bude můj dům vypadat?” Na straně druhé je veřejný zájem, ochrana přírody a krajiny, ochrana památek, estetika, kultura a tradice národa. Náš nový seriál má pomoci stavebníkům při rozhodování, jak opravovat a při tom nikomu a ničemu neubližovat.

Opravovat, ale neubližovat