U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OPRAVA KAMEN A KOTLŮ

Kategorie: Dílna | Autor: GRO

NÁŠ TIP

Některé kotle a kamna na tuhá paliva mají již svůj zenit za sebou a jejich provoz je spojen s důkladnou opravou. Firma Den Braven nabízí výrobky, které tyto kotle a kamna umožní opět zprovoznit.

Dojde-li při rekonstrukci k úplnému rozebrání kotle, při následné montáži vás bude zajímat, jak jednotlivé části dokonale utěsnit. Pro tyto práce je velmi vhodný elastický tmel Gasket sealant ZWALUW. Základní vlastností tohoto tmelu je odolnost vůči trvalým teplotám do 260 °C. Po úplném vytvrzení (asi za 24 hodin) vytvoří dokonalé těsnění, které odolává vlhku a vodě. Je proto vhodný i pro těsnění tepelného výměníku a rozvodů teplé vody či parního topení. Kvalitu tohoto tmelu oceníte zvláště u rozvodů parního topení, protože díky vysoké teplotě dochází při spuštění k tepelným rázům a těsnění je musí dokázat pohltit. Také těsnění rozvodových přírub je tepelně velmi namáháno a pokud nemá elastické schopnosti, je pouze krátkodobým řešením. K přednostem tohoto tmelu také patří jeho silná přilnavost i bez použití základního nátěru (primeru) a značná odolnost ropným produktům a UV záření. Jestliže potřebujete opravit části kotlů, které nejsou v přímém styku s vodou, včetně kotlového pláště, můžeme použít Kamnářský tmel ZWALUW . Velkou předností tohoto tmelu je odolnost teplotám do 1200 °C, a proto s ním lze tmelit i prostor topeniště, nebo poškozené části šamotových výplní kachlových kamen, krbů a kotlů na dřevo i uhlí. Praskliny šamotové výplně a případně chybějící kusy po očištění volných částic vyplníme tmelovou hmotou, kterou vyhladíme plastovou stěrkou na úroveň okolního šamotu. Pro urychlení vytvrzení můžeme v kamnech přibližně po 4 hodinách mírně zatopit. Pro zlepšení vytvrzování doporučujeme savé podklady navlhčit rozprašovačem. Kamnářský tmel ZWALUW můžete použít i při tmelení kouřovodů kamen, krbů, pecí, spár otevřených topenišť apod. Jeho velkou předností je okamžitá použitelnost, lehké nanášení, přilnavost k savým i nesavým podkladům a pochopitelně odolnost vůči vysokým teplotám.

OPRAVA KAMEN A KOTLŮ