U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OKOLO TŘEBONĚ

Kategorie: Víkend | Autor: ZI

VÝLET

Mnozí návštěvníci při objevování Třeboňska již poznali, že průzkum zdejšího kraje je nejlépe spojit s jízdou na kole, neboť terén vyhovuje všem výkonnostním kategoriím. Navíc – režim CHKO zakazuje do mnoha krásných míst vjezd aut – ale na kole se dá jet všude! Množství značených cest provede i nezkušené turisty bezpečně rybničnatou a lesnatou krajinou. Východně od Třeboně je pro cyklisty vyznačena Naučná stezka Okolo Třeboně, která si klade za cíl umožnit obyvatelům a návštěvníkům Třeboňska poznání alespoň části jeho přírodních krás a zajímavostí. Vytváří okruh dlouhý 39 km, na němž je 22 zastávek vybavených informačními tabulemi. Alespoň orientačně některé uvádíme: 1 – rybník Svět, 2 – Opatovický rybník, 4 – rašeliniště, 8 – Zámecké polesí, 12 – venkovská architektura, 13 – orel mořský, 18 – Stará řeka, 22 – Třeboň. Cyklistická stezka využívá málo frekventovaných asfaltových silnic III. třídy a zčásti také lesních cest a hrází rybníků. Pouze nepatrné úseky vedou po silnicích II. třídy. Po dlouho trvajících deštích je nutno počítat s horší průjezdností nezpevněných cest. Trasu dobře zvládnou i méně zdatní cykloturisté, protože je vedena v převážně rovinatém terénu. V polovině, přibližně na 22. km, se ve vesnici Lutová protíná tato naučná stezka se značenou přípojkou na dálkovou značenou stezku Greenway Praha – Vídeň, jejíž nejbližší bod je poblíž Nové Bystřice. Kromě zmíněné naučné stezky je v oblasti podél hranic s Rakouskem mezi Novou Bystřicí, Chlumem u Třeboně a Českými Velenicemi vyznačeno množství cyklotras, které dávají možnost poznat dříve nepřístupné pohraniční lesy. V Třeboni a okolí si můžete půjčit kola u několika firem, k dispozici jsou rovněž cykloservisy a prodejny potřeb pro cyklisty.

OKOLO TŘEBONĚ