Odpady třídíme o sto šest. Loni jich vytřídil každý Čech skoro 72 kilogramů

Rubrika: Market

71,8 kilogramu – tolik odpadu vytřídil každý obyvatel ČR v roce 2021. Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, jde o meziroční růst o celých 5 kilogramů! Díky našemu pečlivému třídění a následnému využití odpadu se podařilo snížit uhlíkovou stopu skoro o milion CO2. Šetříme tak přírodu, kterou máme tolik rádi a za kterou jezdíme i na naše chaty a chalupy.

Prvním krokem k úspěšné recyklaci je pečlivé vytřídění odpadu

V České republice pravidelně třídí své odpady bezmála ¾ obyvatel. Máme tu pro to vytvořené dobré podmínky, které nám může mnoho zemí závidět. Možnost třídit má většina obyvatel, napříč republikou je k dispozici více než 678 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Díky dalšímu zahuštění sběrné sítě se zkrátila docházková vzdálenost meziročně o další metr – k nejbližším barevným kontejnerům to mají lidé ze svých domovů v průměru jen 89 metrů (zhruba 127 kroků). Nádobový sběr je v některých obcích ČR doplněn nebo zcela nahrazen sběrem pytlovým. Odpady lze také třídit prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

Z tříděného odpadu může být cenná surovina

Z barevných kontejnerů zamíří vytříděné odpady nejprve na třídicí linku, kde jsou dotříděny a upraveny na druhotnou surovinu pro recyklační průmysl. Zároveň s nimi, ale vznikají i složky odpadů, které nelze proměnit na materiál. Dají se ale využít jinak – na výrobu certifikovaných alternativních paliv nahrazujících fosilní zdroje nebo na výrobu energie či teplo. Využití odpadů pro výrobu certifikovaných paliv nově není podle nové evropské definice považováno za recyklaci, je to nyní forma energetického využití, stejně jako využití odpadu na energii nebo teplo v ZEVO. I takové využití má ale smysl, protože pomáhá redukovat množství odpadu končícího na skládkách a využije se jeho energetického potenciálu. Omezení skládkování je ostatně i cílem EU, nová evropská směrnice k tomu tlačí i obce.

Třídění odpadů, jeho následná recyklace nebo jiné využití má zásadní význam. Jednak šetříme přírodní zdroje surovin, které nejsou bezedné, šetříme i energii, protože výroba nových produktů z druhotných surovin bývá zpravidla energeticky méně náročná, než výroba z primárních surovin a také redukujeme spotřebu vody. Zásadní význam má pak snížení množství skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší. V roce 2021 se podařilo v ČR díky třídění, recyklaci a energetickému využití obalových odpadů dosáhnout úspory přes 987 000 tun CO2. Mějte to tedy na paměti a třiďte nejen doma, ale i na svých víkendových sídlech a v přírodě.

73 % obyvatel ČR pravidelně třídí odpad
678 000 nádob na třídění odpadu je rozmístěno v celé ČR
89 metrů je průměrná vzdálenost k barevným kontejnerům
71,8 kg plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů, vytřídil v průměru každý obyvatel ČR za rok 2021

 Komerční prezentace

Odpady třídíme o sto šest. Loni jich vytřídil každý Čech skoro 72 kilogramů