Novinka – Velkoformátové dlažby XL od společnosti PRESBETON

Pro letošní sezónu byla navržena zcela nová kategorie plošných dlažeb. Jedná se o velmi atraktivní a žádané velkoformátové dlažby. Řada XL zahrnuje šest rozměrově různých desek, které lze spolu vzájemně kombinovat a vytvářet zajímavé sestavy. Tyto XL formáty vycházejí ze stávajících povrchů plošných dlažeb – mají hladký, vymývaný a tryskaný povrch.

 

Použití dlažby u rodinného domu

 

Jednotlivé skladebnosti lze postavit jak na kombinaci formátů, tak na kombinaci barev v rámci jednoho povrchu. Vytvořené sestavy nejlépe vyniknou na větších plochách, jako jsou okolí obchodních center, náměstí či zpevněné plochy poblíž bytových domů apod. Své využití a místo si tyto dlažby najdou i v soukromém sektoru. Kombinací větších a menších desek lze vytvořit zajímavé sestavy i pro plochy v okolí rodinných domů. Velký výběr formátů, povrchů a barev umožňuje jejich využití pro téměř jakýkoliv architektonický záměr.

 

Použití dlažby u bytových domů

 

Obrovskou výhodou této dlažby je výška 100 mm, která umožňuje její využití pro všechny typy ploch. Zejména je určena pro plochy s proměnnou intenzitou zatížení, kde převažuje vysoké zatížení vyvolané motoristickým provozem charakterizovaným maximálním zatížením 5 t na jednotlivé kolo, resp. 10 t na nápravu. Svými pevnostními a estetickými parametry velkoformátová dlažba XL nalezne uplatnění u obslužných místních a účelových komunikací zatížených převážně klidným provozem, nemotoristických komunikací zatížených pojezdem vozidly údržby komunikací, odstavných a parkovacích ploch, vysoce esteticky hodnotných ploch městských zón a ploch v okolí nákupních zón se smíšeným provozem, příjezdových komunikací k občanským stavbám, bytovým a rodinným domům.

 

Použití dlažby ve veřejném prostoru

 

Při pokládce a použití velkoformátové dlažby XL je nutné respektovat maximální doporučené zatížení dlážděného krytu, doporučené skladby a úpravy podkladních vrstev specifikované výrobcem v samostatném dokumentu. Použití odlišných skladeb podkladních vrstev, popř. specifické hodnoty zatížení a složité základové poměry je třeba ověřit konkrétním statickým výpočtem.

 

Formáty(d/š/v):

400 x 400 x 100

600 x 400 x 100

600 x 600 x 100

800 x 400 x 100

800 x 600 x 100

800 x 800 x 100

 

 

 

Povrchy:

Hladký povrch

přírodní, písková, červená, okrová, žlutá, hnědá a černá barva

Tryskaný povrch

dlažba TAŤÁNA, FATIMA, TINA

Vymývaný povrch

dlažba GITA, GABRIELA, BEATA, ŽANETA, KAROLÍNA, KRISTÝNA, VERONIKA, SIMONA, GRENA

 

Novinka – Velkoformátové dlažby XL od společnosti PRESBETON