U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nové podoby obyčejné sádry

Kategorie: Stavba | Autor: rb

Sádrokarton – stavbařský hit

Sádra – pálený a jemně mletý síran vápenatý, se používá odnepaměti. Nejprve, ještě před naším letopočtem, sloužila hlavně ke zhotovení posmrtných masek, později jako mezistupeň a pomůcka při tvorbě soch. S touto surovinou se setkáváme i ve stavebnictví.

Znedávné minulosti známe sádru pouze jako materiál používaný při opravách prasklin a upevňování vypadlých skob i dalších stavebních prvků. Koncem předminulého století však chytila díky nápaditosti stavbařů za “Velkou louží” druhý dech.

Ve spojení s papírem

Skutečnost, že se sádra přidáním vody mění opět v sice pevný, ale velice křehký sádrovec, vedla vědce k hledání suroviny, která by tento handicap odstranila. Když si koncem devatenáctého století nechali patentovat sádrokarton, vznikající spojením sádry a papíru, netušili, že na scénu vstupuje materiál, který se stane základem moderních technologií stavění po celém světě. Přes svou zdánlivou primitivnost totiž v sobě spojuje mnoho vlastností, které jsou pro současnost i budoucnost stavebnictví velice důležité. Je to například:

* malá hmotnost

* snadné zpracování

* mnohostranné využití

* rychlá montáž “na sucho”

* dokonalý povrch

* zvuková izolace

* regulace vlhkosti

* nehořlavost a požární odolnost

* snadná údržba a opravy

* plná recyklovatelnost

Z toho všeho vyplývá, že materiál, jehož zásoby jsou prakticky nevyčerpatelné, je hitem i pro další tisíciletí. Bezpočet jeho přírodních nalezišť totiž doplňují dodávky energosádrovce vznikajícího jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny v tepelných elektrárnách při odsiřování hnědého uhlí. Sádrokaton i sádrovláknité desky jsou materiálem, jenž umí reagovat na současné podmínky i naše měnící se představy. Práce s ním je navíc příjemná, protože pH sádry vykazuje stejné hodnoty (neutrálních 7) jako naše pokožka.

Pro stavbu i rekonstrukci

Se sádrokartonem, doplněným dalšími produkty vyrobenými na bázi sádry, například sádrovláknitými deskami či sádrovými omítkami, se směle můžeme pustit do rekonstrukce domu. Lze z něj vytvořit či obložit stěny, stropy, podlahy, podhledy, příčky, klenby, římsy, rampy atd. Pro renovaci chaty je to materiál ideální, ale bez rozpaků jej lze použít i v chalupách při výstavbě obytného podkroví, rekonstrukci hospodářských částí stavení, dostavbě koupelny či sprchového koutu. Mluví pro to zejména již zmíněný fakt, že výrobky ze sádry dovedou regulovat nadbytečnou vzdušnou vlhkost. Například při vaření nebo sprchování ji absorbují a při pozdějším snížení obsahu páry opět uvolňují do místnosti. To prospívá našemu dýchání, což oceňují zejména alergici.

Další dobrou vlastností konstrukcí ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek je jejich schopnost akustické izolace. Na rozdíl od těch robustních, hmotných, zde se uplatňuje princip kmitajících desek, jež do sebe absorbují srovnatelné množství energie. Tuto funkci pomáhá plnit i vkládaná minerální izolace, která zvuk pohlcuje. Připomeňme však několik zásad, které je třeba dodržet, aby tato izolační funkce byla optimální.

Je třeba zabezpečit, aby se zvuk do prostoru, který chceme zvukově izolovat, nemohl šířit vedlejšími přenosovými cestami (rozvody topení, mezery pod stropem atd.).

Dělicí konstrukce nesmějí mít žádné netěsnosti, všechny spáry, styky a prostupy musí být dotěsněny sádrovými nebo trvale pružnými tmely.

Příčku, na niž klademe požadavky z hlediska akustiky, je vhodné montovat před eventuální montáží podhledů, aby v oblasti podhledu příčka přerušila dutinu podstropního prostoru.

Čím jsou větší nároky na mechanickou pevnost a zvukovou izolaci, tím je vhodnější volit větší tloušťku příček (resp. dutého prostoru mezi pláštěm příček), přičemž spáry musí být vždy vzájemně přesazené.

Dutý prostor mezi příčkami je třeba vyplnit buď zčásti nebo zcela izolací, kterou musíme zabezpečit proti sesutí.

Vhodnější je montovat sádrokartonovou příčku na hrubou podlahu a teprve potom doplnit vrstvami finální podlahy (optimální je kombinace s tzv. suchými podlahami – neobsahují vlhkost, která by na sádrokartonové stěny mohla mít negativní účinek. Nedodržení této podmínky může akustické vlastnosti dělicích konstrukcí podstatně zhoršit.

Vítanou vlastností výrobků ze sádry jsou pochopitelně i jejich protipožární vlastnosti. Jsou ovlivněny tím, že sádra obsahuje poměrně velké množství krystalicky vázané vody (zhruba 1,7 litru na 1 m2 standardní desky RB 12,5). Tato krystalická voda se v případě požáru postupně odpařuje, čímž dochází k ochlazování desky, a tím k prodlužování její životnosti během požáru.

FOTO RIGIPS

Nové podoby obyčejné sádry