Niky nejen ve štítu

Rubrika: Inspirace

Na venkovských domech, ale i na sloupcích a zaklenutí bran či ve zděných plotech můžeme vidět zajímavé výklenky – niky. Sloužily pro umístění sošek svatých.

Nika nad branou se současnou soškou

Od konce 18. století se ve štítech zděných venkovských domů mezi okny v patře nebo nad nimi, případně nad vstupními dveřmi, začaly objevovat niky. Tyto malé výklenky ve zdi měly nejčastěji půlkruhovou základnu a v horní části byly zakončeny čtvrtkruhovou klenbou – konchou.

Stejné zdobení niky a okének

Někdy jsou niky nezdobené, často je ovšem lemuje barevná nebo plasticky vystupující šambrána, u bohatěji zdobených štítů i polosloupky, římsy a podobně. Občas se setkáme i s výklenky jednoduchého geometrického tvaru – čtvercovými, obdélníkovými.

U roubených staveb bylo obtížné niku vybudovat, stavitelé ji proto někdy situovali mimo dům – do zděných sloupků nebo zaklenutí vrat, do zděného plotu před domem, případně postavili do předzahrádky zastřešený sloupek s nikou.

Výklenky pro svaté

Tady je místo na větší plastiku

Do nik se stavěly plastiky madonky nebo různých svatých patronů, kteří měli ochraňovat dům a jeho obyvatele před nemocemi, požárem a podobně. Sošky byly z keramiky, kamene, kovu i ze dřeva. Aby především dřevěné plastiky netrpěly nepřízní počasí, bývaly někdy niky i zasklené.

Staré i nové

I dnes můžeme ve štítech nebo branách vesnických stavení obdivovat různě ztvárněné niky s plastikami. Někde se zachovaly ještě snad i původní sošky (občas je současní obyvatelé objevili zaprášené na půdě a vrátili na původní místo), nebo sem majitelé postavili nové plastiky. A nemusí to být jen madonky nebo svatí.

Džbán v nice nad vraty symbolizuje profesi obyvatele-keramika

Vidět tu můžeme i plastiky různých postav, zvířat či věcí, které například připomínají jméno či profesi majitelů nebo se vztahují k danému místu. Bylo by hezké, kdyby i dosud prázdné výklenky dostaly své „obyvatele“. Nemá také vaše chalupa prázdnou niku?

Text Iva Tvrzová, foto Pavel Veselý a autorka

Niky nejen ve štítu

Niky nejen ve štítu