U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nezapomeňte! Než začneme stavět ČOV

Kategorie: Hospodaření | Autor: red

Protože čistírna odpadních vod není jen drobnou stavbou, ale též vodohospodářským dílem, její povolení podléhá nejen stavebnímu zákonu (zák. č. 50/1976 Sb.), ale i vodnímu zákonu (č. 254/2001 Sb.). Stavební úřad dává k vodohospodářským dílům souhlas pouze z hlediska zajištění souladu s územními plány a z hlediska územního rozhodnutí. Působnost stavebních úřadů podle stavebního řádu (s výjimkou působnosti ve věcech eventuálního vyvlastnění) přísluší vodohospodářskému orgánu, který také rozhoduje u uvedení čistírny do zkušebního a posléze trvalého provozu.

Nezapomeňte! Než začneme stavět ČOV