U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

Kategorie: Volný čas | Autor: rb

Mnozí si v souvislosti s tímto titulem automaticky vybaví filmový triptych o boji malého Bastiena s temnotou, jež dusí fantazii. My však chceme připomenout jiný příběh: Příběh drobných památek, knížku Tomáše Hájka a Aleny Bukačové, která vyšla koncem loňského roku v edici Krajina domova (vydaly Česká komora architektů a Společnost pro krajinu ve Studiu JB). Zaujme nejen pracovníky památkové péče, architekty či obecní zastupitele, ale jistě i všechny čtenáře, kteří si nepřestali uvědomovat (anebo ji teprve nacházejí) krásu krajiny, její klid, ale i dramatičnost. Dramatický náboj do ní často vnášejí právě drobné památky – hraniční kameny, kapličky, Boží muka, křížky… Stojí osaměle na návrších, často doprovázené krásnými letitými stromy, na rozcestích či u silnic, kde památníčky dávných dramat zdobí potomci anebo jen náhodní chodci květinou. Pokud k nim ovšem najdou cestu a nezaregistrují jejich tichou existenci jen z okna vozidla, které na ně navíc odhazuje bláto a v zimě sníh nasycený solí. Díky nepravidelným soupisům památkářů anebo i místních nadšenců lze odhadnout, že jich z naší krajiny zmizela za uplynulých sto let více než polovina. “Drobné památky nejsou jen obětí pohodlnosti, jsou také obětí typického dobového nezájmu: nepatrné začínající škody jsou na nich přehlíženy, protože mnoho památek je jaksi bez pána a nikdo na ně nedbá”, připomíná Alena Bukačová tuzemský problém, kolem kterého snášejí oba autoři množství dat, názorů i zkušeností z okolních zemí. Je dobře, že o drobných terénních památkách hovoří právě v čase, kdy si začínáme osahávat nové regiony, a kdy se připravuje nová podoba památkového zákona. I v něm se počítá s kategorií tzv. památných míst. A tak jen na závěr připomeňme spolu s Tomášem Hájkem, že stav krajiny je takový, jací lidé v ní žijí. A že příběh drobných památek v naší krajině je stejně jako onen filmový bojem za perličky fantazie, která může obohacovat nejen dětskou duši.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH