U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nejen pasivní, ale i nulový a aktivní dům!

Kategorie: Teplo domova – příloha | Autor:

Ekonomicky úsporné domy se dělí na nízkoenergetické a pasivní. Zdokonalenými pasivními stavbami jsou domy nulové a aktivní.

Postavit nízkoenergetický dům znamená minimálně 50% snížení nákladů na topení oproti běžným novostavbám. Spotřeba energie nízkoenergetické -ho domu je maximálně 50 kWh/m2 za rok. To znamená, že množství spotřebované energie je zhruba poloviční až třetinové oproti normální zástavbě. Roční spotřeba tepla u pasivního domu je maximálně 15 kWh/m2 obytné plochy.

NULOVÉ DOMY

Mají mnohem nižší spotřebu tepla než pasivní domy. Toho lze dosáhnout jen používáním obnovitelných zdrojů energie a zlepšením poměru dodané a získané energie na topení i ohřev vody. Roční spotřeba tepla nulového domu je maximálně 5 kWh/m2 obytné plochy. Oproti pasivnímu domu musí být tedy náklady na vytápění mnohem nižší. Dosáhnout tak nízké spotřeby tepla, aby mohl být dům označen za nulový, není vůbec snadné. Cílem je zajistit, aby náklady na vytápění byly rovny nule. Do toho se už nepočítají náklady na provoz domácích spotřebičů, osvět lení a ohřev teplé vody.

   Náklady na topení lze snížit výrobou elektrické energie fotovoltaickými články. Takto získanou elektřinu odkupuje provozovatel elektrické sítě. Pokud budou příjmy za elektřinu rovny výdajům za topení, lze dům označit za nulový. Domy, které vyrobí této energie více, označujeme za energeticky aktivní nebo plusové domy.

   Některé domy jsou konstruovány jako nevzhledné krabice s rovnou střechou. Důvod je ten, že plochá střecha je levnější na výrobu a také se na ní lépe dělá tepelná a izolace a izolace proti vlhkosti. Na druhou stranu pod klasickou střechou může být další obytný prostor, pokud se s ním nepočítá, dá se sem umístit zařízení na výrobu teplé vody, případně rekuperační jednotka nebo další nutné technické zařízení. Potom se ušetří značné místo v obytných prostorech.

   Vytápění není potřebné nebo jen s minimálními náklady. Využívá teplo vyprodukované uvnitř budovy a další tepelné zisky: tělesné teplo produkované osobami, teplo vzniklé z provozu elektrických spotřebičů (osvětlení, počítače…), teplo dodané pro ohřev teplé vody, sluneční záření dopadající okny.

V této kategorii se bude jednat spíše o budovy, které kromě vynikající izolace budou využívat teplo vyprodukované v budově. Například kancelářské budovy mohou pomocí klimatizace odvedené teplo využít pro přípravu teplé vody nebo využívat rekuperace.

AKTIVNÍ DŮM

U aktivních domů se využívá co největší plocha střechy a fasády jako zdroj energie. To přináší ekonomické výhody díky garantovaným výkupním cenám za elektřinu.

   Energeticky aktivní dům je schopen vyrábět energii ve větší míře, než sám spotřebuje. Rozdíl oproti nulovému nebo pasivnímu domu jsou zisky energie, které jsou vyšší, než dům potřebuje na vytápění. V praxi to znamená, že je co největší plocha střechy pokryta fotovoltaickými články na výrobu elektřiny a solárními články pro ohřev teplé vody.

   Fotovoltaické články, které vyrábějí elektřinu se umísťují na střechu, případně i na fasádu ze strany, kam ve větší míře dopadají sluneční paprsky. Dům ale vyrobenou elektřinu nemusí využívat. Za poměrně slušnou cenu ji lze dodávat do sítě.

   Solární panely ohřívají po většinu roku užitkovou vodu, případně ji předehřívají.

   V domě je nainstalován rekuperátor, který se v zimním období stará o řízené větrání s minimálními ztrátami tepla. Vytápí se teplým vzduchem. K jeho dohřevu stejně jako k přípravě teplé vody může sloužit tepelné čerpadlo. Konstrukce domu včetně masivního zateplení je podobná jako u pasivního domu.

   Energeticky aktivní dům má stejnou konstrukci jako pasivní nebo nulový dům, ale je díky vhodným podmínkám a výrobě vlastní energie z obnovitelných zdrojů (elektřiny a teplé vody) energeticky soběstačný a vyrábí energetické přebytky.

Nejen pasivní, ale i nulový a aktivní dům!