U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PLÁNOVÁNÍ DOVOLENÉ SE VYPLATÍ

Kategorie: Volný čas | Autor: Jiří Svoboda

Možností, kam vyrazit v létě na dovolenou, je nepřeberné množství. O tom kdy, kam a za kolik vyjedeme, bychom měli přemýšlet v dostatečném předstihu a klidu domova.

Především při cestách do exotických zemí bychom se měli včas informovat o nutnosti očkování. Některé druhy vakcín se totiž musejí aplikovat i několik měsíců před cestou. Aktuální informace na toto téma by vám měla podat každá hygienicko-epidemiologická stanice. Letos v létě budeme poprvé vyjíždět jako občané Evropské unie. Pro cestování do členských zemí by nám měl stačit platný občanský průkaz (ovšem jen některé typy – blíže viz str. 63). Přesto se doporučuje mít pro jistotu s sebou cestovní pas, alespoň do té doby, než si na naše doklady policejní orgány v těchto zemích zvyknou. Pokud však cestujeme mimo EU, musíme se včas přesvědčit, zda máme do země, kam jej potřebujeme, cestovní doklad platný. Pozor na to, řada zemí vyžaduje, aby pas platil ještě určitou dobu po překročení hranic. Většina zemí požaduje tři měsíce, ale například USA, Švýcarsko, Izrael či Japonsko a další vyžadují dokonce šest měsíců platnosti. Do některých zemí budeme také potřebovat vízum. Pokud je nezajišťuje přímo cestovní kancelář, je nutné si je obstarat včas před odjezdem. Bezvízový styk platí většinou jen pro skutečnou turistiku. Ještě před tím, než se vydáme na dovolenou, měli bychom si zpracovat podrobný plán cesty, včetně adresy ubytování; v exotických zemích se doporučuje, abychom svůj vstup oznámili na zastupitelském úřadě ČR. Neměli bychom též zapomenout na pojištění. Půjde především o pojištění typu “pro cesty a pobyt” a hlavně o pojištění léčebných výloh. Pozor na to, že i v těch zemích, se kterými má náš stát uzavřenu dohodu o zdravotní péči, jde většinou jen o poskytnutí první pomoci, případně o léčbu ve státních zařízeních (např. v Chorvatsku), jinak vše ostatní musíme platit. Ve státech EU máme stejnou pozici jako domácí, což ve většině států znamená i nezanedbatelnou spoluúčast pacienta. Pokud se na cestu vydáme vlastním automobilem, musíme počítat i s dalšími výdaji. Zkontrolujeme si, zda máme vzhledem k uzavřené smlouvě a zaplacení “povinného ručení” vydánu tzv. zelenou kartu – mezinárodní osvědčení o zaplacení pojistky zákonné odpovědnosti. Další pojištění si zvolíme, nebo rozšíříme podle vlastní úvahy. Řada pojišťoven totiž nabízí desítky možných kombinací. Rozhodně bychom si měli vybrat takové pojištění, které kryje nejen havárii, ale i živelní pohromy a hlavně krádeže, protože turisté s plně naloženými vozy se stávají všude ve světě, nejen u nás, středem pozornosti nejrůznějších individuí. Pokud pojedeme vypůjčeným automobilem, měli bychom s sebou mít ověřené potvrzení o zápůjčce, vystavené právoplatným majitelem. Potvrzení by mělo být nejen v češtině, ale raději i v jazyku země, do které jedeme, případně kterou projíždíme, nebo v angličtině.

PLÁNOVÁNÍ DOVOLENÉ SE VYPLATÍ