U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Na výlet s knihou…

Kategorie: Léto s křížovkou | Autor:

Vydejte se po vlastech českých, moravských a slezských s praktickými průvodci nakladatelství Olympia, které vás provedou po našich technických a přírodních památkách, hradech a zámcích či po pramenech našich řek. Tyto publikace si můžete objednat až domů:

* poštou: Chatař & chalupář, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

* e-mailem: knihy@provolnycas.cz

* SMS: na číslo 900 09 03 ve tvaru: CVC_KNIHY_NÁZEVKNIHY_JMENO_ADRESA. Cena 1 SMS je 3 Kč.

Knihy obdržíte na dobírku.

PRAMENY ŘEK, Zdeněk Novák

Cesta k pramenům může být poučná i zábavná, v každém případě bývá docela obtížná, protože většina řek pramení vysoko v horách a dostat se k nim nebývá nijak snadné. Vybrali jsme pro vás několik desítek řek a potoků, k jejichž pramenům vedou značené cesty. Okruhy v rozpětí čtyř až třiceti kilometrů dávají možnost zdatným turistům i výletníkům, kteří si do hor netroufají. Kromě tradičně navštěvovaných pramenů vás zavedeme do horských zákoutí, rašelinišť, k vodopádům, do skal a horských průrev, kde svou cestu začínají české řeky. 124 stran + 16 stran barevných příloh, cena 199 Kč

HRADY A ZÁMKY v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Marcela Nováková

V průvodci najdeme nejen popis a stručnou historii více než sta přístupných objektů v České republice, ale především rady, které mají usnadnit jejich návštěvu. Čtenář se seznámí s jejich stručnou historií, s pověstmi a zajímavostmi, které se k nim pojí, s expozicemi v nich umístěnými a s možnostmi jejich prohlídky. Dozví se, kam lze zamířit po návštěvě hradu či zámku, co zajímavého se vyskytuje v blízkém okolí, kde je možné se občerstvit apod. 200 stran+ 24 stran barevných příloh, cena 199 Kč

TECHNICKÉ PAMÁTKY, Daniela Novotná

Že je naše země bohatá na historické a kulturní památky, je všeobecné známé. Méně už se ale ví, že kromě hradů a zámků existují i památky technické, a přitom právě ony jsou cenným svědectvím o významném podílu českých rukou na rozvoji techniky a různých dovedností. Patří mezi ně vodní díla, větrné mlýny, hamry a kovárny, mosty, pozůstatky po sklářství a dolování, které představuje tento svazek edice Navštivte… 96 stran + 24 stran barevných příloh, cena 199 Kč

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, REZERVACE A PARKY, Josef Rubín a kol.

Tento svazek oblíbené edice popisuje maloplošná chráněná území, v nichž návštěvníci mohou vidět zajímavé skalní útvary, jeskyně, geologické profily, romantická údolí, cenné lesní, lesostepní, luční, mokřadní a jiné formace, rašeliniště, jezera, vodopády nebo jen esteticky působivé krajinné scenérie. 192 stran + 24 stran barevných příloh, cena 199 Kč

Na výlet s knihou…